Sąd Rejonowy w Legnicy

GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy w Legnicy
ul. Złotoryjska 19
59-220 Legnica
Godziny urzędowania
w poniedziałek
od 7:30 do 18:00
od wtorku do piątku
od 7:30 do 15:30

Sekretariaty Wydziałów przyjmują interesantów:
w poniedziałek
od 11.00 do 18.00
od wtorku do piątku
od 8.00 do 15.00

Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Legnicy
ul. Złotoryjska 19
59-220 Legnica
pok. 2, parter
tel. (076) 754 47 12

Biuro Podawcze VI Wydziału Ksiąg Wieczystych w Legnicy
dla spraw wieczysto księgowych
ul. Andersa 12-13
59-220 Legnica
Pok. 9 parter tel. (076) 754 48 53

Biuro Podawcze Sądu przy ul. Złotoryjskiej 19
oraz Biuro Podawcze VI Wydziału Ksiąg Wieczystych
przy ul. Andersa 12-13 zajmujące się obsługą spraw
wieczystoksięgowych przyjmuje interesantów:
- w poniedziałki od 7:30 do 18:00
- od wtorku do piątku w godz. 7:30- 15:00

Punkt Kasowy w Sądzie Okręgowym w Legnicy
ul. Złotoryjska 40,
59-220 Legnica
pok. 19, parter
tel. 76 75-45-013
czynny:
w poniedziałek
od 8.00 do 13.30
od 14.00 do 17.00
od wtorku do piątku
od 7.45 do 13.30
od 14.00 do 15.15


KONTA BANKOWE
Rachunek dochodów budżetowych
(wpłaty: opłaty, wpisy, koszty, grzywny)
Bank: NBP Oddział we Wrocławiu
I Wydział Cywilny
25 1010 0055 2223 0040 0200 0001
II Wydział Karny
95 1010 0055 2223 0040 0200 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
68 1010 0055 2223 0040 0200 0003
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
41 1010 0055 2223 0040 0200 0004
V Wydział Gospodarczy
14 1010 0055 2223 0040 0200 0005
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
84 1010 0055 2223 0040 0200 0006
Windykacja należności sądowych w sprawach karnych i o wykroczenia
33 1010 0055 2223 0140 0200 0002
Windykacja należności sądowych w sprawach z zakresu prawa: cywilnego, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i nieletnich
56 1010 0055 2223 0040 0200 0025
Oddział Finansowy
94 1010 0055 2223 0040 0200 0020
(zwroty zaliczek komorniczych, pozostałe zwroty dotyczące rozliczeń lat ubiegłych)
Przy wpłatach z zagranicy podajemy SWIFT banku: NBPLPLPW, a przed nr konta wpisujemy PL (IBAN).
Rachunek sum na zlecenie - zaliczki
(wpłaty: zaliczek na wynagrodzenia: biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów zastępujących strony w postępowaniu sądowym itp.).
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław
62 1130 1033 0018 8158 7220 0003
Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.
Numery kont sum depozytowych (wpłaty: poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, depozyty sądowe, Fundusz Pracy) to:
PLN 37 1130 1017 0021 1001 7390 0004
USD 10 1130 1017 0021 1001 7390 0005
EUR 91 1130 1017 0021 1001 7390 0002
CHF 21 1130 1017 0021 1001 7390 0001
GBP 64 1130 1017 0021 1001 7390 0003
Rachunek fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej
(wpłaty: zasądzonych nawiązek i świadczeń pieniężnych na podstawie wezwań Sądu.)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
19 1130 1033 0018 8158 7220 0001

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodnicząca – SSR Sylwia Kolasa Barczyńska
Zastępca Przewodniczącej - SSR Agnieszka Bojanowska
Przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach 11:00-13:00
w pokoju nr 2 (parter)
Sekretariat Wydziału
Kierownik Sekretariatu: Alicja Opacka
Zastępca Kierownika: Justyna Martyn
Sąd Rejonowy w Legnicy
ul. Kościuszki 1-3
59-220 Legnica
pok.104, I piętro
tel. (76) 754 49 15
fax. (76) 754 49 19
e-mail: wydzial.cywilny@legnica.sr.gov.pl


II Wydział Karny
Przewodniczący – SSR Katarzyna Sobieska
Zastępca przewodniczącego - SSR Jacek Seweryn
Pok. 103 I piętro
Przewodniczący przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. od 10.00 do 12.00
Sekretariat Wydziału
Kierownik Sekretariatu: Elwira Gutowsk
Zastępca Kierownika: Beata Skubińska
Sąd Rejonowy w Legnicy
ul. Złotoryjska 19
59-220 Legnica
pok. 103, I piętro
tel. (76) 754 47 54
fax. (76) 754 47 68
e-mail: wydzial.karny@legnica.sr.gov.pl
Sekcja dla spraw wykonywania orzeczeń zapadłych w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz windykacji należności sądowych w tych sprawach
Kierownik Sekcji – SSR Monika Gliniecka-Kaczmarek
Pok. 307a III piętro
Kierownik Sekcji przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. od 10.00 - 12.00
Sekretariat Sekcji
Kierownik Sekretariatu Sekcji: Bogusława Targosz
Sąd Rejonowy w Legnicy
ul. Złotoryjska 19
59-220 Legnica
pok.6 parter
tel. (76) 754 47 58
fax. (76) 754 47 62
e-mail: sekcja.windykacji@legnica.sr.gov.pl


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodnicząca – SSR Elżbieta Szałowska
Pok. 104 I piętro
Sekretariat Wydziału
Kierownik Sekretariatu: Lucyna Achtelik
Zastępca Kierownika: Dorota Seredyńska
Sąd Rejonowy w Legnicy
ul. Andersa 12-13
59-220 Legnica
pok. 102, I piętro
tel. (76) 754 48 01
fax. (76) 754 48 09
e-mail: wydzial.rodzinny@legnica.sr.gov.pl


IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący – SSR Anna Jabłońska - Socha
Pok. 204 II piętro
Sekretariat Wydziału
Kierownik Sekretariatu: Dorota Figurska
Zastępca Kierownika: Bogumiła Czuchrowska
Sąd Rejonowy w Legnicy
ul. Andersa 12-13
59-220 Legnica
pok.202, II piętro
tel. (76) 754 48 25
fax. (76) 754 48 34
e-mail: wydzial.pracy@legnica.sr.gov.pl


V Wydział Gospodarczy
Przewodniczący – SSR Paweł Oborski
Przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach od 11.00-13.00
Zastępca Przewodniczącego - SSR Waldemar Bochenek
Przyjmuje interesantów w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w piątki w godzinach od 9.00-11.00
pok. 207, II piętro
Sekretariat Wydziału
Kierownik Sekretariatu: Anna Plińska
Zastępca Kierownika: Ewelina Siwek
Sąd Rejonowy w Legnicy
ul. Złotoryjska 19
59-220 Legnica
pok.205, II piętro
tel. (76) 754 47 77
fax. (76) 754 47 88
dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych :
tel.(76) 754 47 85
fax.(76) 754 47 89
e-mail: wydzial.gospodarczy@legnica.sr.gov.pl


VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący – starszy referendarz Agnieszka Boczkowska
Sekretariat Wydziału
Kierownik Sekretariatu: Waldemar Sis
Zastępca Kierownika: Marzena Janowska
Sąd Rejonowy w Legnicy
ul. Andersa 12-13
59-220 Legnica
pok.208, I piętro
tel. (76) 754 48 45
fax. (76) 754 48 56
e-mail: wkw@legnica.sr.gov.pl
Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych przy VI Wydziale Ksiąg Wieczystych
(wydawanie odpisu elektronicznej księgi wieczystej)
Pokój 10, parter
tel. (76) 754 48 55
Przewodnicząca wydziału przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 10.00-12.00

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz