Sąd Rejonowy w Miechowie

GODZINY PRZYJĘĆ
Godziny przyjęć interesantów przez:
Sekretariaty Sądu Rejonowego
w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 18:00
od wtorku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00Dziennik podawczy Sądu Rejonowego
w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 18:00
od wtorku do piątku od godz. 8:00 do godz.14:30
Biuro Obsługi Interesantów
od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30
- informacja telefoniczna: 12-619-50-86, 12-619-57-70
Przyjmowanie interesantów:
w poniedziałki od godz. 7:45 do godz. 18:00
od wtorku do piątku od godz. 7:45 do godz.15:30
Czytelnia Akt Sądu Rejonowego
w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 18:00
od wtorku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00
w celu uzyskania informacji o sprawie lub umówienia terminu zapoznania się z
aktami w czytelni należy skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza
Kasa Sądu Rejonowego
od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 14:30
z przerwami od 11:00 - 11.15 i od 13:15 - 13:30
w ostatni dzień roboczy miesiąca do godz. 13:00


Numery kont bankowych, NIP i Regon
Dochody budżetowe
NBP Oddział w Krakowie 45 1010 1270 0030 1422 3100 0000
(opłaty np.: koszty, grzywny)
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK Oddział Kraków 48 1130 1150 0012 1247 1820 0001
(nawiązki, świadczenia pieniężne zasądzone przez Sąd)
Sumy Depozytowe w PLN
BGK Oddział Kraków 30 1130 1017 0021 1001 1390 0004
(poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
Sumy Depozytowe w USD
BGK Oddział Kraków 03 1130 1017 0021 1001 1390 0005
(poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
Sumy Depozytowe w EUR
BGK Oddział Kraków 84 1130 1017 0021 1001 1390 0002
(poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
Sumy Depozytowe w CHF
BGK Oddział Kraków 14 1130 1017 0021 1001 1390 0001
(poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
Sumy Depozytowe w GBP
BGK Oddział Kraków 57 1130 1017 0021 1001 1390 0003
(poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
Sumy na zlecenie
NBP Oddział w Krakowie 33 1010 1270 0030 1413 9801 0000
(m. in. zaliczki na: biegłych sądowych, kuratorów i tłumaczy przysięgłych, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego)

Od 1 lipca 2015 r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie sądu, a jedynie poprzez rachunki bankowe.
UWAGA!
W przypadku wpłat dokonywanych przelewem, niezbędne jest podanie
w tytule płatności dokładnej sygnatury sprawy.


Dane teleadresowe:
Sąd Rejonowy w Miechowie
Pl. Kościuszki 3a
32-200 Miechów
Tel. 41 38 250 24
Fax 41 38 250 21
NIP: 6591544461
REGON: 000322695-00040

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału – SSR Jarosław Koczański
pokój 13, I piętro
Przyjmowanie stron – wtorek, od godz. 12.00 do godziny 14.00
po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie pokój 17 lub telefonicznie
– 41 38 250 – 30
Kierownik Sekretariatu – Agnieszka Wątor
pokój nr 17, I piętro
tel./fax 41 38 250 – 30
Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.30 – 18.00
Wtorek- Piątek 7.30 -15.30
Informacja telefoniczna:
Tel. 12 619-50-86
Tel. 12 619-57-70


II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału – SSR Monika Kobis
pokój 15, I piętro
Przyjmowanie stron – poniedziałek od godz. 11.00 do godziny 14.00
po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie pokój 15 lub telefonicznie
– 41 38 250 – 24
Kierownik Sekretariatu – Edyta Kasprzyk
pokój nr 11, parter
tel. 41 38 250 – 60
fax 41 38 318 - 71
Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.30 – 18.00
Wtorek- Piątek 7.30 -15.30
Informacja telefoniczna:
Tel. 12 619-50-86
Tel. 12 619-57-70


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału – SSR Jerzy Placek
pokój 25, I piętro
Przyjmowanie stron – poniedziałek, środa, od godz. 10.00 do godziny 14.00
po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie pokój 14 lub telefonicznie
– 41 38 250 – 40
Kierownik Sekretariatu – Agata Szafirska
pokój nr 17, I piętro
tel./fax 41 38 250 – 40
Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.30 – 18.00
Wtorek- Piątek 7.30 -15.30
Informacja telefoniczna:
Tel. 12 619-50-86
Tel. 12 619-57-70


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału – RSR Tomasz Kotowski
pokój 32, parter
Przyjmowanie stron – wtorek od godz. 10.00 do godziny 13.00
po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie pokój 34 lub telefonicznie
– 41 38 250 – 70
Kierownik Sekretariatu – Joanna Wołowiec
pokój nr 14, parter
tel./fax 41 38 250 – 70
Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.30 – 18.00
Wtorek- Piątek 7.30 -15.30
Informacja telefoniczna:
Tel. 41 38 250 – 70


V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą
w Słomnikach
Słomniki, ul. Jana Pawła II 5
Przewodniczący Wydziału – RSR Joanna Gajek
Przyjmowanie stron – środa, od godz. 10.00 do godziny 14.00
po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie lub telefonicznie
– 12 347 32 - 21
Kierownik Sekretariatu – Barbara Jurga
parter
tel. 12 347 32 – 21
fax 12 347 32- 20
Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.30 – 18.00
Wtorek- Piątek 7.30 -15.30
Informacja telefoniczna:
Tel. 12 347 32 – 21

Źródło

Ostatnia aktualizacja