Sąd Rejonowy w Lipsku


GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny pracy sądu:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Godziny pracy sekretariatrów wydziałów:
poniedziałek: 7:30 - 15:30 oraz 15:30 - 18:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30
Biuro Podawcze:
codziennie: 7:30 - 15:30
Punkt Obsługi Kasowej:
poniedziałek: 7:30 - 18:00 (przerwa 12:00 - 12:30)
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30 (przerwa 12:00 - 12:30)

NUMERY RACHUNKÓW bankowych Sądu Rejonowego w Lipsku:
Numer konta, na które należy wpłacać opłaty sądowe i koszty
Narodowy Bank Polski O/O Warszawa
I Wydział Cywilny 91101000551733005063000001
II Wydział Karny 64101000551733005063000002
III Wydział Rzodzinny i Nieletnich 37101000551733005063000003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych 10101000551733005063000004
Samodzielna Sekcja Administracyjna 09101000551733005063000022
Rachunek, na które należy wpłacać zaliczki na postępowanie sądowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/Warszawa
13 1130 1062 0000 0564 0120 0001
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia )
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w PLN
PLN 54 1130 1017 0021 1000 0090 0004
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w USD
USD 27 1130 1017 0021 1000 0090 0005
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w EUR
EUR 11 1130 1017 0021 1000 0090 0002
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w CHF
CHF 38 1130 1017 0021 1000 0090 0001
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w GBP
GBP 81 1130 1017 0021 1000 0090 0003
Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (wpłaty zasądzonych nawiązek i świadczeń)
BGK III O/Warszawa 76 1130 1017 0000 0564 0120 0008
Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać dane:
- Imię i nazwisko,
- Nazwa Sądu i Wydziału
- Dokładną sygnaturę sprawy

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodniczący
Imię: Andrzej
Nazwisko: Jędra
tel. 48 378 44 36
pokój nr 103
Kierownik Sekretariatu
Imię: Małgorzata
Nazwisko: Nakoneczna
tel. 48 378 44 36
e-mail: cywilny@lipsko.sr.gov.pl
pokój nr 03

II WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący
Imię: Waldemar
Nazwisko: Łojek
tel. 48 378 44 55
pokój nr 07
Kierownik Sekretariatu
Imię: Grażyna
Nazwisko: Kaczmarska
tel. 48 378 44 54
e-mail: karny@lipsko.sr.gov.pl
pokój nr 06

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Przewodniczący
Imię: Agnieszka
Nazwisko: Maziarek-Bielecka
pokój nr 12
Kierownik Sekretariatu
Imię: Wiesława
Nazwisko: Łyjak
pokój nr 11
tel. 48 378 44 63
e-mail: rodzinny@lipsko.sr.gov.pl

IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Przewodniczący
Imię: Ewelina
Nazwisko: Rychlicka
pokój nr 8
tel. 48 378 44 32
Kierownik Sekretariatu
Imię: Krystyna
Nazwisko: Lasek
pokój nr 2
tel. 48 378 44 53
fax. 48 332 27 94
e-mail: wkw@lipsko.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja