Sąd Rejonowy w Lubinie

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny pracy
Sąd Rejonowy w Lubinie
ul. Wrocławska 3
59-300 Lubin
Godziny urzędowania
poniedziałek
od 7.30 do 18.00
od wtorku do piątku
od 7.30 do 15.30

Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Lubinie
ul. Wrocławska 3
59-300 Lubin
pok. 5, parter
tel. 76 75-44-209
czynne codziennie
poniedziałek
od 8.00 do 18.00
od wtorku do piątku
od 8.00 do 15.00

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Lubinie
ul. Wrocławska 3
59-300 Lubin
pok. 8, parter
tel. 76 75-44-210
czynne codziennie
poniedziałek
od 8.00 do 18.00
od wtorku do piątku
od 8.00 do 15.00

Kasa
Sądu Rejonowego w Lubinie
ul. Wrocławska 3
59-300 Lubin
pok. 4, parter
tel. 76 75-44-193
Czynna w:
Poniedziałek
od godz. 8.30 do 16.15
Przerwa:
od godz. 11.00 do 11.15
Wtorek - Piątek
od godz. 8.00 do 14.30
Przerwa:
od godz. 10.00 do 10.15
W ostatni pracujący dzień miesiąca kasa czynna do godz. 13.00


NUMERY KONT BANKOWYCH
Konto dochodów budżetowych:
(wpłaty: wpisy, opłaty, koszty, grzywny)
Sąd Rejonowy w Lubinie
NBP O/Okr. we Wrocławiu
42 1010 1674 0038 5422 3100 0000
Konto zaliczek:
(wpłaty: zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków)
Sąd Rejonowy w Lubinie
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu
09 1130 1033 0018 8161 3020 0005
Konto sum depozytowych:
(wpłaty: poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, rękojmie, depozyty sądowe, Fundusz Pracy)
Waluta Nr konta
PLN 69 1130 1017 0021 1001 8490 0004
USD 42 1130 1017 0021 1001 8490 0005
EUR 26 1130 1017 0021 1001 8490 0002
CHF 53 1130 1017 0021 1001 8490 0001
GBP 96 1130 1017 0021 1001 8490 0003

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący – SSR Katarzyna Pozlewicz-Szymańska
Przyjmuje interesantów: w środy od godz. 10.00 do 12.00 (w pokoju nr 320)
Zastępca Przewodniczącego– SSR Iwona Bączek-Zatorska
Kierownik Sekretariatu – Małgorzata Chudek
Sekretariat Wydziału
ul. Wrocławska 3
59-300 Lubin
pok. 22, parter
tel. 76 75-44-110
fax 76 75-44-219
e-mail: wydzial.cywilny@lubin.sr.gov.pl
Informacji o prowadzonych w Wydziale sprawach udziela Biuro Obsługi Interesanta
tel. 76 7544210, e-mail: boi@lubin.sr.gov.pl


II Wydział Karny
Przewodniczący – SSR Marcin Frankowicz
Przyjmuje interesantów: we wtorki i w piątki od godz. 1000 do 1200 (w pokoju nr 314).
Zastępca Przewodniczącego – SSR Witold Bojanowski
Kierownik Sekretariatu – Grażyna Lachowska
Sekretariat Wydziału
ul. Wrocławska 3
59-300 Lubin
pok. 303, III piętro
tel. 76 75-44-120
fax 76 75-44-126
e-mail: wydzial.karny@lubin.sr.gov.pl
Sekcja ds. wykonywania orzeczeń i windykacji należności sądowych
w sprawach karnych w II Wydziale Karnym
Kierownik Sekcji – SSR Dorota Kamińska
Kierownik Sekretariatu – Krystyna Dudek
Sekretariat Sekcji
ul. Wrocławska 3
59-300 Lubin
pok. 307, III piętro
tel. 76 75-44-130
fax 76 75-44-189
e-mail: wydzial.wykonawczy@lubin.sr.gov.pl
Informacji o prowadzonych w Wydziale sprawach udziela Biuro Obsługi Interesanta
tel. 76 7544210, e-mail: boi@lubin.sr.gov.pl


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący – SSR Anna Matuszewska
Przyjmuje interesantów: we wtorki od godz. 12.00 do 14.00 (w pokoju nr 407).
Kierownik Sekretariatu – Bożena Kałużna
Sekretariat Wydziału
ul. Wrocławska 3
59-300 Lubin
pok. 403, IV piętro
tel. 76 75-44-140
fax 76 75-44-159
e-mail: wydzial.rodzinny@lubin.sr.gov.pl
Informacji o prowadzonych w Wydziale sprawach udziela Biuro Obsługi Interesanta
tel. 76 7544210, e-mail: boi@lubin.sr.gov.pl


IV Wydział Pracy
Przewodniczący – SSR Agata Mularska-Karamon
Przyjmuje interesantów: w czwartki od godz. 1000 do 1200
Kierownik Sekretariatu – Magdalena Weryńska
Sekretariat Wydziału
ul. Wrocławska 3
59-300 Lubin
pok. 332, III piętro
tel. 76 75-44-160
fax 76 75-44-169
e-mail: wydzial.pracy@lubin.sr.gov.pl
Informacji o prowadzonych w Wydziale sprawach udziela Biuro Obsługi Interesanta
tel. 76 7544210, e-mail: boi@lubin.sr.gov.pl


V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący – Starszy referendarz sądowy Magdalena Winter
Przyjmuje interesantów: w czwartki od godz. 10.00 do 12.00 (w pokoj nr 10).
Kierownik Sekretariatu – Kamila Kacperska
Sekretariat Wydziału
ul. Wrocławska 3
59-300 Lubin
pok. 37, parter
tel. 76 75-44-170
e-mail: wydzial.kw@lubin.sr.gov.pl
Interesanci przyjmowani są od wtorku do piątku od godz. 8.00 do 15.00
a w poniedziałki od godz. 9.00 do 18.00.

Źródło

Ostatnia aktualizacja