Sąd Rejonowy w Malborku

Sąd urzęduje:
-poniedziałek 7:30 - 18.00
-wtorek - piątku 7:30 - 15:30

Godziny przyjęć interesantów przez Prezesa Sądu Rejonowego w Malborku:
-poniedziałek: 10:00 – 13:00

Punkt Obsługi Interesantów
budynek Sądu przy ul. 17 Marca 3
pokój nr 106
tel.: (55) 647-07-01
e- mail: poi@malbork.sr.gov.pl

Wydziały

I Wydział Cywilny
tel.: (55) 647-07-10
Fax: (55) 647-07-11
e-mail: w.cywilny@malbork.sr.gov.pl
ul. Poczty Gdańskiej 19
82-200 Malbork

II Wydział Karny
tel.Ł (55) 647-07-20
Fax: (55) 647-07-23
e-mail: w.karny@malbork.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
tel.: (55) 647-07-30
Fax: (55) 647-07-31
e-mail: w.rodzinny@malbork..sr.gov.pl
ul. Poczty Gdańskiej 19
82-200 Malbork

IV Wydział Pracy
tel.: (55) 647-07-40
Fax: (55) 647-07-41
e-mail: w.pracy@malbork.sr.gov.pl
ul. Poczty Gdańskiej 19
82-200 Malbork

V Wydział Ksiąg Wieczystych
tel.: (55) 647-07-50
Fax: (55) 647-07-58
e-mail: w.ksiag_wieczystych@malbork.sr.gov.pl

VII Wydział Wykonywania Orzeczeń
tel.: (55) 647-07-70
(55) 647-07-71
Fax: (55) 647-07-73
e-mail: w.wykonawczy@malbork.sr.gov.pl

IX Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych< z/s w Nowym Dworze Gdańskim
tel.: (55) 261-31-01
Fax. (55) 246-46-54
e-mail: w.ksiag_wieczystych_ndg@malbork.sr.gov.pl
ul. Warszawska 28
82-100 Nowy Dwór Gdański

Źródło

Ostatnia aktualizacja