Sąd Rejonowy w Lubartowie

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Godziny przyjęć interesantów: 7.30-15.00
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Godziny przyjęć interesantów: 7.30-15.30
Kasa Sądu
Punkt Obsługi Kasowej obsługiwany przez firmę zewnętrzną "BILLBIRD Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie"
poniedziałek: 8.00 - 17.00
wtorek - piątek: 8.00 - 15.00

faks + 48 81 852 68 24
sekretariat@lubartow.sr.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka
NIP: 714-14-13-630
REGON: 000322956-0008


KONTA BANKOWE
Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwie zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko
- sygnatura akt;
- numer karty dłużnka;
- powód wpłaty (tytuł wpłaty).
Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opoźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego wydziału.
Uwaga
Wpłaty należy kierować na rachunki przypisane do konkretnego Wydziału dotyczy.
(wpisy, ogłoszenia, grzywny i koszty karne, zażalenia, opłaty i koszty cywilne, rodzinne, opłaty materialne)
NBP O/ Lublin
89 1010 0055 1013 0050 9000 0000 Ogólny
62 1010 0055 1013 0050 9000 0001 I Wydział Cywilny
35 1010 0055 1013 0050 9000 0002 II Wydział Karny
08 1010 0055 1013 0050 9000 0003 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
78 1010 0055 1013 0050 9000 0004 IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Bank Gospodarstwa Karjowego
96 1130 1017 0021 1002 6390 0004 dla depozytów sądowych w PLN
96 1130 1017 0021 1002 6390 0005 dla depozytów sądowych w USD
53 1130 1017 0021 1002 6390 0002 dla depozytów sądowych w EUR
80 1130 1017 0021 1002 6390 0001 dla depozytów sądowych w CHP
26 1130 1017 0021 1002 6390 0003 dla depozytów sądowych w GBP
60 1130 1206 0028 9102 8420 0004
rachunek sum na zlecenie (zaliczki) w postępowaniu cywilnym, opłat za wpis do Rejestru Spadkowego
49 1130 1206 0028 9102 8420 0008
dla Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
II piętro pok 209
Telefon/faks 81 852 68 15
email: w1.cywilny@lubartow.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału:
SSR Joanna Samulak-Lowe
Kierownik sekretariatu: Anna Mazur
Lista sędziów:
SSR Joanna Samulak-Lowe
SSR Wojciech Postulski - oddelegowany do KSSiPP
SSR Paweł Rybicki
Windykacja należności sądowych wydziału cywilnego
II piętro pok. 211
telefon 81 852 68 16
Godziny Przyjęc interesantów:
Poniedziałek: 9.00 - 18.00
Wtorek - Piątek: 9.00 - 15.00

II WYDZIAŁ KARNY
I piętro pok 110
Telefon/faks 81 852 68 23
email: w2.karny@lubartow.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału:
SSR Małgorzata Polak
Kierownik sekretariatu: Małgorzata Gol
Lista Sędziów:
SSR Małgorzata Polak
SSR Dorota Bartoszek-Osuchowska
SSR Barbara Markowska
Windykacja należności sądowych wydziału karnego
I piętro pok. 112
telefon 81 852 68 21
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 9.00 - 18.00
Wtorek - Piątek: 9.00 - 15.00

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
II piętro pok 218
Telefon/faks 81 852 68 37
email: w3.rodzinny@lubartow.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału:
SSR Bartłomiej Kołtun
Kierownik sekretariatu: Renata Wójcik
Lista sędziów:
SSR Bartłomiej Kołtun
Windykacja należności sądowych wydziału rodzinnego i nieletnich
II piętro pok. 218
telefon 81 852 68 38
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 9.00 - 18.00
Wtorek - Piątek: 9.00 - 15.00

IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
parter pok. 27
Telefon/faks 81 855 28 79
email: w4.kw@lubartow.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału:
Starszy referendarz Sądowy - Jolanta Stępińska-Bobiarska
Kierownik sekretariatu: Dorota Trąbka
parter pok. 27
Telefon/faks 81 855 28 79
email: w4.kw@lubartow.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 9.00 - 18.00
Wtorek - Piątek: 8.00 - 15.00

Źródło

Ostatnia aktualizacja