Sąd Rejonowy w Myślenicach

Godziny urzędowania
od poniedziałku do piątku od 7:15 do 15:15
w poniedziałki dyżur do godz. 18:00
Dziennik podawczy
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00
Kasa
w poniedziałek od 8.00 do 16:00 przerwy 11 - 11:15 i 13:15 - 13:30
wtorek-piątek od 8:00 do 14:30 przerwy 11 - 11:15 i 13:15 - 13:30
w każdy ostatni roboczy dzień miesiąca kasa jest czynna od godziny 8:00 do godziny 11:30


Numery kont
W związku z przekształceniem z dniem 1 lipca 2018 r. Sądu Rejonowego w Myślenicach w tzw. sąd funkcjonalny Sądu Okręgowego w Krakowie od 1 lipca 2018 r. obowiązują nw. numery kont bankowych:
NBP Oddział w Krakowie
Dochody budżetowe (opłaty np.: koszty, grzywny, opłaty wieczystoksięgowe)
45 1010 1270 0030 1422 3100 0000
NBP Oddział w Krakowie
Sumy na zlecenie (m.in. zaliczki na: biegłych sądowych, kuratorów i tłumaczy
przysięgłych, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego)
33 1010 1270 0030 1413 9801 0000
BGK Oddział Kraków
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki
zasądzone przez Sąd Okręgowy w Krakowie)
48 1130 1150 0012 1247 1820 0001
BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w PLN (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia) 30 1130 1017 0021 1001 1390 0004
BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w USD (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia) 03 1130 1017 0021 1001 1390 0005
BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w EUR (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
84 1130 1017 0021 1001 1390 0002
BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w CHF (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
14 1130 1017 0021 1001 1390 0001
BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w GBP (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia) 57 1130 1017 0021 1001 1390 0003
Kody do przelewów zagranicznych:
IBAN - PL
BIC (SWIFT) - NBPLPLPW - dla banku NBP
BIC (SWIFT) - GOSKPLPW -dla banku BGK
Zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy z 21 czerwca 2013 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 t.j. z późn. zm.), od 01.01.2015 r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów.
W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych nie będą realizowane w kasie sądu.
Wpłaty gotówkowe można dokonywać w placówkach pośrednika kasowego Banku Pekao S.A. na niżej podane rachunki:
Lp
Treść
Numery rachunków wirtualnych, na które dokonywane są wpłaty - gotówkowe Sądu Okręgowego w Krakowie
1Sumy depozytowe w PLN
37 1240 6957 0111 0000 0000 0943
2Sumy depozytowe w USD
27 1240 6957 0787 0000 0000 0206
3Sumy depozytowe w EUR
50 1240 6957 0978 0000 0000 0233
4Sumy depozytowe w CHL
88 1240 6957 0797 0000 0000 0160
5 Sumy depozytowe w GBP
02 1240 6957 0789 0000 0000 0168
Na blankiecie wpłaty w placówkach Pekao S.A. jako odbiorcę należy wpisać: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz jeden z ww. rachunków. Wpłaty w takiej formie będą zwolnione z opłat prowizyjnych.

Wydziały

I Wydział Cywilny
Sąd Rejonowy w Myślenicach
I Wydział Cywilny
ul. Piłsudskiego 7
32-400 Myślenice
tel. 12-37-35-140
fax 12-37-35-145
Przewodniczący Wydziału: SSR Marcin Hałgas
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Katarzyna Proksa - Kosek
Kierownik Sekretariatu: Barbara Węgrzyn
Dni i godziny przyjmowania stron
Kierownik Sekretariatu :
poniedziałek od godz: 8.00 do godz.18.00
wtorek - piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00


Wydział II Karny
Sąd Rejonowy w Myślenicach
II Wydział Karny
ul. Piłsudskiego 7
32-400 Myślenice
tel. 12-37-35-150
fax.12-37-35-152
Przewodniczący Wydziału: SSR Krzysztof Trojan
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Lucyna Podsadecka
Kierownik Sekretariatu: Paweł Sikora
Dni i godziny przyjmowania stron
Kierownik Sekretariatu :
poniedziałek od godz: 8.00 do godz.18.00
wtorek - piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sąd Rejonowy w Myślenicach
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Piłsudskiego 7
32-400 Myślenice
tel/fax.12-37-35-160
Przewodnicząca Wydziału: SSR Elżbieta Dymek
Kierownik Sekretariatu: Bogumiła Nowak
Dni i godziny przyjmowania stron
Kierownik Sekretariatu :
poniedziałek od godz: 8.00 do godz.18.00
wtorek - piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Sąd Rejonowy w Myślenicach
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Piłsudskiego 7
32-400 Myślenice
tel. 12-37-35-173
Dziennik podawczy Wydziału – tel. 12-37-35-124
Odpisy z ksiąg wieczystych – tel. 12-37-35-172
Przewodnicząca Wydziału: RSR Aleksander Pardyak
Kierownik Sekretariatu: Helena Sajur - Oramus
Dni i godziny przyjmowania stron
Kierownik Sekretariatu :
poniedziałek od godz: 8.00 do godz.18.00
wtorek - piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00
Dziennik Podawczy – poniedziałek od godz. 08.00 do godz.18.00
przerwa 11.45 - 12.00
wtorek - piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00
przerwa 11.45-12.00
Odpisy poniedziałek od godz. 08.00 do godz. 18.00
przerwa 11.45 - 12.00
wtorek - piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00
przerwa 11.45-12.00


V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
Sąd Rejonowy w Myślenicach
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
z siedzibą w Dobczycach
ul. Rynek 22a
32-410 Dobczyce
Tel/fax 12-27-11-647
Przewodnicząca Wydziału: RSR Damian Sadura
Kierownik Sekretariatu: Krystyna Matoga
Dni i godziny przyjmowania stron
Kierownik Sekretariatu :
poniedziałek od godz: 8.00 do godz.18.00
wtorek - piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00
Dziennik Podawczy – poniedziałek od godz. 08.00 do godz.18.00 wtorek - piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00
Odpisy - poniedziałek od godz. 08.00 do godz. 18
wtorek - piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00
Kasa - w poniedziałki od godziny 10:00 do godziny 16:30
wtorkek - piątek od godz. 08:00 do godz. 14:00
w każdy ostatni roboczy dzień miesiąca kasa jest czynna od godziny 8:00 do godziny 11:30

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz