Sąd Rejonowy w Lesznie

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Lesznie
poniedziałek 7:30 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30\

Kasa Sądu Rejonowego w Lesznie
ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 2
pok. 37, II piętro
poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00


KONTA BANKOWE
Opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny, wpisy - dochody budżetowe
NBP O/O Poznań 53 1010 1469 0014 2722 3100 0000
Zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, świadków, opłaty za wpis dokonywany w Rejestrze Spadkowym - sumy na zlecenie
NBP O/O Poznań 90 1010 1469 0014 2713 9800 0000
Kod BIC banku NBP: NBPLPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski „PL”
Poręczenia majątkowe, wadia, kaucje, czynsze, zabezpieczenia majątkowe – rachunki depozytowe Ministra Finansów
przydzielone dla Sądu Rejonowego w Lesznie:
BGK O/O Poznań
PLN18 1130 1017 0021 1000 2490 0004
USD 88 1130 1017 0021 1000 2490 0005
EUR 72 1130 1017 0021 1000 2490 0002
CHF 02 1130 1017 0021 1000 2490 0001
GBP 45 1130 1017 0021 1000 2490 0003
Od dnia 01 stycznia 2015r. nie ma możliwości wpłat i wypłat sum depozytowych w kasie sądu.
Wpłaty na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - należności z tytułu nawiązek i
świadczeń pieniężnych orzeczonych na rzecz tego funduszu

BGK O/O Poznań 87 1130 1088 0001 3121 3320 0001
Kod SWIFT: GOSKPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski „PL”
Przy każdej wpłacie w tytule prosimy podać sygnaturę akt, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania,
nr karty dłużnika (kd), imię i nazwisko wpłacającego
Zapłata za faktury i rachunki obciążające Sąd Rejonowy w Lesznie - wydatki budżetowe:
NBP O/O Poznań 06 1010 1469 0014 2722 3000 0000

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodnicząca Sędzia Sądu Rejonowego Lucyna Liszkowska - Więckowiak
Przyjmuje interesantów w poniedziałek 9:00 - 12:00
pok nr 54
Zastępca Przewodniczącej Wydziału Kamila Sędzia Sądu Rejonowego Kamila Pawlik - Piotrowska
Kierownik sekretariatu - Zofia Kosmała
godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:30 i od 16:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 12:00 i 13:00 - 15:30
pok. nr 49
właściwość rzeczowa:
Rozpoznanie sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych,
sprawy cywilne podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy.
właściwość miejscowa:
Miasto: Leszno
Gminy: Lipno, Osieczna Rydzyna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice
ul. Dąbrowskiego 2, II piętro,
tel. (65) 525-94-00 lub (65) 525-94-01 wew. 263, 264, 258, 257, 211, 238
fax. (65) 525-94-37
cywilnyI@leszno.sr.gov.pl


II WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Zygmunt Przytulski
Przyjmuje interesantów we wtorek 10:00 - 13:00
pok nr. 11
Zastępca Przewodniczącego Wydziału Sędzia Sądu Rejonowego Ewa Kubacka - Batura
Kierownik sekretariatu - Elżbieta Łaszczyńska
Zastępca Kierownika sekretariatu - Anna Ostach
godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:30 i od 16:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 12:00 i 13:00 - 15:30
pok nr. 16
właściwość rzeczowa:
orzeka w sprawach z zakresu prawa karnego, w pierwszej instancji z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu,
sprawy o wykroczenia,
sprawy o wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa skarbowe,
sprawy o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego,
przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu przyspieszonym,
o pozostałe przestępstwa, podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym,
właściwość miejscowa:
Miasto: Leszno
Gminy: Lipno, Osieczna Rydzyna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice
ul. Kasprowicza 1, I piętro
tel. (65) 529-34-20 wew. 127 lub 141
fax. (65) 520-58-97
karny@leszno.sr.gov.pl


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Przewodnicząca Sędzia Sądu Rejonowego Renata Gospodarowicz
Przyjmuje interesantów w środy 10:00 - 13:00
pok. nr 9
Kierownik sekretariatu - Małgorzata Kretschmer
godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:30 i od 16:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 12:00 i 13:00 - 15:30
pok. nr 10
właściwość rzeczowa:
sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
sprawy dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
sprawy dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych,
sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.
właściwość miejscowa:
Miasto: Leszno
Gminy: Lipno, Osieczna Rydzyna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice
ul. Kasprowicza 1, II piętro
tel. (65) 529-34-20 wew. 138
fax. (65) 529-34-20 wew. 136
rodzinnyIII@leszno.sr.gov.pl


IV WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Świętek
Przyjmuje interesantów w poniedziałek 9:00 - 12:00
pok. nr 63
Kierownik sekretariatu - Ilona Knop
godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:30 i od 16:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 12:00 i 13:00 - 15:30
pok nr 60
właściwość rzeczowa:
z obszaru właściwości SR w Lesznie, Gostyniu, Kościanie i Rawiczu
właściwość miejscowa:
dla spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Lesznie i Kościanie
ul. Dąbrowskiego 2, III piętro
tel. (65) 525-94-00 lub (65) 525-94-01 wew. 260, 205
fax. (65) 525-94-08
pracyIV@leszno.sr.gov.pl


V WYDZIAŁ GOSPODARCZY
Przewodniczący Wydziału Sędzia Sądu Rejonowego Marcin Hałka
Przyjmuje interesantów we wtorek 900 - 12:00
pok. nr 78
Kierownik sekretariatu - Danuta Olejnik
godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:30 i od 16:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 12:00 i 13:00 - 15:30
pok. nr 43
właściwość rzeczowa:
sprawy gospodarcze,
inne sprawy z zakresu prawa cywilnego, powierzone sądom gospodarczym na podstawie odrębnych przepisów.
właściwość miejscowa:
z obszaru właściwości SR w Lesznie, Gostyniu, Kościanie i Rawiczu
ul. Dąbrowskiego 2, II piętro
tel. (65) 525-94-00 lub (65) 525-94-01 wew. 255, 256, 227
fax. (65) 525-94-28
gospodarczyV@leszno.sr.gov.pl


VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Przewodnicząca Wydziału Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Małłek - Napierała
Przyjmuje interesantów w poniedziałek 10:00 - 13:00
pok. nr 32
Kierownik sekretariatu - Renata Sylwoniuk
godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:30 i od 16:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 12:00 i 13:00 - 15:30
pok. nr 33
właściwość rzeczowa:
rowadzenie ksiąg wieczystych,
inne sprawy cywilne z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.
właściwość miejscowa:
Miasto: Leszno
Gminy: Lipno, Osieczna Rydzyna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice
ul. Dąbrowskiego 2, I piętro
tel. (65) 525-94-00 lub (65) 525-94-01 wew. 202, 210, 245
ksiegiVI@leszno.sr.gov.pl


WINDYKACJA NALEŻNOŚCI SĄDOWYCH
Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
ul. Kasprowicza 1, II piętro, pokój nr 23
tel. (65) 529-34-20 wew. 135
fax. (65) 529-34-20 wew. 165
windykacja@leszno.sr.gov.pl

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz