Sąd Rejonowy w Nowej Soli

Godziny urzędowania
Sąd Rejonowy czynny jest w dni powszednie:
w każdy poniedziałek w godzinach od 7.00 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00


Konta bankowe
W celu sprawnego przepływu informacji oraz właściwe zakwalifikowanie opłaty, w szablonie przelewu należy wskazać:

- imię i nazwisko /nazwa firmy/,

- wydział, którego wpłata dotyczy,

- sygnatura akt sprawy,

- numer karty dłużnika

UWAGA! Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.


Konta bankowe:
Dochody budżetowe
(opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków)
Narodowy Bank Polski
91 1010 1704 0046 7522 3100 0000
Zaliczki sądowe
(zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe)
Narodowy Bank Polski
31 1010 1704 0046 7513 9800 0000
Sumy depozytowe
(sumy obce, sumy sporne w postępowaniu sądowym, kaucje, poręczenia i wadia)
Bank Gospodarstwa Krajowego
(wpłaty w PLN) 57 1130 1017 0021 1002 8990 0004
(wpłaty w EUR) 14 1130 1017 0021 1002 8990 0002
(wpłaty w USD) 30 1130 1017 0021 1002 8990 0005
(wpłaty w CHF) 41 1130 1017 0021 1002 8990 0001
(wpłaty w GBP) 84 1130 1017 0021 1002 8990 0003
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego
31 1130 1222 0030 2046 8520 0001

Wydziały

Wydział I Cywilny Sądu Rejonowego w Nowej Soli
Sąd Rejonowy w Nowej Soli
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 24
67-100 Nowa Sól
1c@nowa-sol.sr.gov.pl
Rozpatruje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Nowa Sól oraz gminy Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń i Siedlisko.
Przewodniczący:
SSR Iwona Reszkowska
Kierownik:
Marta Nowak
II Piętro, pok. 302
tel. 68-35-69-717
fax 68-38-80-952
Sekretariat:
II Piętro, pok. 301
tel. 68-35-69-718
tel. 68-38-80-946
Godziny przyjmowania interesantów:
w każdy poniedziałek w godzinach od 8.30 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30


Wydział II Karny Sądu Rejonowego w Nowej Soli
Sąd Rejonowy w Nowej Soli
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 24
67-100 Nowa Sól
2k@nowa-sol.sr.gov.pl
Rozpatruje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Nowa Sól oraz gminy Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń i Siedlisko.
Przewodniczący:
SSR Monika Dembowiak
Kierownik:
Monika Słobodzian
Parter, pok. 104
tel. 68-35-69-706
fax 68-38-80-948
Sekretariat:
Parter, pok. 103
tel. 68-35-69-707
Windykacja Należności Sądowych:
Parter, pok. 101
tel. 68-35-69-725
Godziny przyjmowania interesantów:
w każdy poniedziałek w godzinach od 8.30 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30


Wydział III Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Nowej Soli
Sąd Rejonowy w Nowej Soli
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38a
67-100 Nowa Sól
3r@nowa-sol.sr.gov.pl
Rozpatruje sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru miasta Nowa Sól oraz gminy Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń i Siedlisko.
Przewodniczący:
SSR Marta Tabarkiewicz
Kierownik:
Dorota Sobisiak
Parter, pok. 5
tel. 68-35-69-711
fax 68-35-69-712
Sekretariat:
Parter, pok. 5
tel. 68-35-69-713
Godziny przyjmowania interesantów:
w poniedziałek: 8:30 - 18:00
od wtorku do piątku: 8:30 - 14:30


Wydział IV Pracy Sądu Rejonowego w Nowej Soli
Sąd Rejonowy w Nowej Soli
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 24
67-100 Nowa Sól
4p@nowa-sol.sr.gov.pl
Rozpatruje sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu.
Przewodniczący:
SSR Andrzej Bogucki
Kierownik:
Małgorzata Repuła
II Piętro, pok. 300
tel. 68-35-69-720
fax 68-35-69-719
Sekretariat:
I Piętro, pok. 300
tel. 68-35-69-720
Godziny przyjmowania interesantów:
w każdy poniedziałek w godzinach od 8.30 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30


Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowej Soli
Sąd Rejonowy w Nowej Soli
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 24
67-100 Nowa Sól
5kw@nowa-sol.sr.gov.pl
Rozpatruje sprawy wieczystystoksięgowe z obszaru miasta Nowa Sól oraz gminy Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń i Siedlisko.
Pobierz formularze i wzory.
Przewodniczący:
Ref. Beata Mokosińska
Kierownik:
Maria Petela
I Piętro, pok. 207
tel. 68-35-69-722
fax 68-38-80-941
Sekretariat:
I Piętro, pok. 208
tel. 68-38-80-943
Biuro Podawcze:
I Piętro, pok. 209
tel. 68-35-69-723
Godziny przyjmowania interesantów:
w każdy poniedziałek w godzinach od 8.30 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz