Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim

Biuro Obsługi Interesanta
-poniedziałek 9.00 - 18.00
-wtorku - piątku 8.30 - 15.30
przerwa w BOI 12.30 - 13.00

Kasa Sądu czynna
-poniedziałek 9.30 - 17.00
-wtorek - piątek 8.00 - 15.00
przerwa w godz. 12.00 - 12.45

Wydział Ksiąg Wieczystych
budenek Sądu przy ul. Chemików 1b
tel.: 22 775 31 23
Przyjęcia interesantów:
-poniedziałki 8.30 - 17.00
-wtorku do piątku 8.30 - 15.30

Wydziały

I Wydział Cywilny
– sprawy z zakresu prawa cywilnego dla obszaru właściwości tego Sądu
Przewodniczący Wydziału
Beata Jakubowska pok. 27
tel.: (22) 732 50 20
Kierownik sekretariatu
Marzena Białorucka pok. 25a
tel.: (22) 732 50 23
fax: (22) 732 50 29

II Wydział Karny
– sprawy z zakresu prawa karnego dla obszaru właściwości tego Sądu
Przewodniczący Wydziału
Justyna Żbikowska pok.1
tel.: (22) 732 50 33
Kierownik sekretariatu
Anna Lewandowska pok. 1
tel.: (22) 732 50 33
fax: (22) 732 50 39

Sekcja Wykonawcza II Wydziału Karnego
tel.: (22) 732 50 50
fax: (22) 732 50 59

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
budynek Sądu ul.Chemików1b
– sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych i należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw dla obszaru właściwości tego Sądu.
Kierownik sekretariatu
Wanda Pawelczyk piętro I
tel.: (22) 732 05 49
fax: (22) 732 05 48

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
budynek Sądu ul.Chemików1b
– sprawy wieczystoksięgowe dla obszaru właściwości tego Sądu
Kierownik sekretariatu
Elżbieta Michałek pok. 1a,
tel./fax: (22) 775 31 23

Źródło

Ostatnia aktualizacja