Sąd Rejonowy w Lubaczowie

Godziny urzędowania SR Lubaczów
Godziny pracy Sądu
Poniedziałek-Piątek
7.30 - 15.30

Godziny pracy Kasy Sądu
Poniedziałek
7.45 - 18.00
Wtorek
7.45 - 14.00
Środa
7.45 - 14.00
Czwartek
7.45 - 14.00
Piątek
7.45 - 14.00
Przerwa w pracy kasy codziennie
11.30 - 12.00

Godziny pracy Biura Podawczego
Poniedziałek
7.30 - 18.00
Wtorek-Piątek
7.30 - 15.30

Godziny pracy
Wydziału Ksiąg Wieczystych
Poniedziałek - Piątek
7.30 - 15.30


NUMERY KONT BANKOWYCH
Dochody:
Konto to dotyczy:
• opłat i kosztów sądowych;
• grzywien.
28101000551153005069000000
I Wydział Cywilny
98101000551153005069000001
II Wydział Karny
71101000551153005069000002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
44101000551153005069000003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
17101000551153005069000004
Sumy depozytowe:
BGK O/Rzeszów
Rachunek w PLN 75 1130 1017 0021 1000 8390 0004
Rachunek w USD 48 1130 1017 0021 1000 8390 0005
Rachunek w EUR 32 1130 1017 0021 1000 8390 0002
Rachunek w CHF 59 1130 1017 0021 1000 8390 0001
Rachunek w GBP 05 1130 1017 0021 1000 8390 0003
Konto to dotyczy :
• zabezpieczeń majątkowych;
• poręczeń majątkowych;
• rękojmi.
Informujemy, że na podstawie art. 83a Ustawy o finansach publicznych, od 01.01.2015 r. – sumy depozytowe podlegają procedurze konsolidacji środków publicznych na rachunku Ministra Finansów. W związku z tą zmianą, zarówno wpłaty, jak i wypłaty z rachunków sum depozytowych – nie mogą być realizowane w kasie sądu.
Sumy na zlecenie:
NBP O/Rzeszów 80 1010 1528 0021 3413 9800 0000
Konto to dotyczy :
• zaliczki na koszty kuratora
• tłumacza
• biegłego
• świadka
Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
BGK O/Rzeszów 19 1130 1105 0005 2161 4520 0001

Wydziały

Wydział I Cywilny
Przewodniczący
Sędzia Sądu Rejonowego Artur Broś
pokój nr 22
tel. 16 632 50 76 wew. 076
Kierownik Sekretariatu
Anna Herda pokój nr 4
tel. 16 632 50 83 wew. 083
cywilny@lubaczow.sr.gov.pl


Wydział II Karny
Przewodniczący
Sędzia Sądu Rejonowego Ewa Hełmecka
pokój nr 21
tel. 16 632 50 77 wew. 077
Kierownik Sekretariatu
Bożena Kulig - Ulicka
pokój nr 17
tel. 16 632 50 80 wew. 080
karny@lubaczow.sr.gov.pl


Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący
Sędzia Sądu Rejonowego Dominika Bojdecka
pokój nr 19
tel. 16 632 50 82 wew. 082
Kierownik Sekretariatu
Teresa Pawluk
pokój nr 5B
tel. 16 632 50 69 wew.069
rodzinny@lubaczow.sr.gov.pl


Wydział IV Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący;
Małgorzata Saramaga - Starszy referendarz sądowy
budynek ksiąg wieczystych
pokój nr 7
tel. 16 632 50 85 wew. 085
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Sokołowska
budynek ksiąg wieczystych
pokój nr 13
tel. 16 632 50 87 wew.087
ksiegi@lubaczow.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja