returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Rejonowy w Lubaczowie

Adres:

UL. MICKIEWICZA 24
37-600 LUBACZÓW
Woj. Podkarpackie

E-mail:

[email protected]


Tel.

16/632 50 64

Godziny urzędowania SR Lubaczów
Godziny pracy Sądu
Poniedziałek-Piątek
7.30 - 15.30

Godziny pracy Kasy Sądu
Poniedziałek
7.45 - 18.00
Wtorek
7.45 - 14.00
Środa
7.45 - 14.00
Czwartek
7.45 - 14.00
Piątek
7.45 - 14.00
Przerwa w pracy kasy codziennie
11.30 - 12.00

Godziny pracy Biura Podawczego
Poniedziałek
7.30 - 18.00
Wtorek-Piątek
7.30 - 15.30

Godziny pracy
Wydziału Ksiąg Wieczystych
Poniedziałek - Piątek
7.30 - 15.30


NUMERY KONT BANKOWYCH
Dochody:
Konto to dotyczy:
• opłat i kosztów sądowych;
• grzywien.
28101000551153005069000000
I Wydział Cywilny
98101000551153005069000001
II Wydział Karny
71101000551153005069000002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
44101000551153005069000003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
17101000551153005069000004
Sumy depozytowe:
BGK O/Rzeszów
Rachunek w PLN 75 1130 1017 0021 1000 8390 0004
Rachunek w USD 48 1130 1017 0021 1000 8390 0005
Rachunek w EUR 32 1130 1017 0021 1000 8390 0002
Rachunek w CHF 59 1130 1017 0021 1000 8390 0001
Rachunek w GBP 05 1130 1017 0021 1000 8390 0003
Konto to dotyczy :
• zabezpieczeń majątkowych;
• poręczeń majątkowych;
• rękojmi.
Informujemy, że na podstawie art. 83a Ustawy o finansach publicznych, od 01.01.2015 r. – sumy depozytowe podlegają procedurze konsolidacji środków publicznych na rachunku Ministra Finansów. W związku z tą zmianą, zarówno wpłaty, jak i wypłaty z rachunków sum depozytowych – nie mogą być realizowane w kasie sądu.
Sumy na zlecenie:
NBP O/Rzeszów 80 1010 1528 0021 3413 9800 0000
Konto to dotyczy :
• zaliczki na koszty kuratora
• tłumacza
• biegłego
• świadka
Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
BGK O/Rzeszów 19 1130 1105 0005 2161 4520 0001

Wydziały

Wydział I Cywilny
Przewodniczący
Sędzia Sądu Rejonowego Artur Broś
pokój nr 22
tel. 16 632 50 76 wew. 076
Kierownik Sekretariatu
Anna Herda pokój nr 4
tel. 16 632 50 83 wew. 083
[email protected]


Wydział II Karny
Przewodniczący
Sędzia Sądu Rejonowego Ewa Hełmecka
pokój nr 21
tel. 16 632 50 77 wew. 077
Kierownik Sekretariatu
Bożena Kulig - Ulicka
pokój nr 17
tel. 16 632 50 80 wew. 080
[email protected]


Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący
Sędzia Sądu Rejonowego Dominika Bojdecka
pokój nr 19
tel. 16 632 50 82 wew. 082
Kierownik Sekretariatu
Teresa Pawluk
pokój nr 5B
tel. 16 632 50 69 wew.069
[email protected]


Wydział IV Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący;
Małgorzata Saramaga - Starszy referendarz sądowy
budynek ksiąg wieczystych
pokój nr 7
tel. 16 632 50 85 wew. 085
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Sokołowska
budynek ksiąg wieczystych
pokój nr 13
tel. 16 632 50 87 wew.087
[email protected]

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

dla miasta Lubaczów oraz gmin: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików i Wielkie Oczy

Źródło

https://przemysl.so.gov.pl/srlubaczow

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?