Sąd Rejonowy w Mławie

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Mławie
Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Mławie ( wszystkie sekretariaty i oddziały ) : od godz. 8:00 do godz. 16:00 ( w poniedziałki do godz. 18:00 );
Godziny przyjęć interesantów przez wszystkie sekretariaty Sądu : od godz.9:00 do godz. 15:00 ( w poniedziałki do godz. 18:00)
Na podstawie Zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Mławie Nr 18/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
z dniem 1 stycznia 2018 r. zostaje zlikwidowana kasa Sądu Rejonowego w Mławie.
Zarządzenie.otwiera się w nowym oknie

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Mławie dla rozpoznawania spraw w postępowaniu przyspieszonym - w dni robocze, soboty i dni wolne od pracy : od godz. 8:00 do godz. 16:00 ;

Biuro obsługi interesanta
Biuro Obsługi Interesanta czynne:
pn. 8.15 - 17.45
wt. śr. czw. pt. 8.15 - 15.45
przerwa: 12.00 - 12.30
Czytelnia Akt czynna w godzinach urzędowania BOI.
tel. 23 654 89 06


KONTA BANKOWE
Numer rachunku dochodów budżetowych sądu na który należy uiszczać opłaty sądowe
BANK NBP O/O Warszawa
Nr
75 1010 1010 0917 9222 3100 0000
Numer rachunku sum depozytowych, na który należy wpłacać depozyty sądowe i zabezpieczenia majątkowe
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy o finansach publicznych, od 01.01.2015r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów. W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie sądu,
Od 01.01.2015r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe przydzielone sądom przez:
BANK Bank Gospodarstwa Krajowego
1.PLN 27 1130 1017 0021 1002 1290 0004
2.USD 97 1130 1017 00211002 1290 0005
3.EUR 81 1130 1017 00211002 1290 0002
4.CHF 11 1130 1017 00211002 1290 0001
5.GBP 54 1130 1017 00211002 1290 0003
Zastępczą obsługę bankową w zakresie wpłat gotówkowych depozytów sądowych prowadzi Bank PeKao SA Oddział w Mławie:
Rachunek techniczny dla wpłat w PLN bez prowizji:
1. PLN 09 1240 6957 0111 0000 0000 0865
Rachunki techniczne dla wpłat w walutach obcych:
1.USD 62 1130 1017 0021 1002 1220 0004
2.EUR 19 1130 1017 0021 1002 1220 0002
3.CHF 46 1130 1017 0021 1002 1220 0001
4.GBP 89 1130 1017 0021 1002 1220 0003
Zaliczki na koszty związane z postępowaniem sądowym
BANK Gospodarstwa Krajowego
Nr
02 1130 1017 00201241 5920 0003

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału Zbigniew Raczkowski
Kierownik Sekretariatu Wydziału Ewa Skowyrska
Pokój nr 108 B I piętro
Godziny urzędowania poniedziałek 8.00-18.00
Pozostałe dni 8.00-16.00
Tel. 23 654 89 10
Fax 23 682 13 90
E-mail cywilny@mlawa.sr.gov.pl


II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału Kazimierz Domżalski
Kierownik Sekretariatu Wydziału Bożena Piwko
Pokój nr 114A I piętro
Godziny urzędowania poniedziałek 8.00-18.00
Pozostałe dni 8.00-16.00
Tel. 23 654 89 20
Fax 23 682 13 91
E-mail karny@mlawa.sr.gov.pl


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału Sławomir Wodowski
Kierownik Sekretariatu Wydziału Maria Nowińska
Pokój nr 208 B II piętro
Godziny urzędowania poniedziałek 8.00-18.00
Pozostałe dni 8.00-16.00
Tel. 23 654 89 80
Fax 23 682 13 92
E-mail rodzinny@mlawa.sr.gov.pl
Cele działania wydziału:


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału Tomasz Mync
Kierownik Sekretariatu Wydziału Joanna Benecka-Rychcik
Pokój nr 11 A
Godziny urzędowania poniedziałek 8.00-18.00
Pozostałe dni 8.00-16.00
Z przerwą od13.00 do 14.00
Tel.23 654 89 40
Fax.
E-mail ksiegi@mlawa.sr.gov.pl
VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żurominie
Przewodniczący Wydziału Magdalena Mync
Kierownik Wydziału Aneta Nadratowska
Godziny urzędowania poniedziałek 800-1800
Pozostałe dni 800-1600
Tel.23 6570951
E-mail srwkw.zuromin@mlawa.sr.gov.pl
09-300 Żuromin
ul. Olszewska 9/11


VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń
Przewodniczący Wydziału Leszek Borowski
Kierownik Sekretariatu Wydziału Marzena Krzyżaniak
Pokój nr 16 I piętro
Godziny urzędowania poniedziałek 8.00-18.00
Pozostałe dni 8.00-16.00
Tel. 23 654 89 70
Fax 23 682 13 93
E-mail wykonawczy@mlawa.sr.gov.pl
naleznosci@mlawa.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja