Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

SIEDZIBA I GODZINY URZĘDOWANIA
Siedziba
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
ul. Wojska Polskiego 1
66-300 Międzyrzecz
Tel.: 95 741 23 95
Tel.: 95 742 40 09
Fax: 95 742 40 16
E-mail: info@miedzyrzecz.sr.gov.pl

NIP 596-12-09-459
REGON 000646274-00057

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:00 - 15:00
15:00 - 18:00 - dyżurują wyznaczone osoby w sekretariatach
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00


RACHUNKI BANKOWE
Wpłaty na grzywny, koszty i opłaty sądowe (dochody):
NBP o/Zielona Góra 78 1010 0055 1113 0050 8100 0000
Wpłaty na poręczenia majątkowe i wadia (depozyty):
BGK O/Zielona Góra 69 1130 1017 0021 1002 8190 0004
Wpłaty na zaliczki do spraw:
NBP o/Zielona Góra 32 1010 1704 0020 2013 9800 0000
Fundusz pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej:
BGK o/Zielona Góra 38 1130 1222 0030 2044 5420 0001

NIP Sądu:
596-12-09-459
Regon
000646274-00057

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Rozpoznaje w I instancji sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75 tysięcy PLN, o naruszenie posiadania, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, dotyczące stwierdzenia nabycia spadku i jego działu, o zniesienie współwłasności, o podział majątku, o ustanowienie drogi koniecznej, o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu, o stwierdzenie zasiedzenia, o przepadek rzeczy oraz dotyczące egzekucji sądowej.
Przewodniczący Wydziału: Sędzia SR Arkadiusz Rzeźnicki
Pokój nr 25a
Zastępstwo podczas nieobecności: Sędzia SR Iwona Radziszewska
Kierownik sekretariatu: Iwona Rydzanicz
Telefon/fax: (95) 742 40 01
Pokój nr 25
e-mail: cywilny@miedzyrzecz.sr.gov.pl


II WYDZIAŁ KARNY
Rozpoznaje w I instancji sprawy karne.
Przewodniczący Wydziału: Sędzia SR Krzysztof Martysz
Pokój nr 29
Zastępstwo podczas nieobecności: Sędzia SR Mariusz Greiser
Kierownik sekretariatu: Józefa Wolniewicz
Telefon/fax: 95 742 40 02
e-mail: karny@miedzyrzecz.sr.gov.pl
Pokój nr 30
Wykonanie orzeczeń
Telefon/fax: 95 742 40 22
e-mail: wykonanie@miedzyrzecz.sr.gov.pl
Pokój nr 22


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Rozpoznaje pierwszoinstancyjne sprawy rodzinne i opiekuńcze oraz sprawy określone ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Przewodniczący Wydziału: Sędzia SR Ola Ostrowska
Pokój nr 42a
Kierownik sekretariatu: Małgorzata Sobiech
Telefon/fax: (95) 742 40 03
Pokój nr 42
adres e-mail: rodzinny@miedzyrzecz.sr.gov.pl


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Zakładanie ksiąg wieczystych. Wpisy do ksiąg wieczystych (np. wpisy własności, wpisy/wykreślanie hipotek, wpisy/wykreślanie służebności, sprostowania). Wydawanie odpisów.
Przewodniczący Wydziału: Referendarz sądowy Radosław Lech
Pokój nr 10a
Kierownik sekretariatu: Agnieszka Krawczyk
Telefon: 95 742 40 07
Pokój nr 9
Sekretariat
Telefon: 95 742 40 05
Fax 24h: 95 742 05 06
Pokój nr 10a
e-mail: ksiegi@miedzyrzecz.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja