Sąd Rejonowy w Mikołowie

Godziny urzędowania Sądu
-poniedziałek 7:30 - 18:00
w tym od 15:30 - 18:00 w ramach dyżurów pełnionych przez wyznaczonych pracowników
-wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Punktów obsługi interesantów
-poniedziałek 8:00 – 18:00
-wtorek-piątek 8:00 – 15:00
tel.: (32) 7846 100

Kasa Sądu
Automatyczna kasa w budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 czynna:
-poniedziałek 8:00 - 18:00
-wtorek - piątek 8:00 - 15:00

Biuro podawcze
-poniedziałek 7:30 - 18:00
-wtorek - piątek 7:30 - 15:30
tel.: (32) 7846 100

Wydziały

I Wydział Cywilny
ul. Ks Kard St. Wyszyńskiego 4
43-190 Mikołów
Informacji udziela BOI
tel.: (32) 7846 200
tel.: (32) 7846 267
Kierownik sekretariatu
Daria Winczura pok. 36 (II piętro)
Godziny urzędowania
-poniedziałek 8:00 – 18:00
-wtorek-piątek 8:00 – 15:00

II Wydział Karny
ul. Ks Kard St. Wyszyńskiego 12/14
43-190 Mikołów
Informacji udziela BOI
tel.: (32) 7846 100
tel.: (32) 7846 120
Kierownik sekretariatu
Katarzyna Rokosz pok. 21 (I piętro)
Godziny urzędowania
-poniedziałek 8:00 – 18:00
-wtorek-piątek 8:00 – 15:00

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Ks Kard St. Wyszyńskiego 14
43-190 Mikołów
Informacji udziela BOI
tel.: (32) 7846 100
tel.: (32) 7846 183
Kierownik sekretariatu:
Monika Zazula pok. 13 (parter)
Godziny urzędowania
-poniedziałek 8:00 – 18:00
-wtorek-piątek 8:00 – 15:00

IV Wydział Pracy
ul. Ks Kard St. Wyszyńskiego 4
43-190 Mikołów
Informacji udziela BOI
tel.: (32) 7846 200
Kierownik sekretariatu
Jolanta Maj pok. 61 (II piętro)
Godziny urzędowania
-poniedziałek 8:00 – 18:00
-wtorek-piątek 8:00 – 15:00

V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Ks Kard St. Wyszyńskiego 4
43-190 Mikołów
Biuro podawcze (sekretariat) (32) 7846 214
Eksopozytura CIKW (odpisy z KW) (32) 7846 213
fax: (32) 7846 104
Kierownik sekretariatu:
Joanna Marcol pok. 21 (parter)
Godziny przyjmowania interesantów
-poniedziałek 8:15 – 18:00
(przerwa: 11:30 - 11:45 oraz 15:00 - 15:30)
-wtorek-piątek 8:15 – 14:30
(przerwa: 11:30 - 11:45)

VI Wydział Wykonywania Orzeczeń
ul. Ks Kard St. Wyszyńskiego 12/14
43-190 Mikołów
Informacji udziela BOI
tel.: (32) 7846 100
tel.: (32) 7846 104
Kierownik sekretariatu
Bogusława Śniegulska pok. 37 (I piętro)
Godziny urzędowania
-poniedziałek 8:00 – 18:00
-wtorek - piątek 8:00 – 15:00

Źródło

Ostatnia aktualizacja