Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

Godziny urzędowania:
Sąd Rejonowy czynny jest w dni powszednie:
w każdy poniedziałek w godzinach od 7.15 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15

Konta Bankowe
Konto dochodów budżetowych:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
49 1010 1704 0019 1922 3100 0000- opłaty od pozwu - opłaty za wpisy - kary, grzywny i koszty sądowe w sprawach - pozostałe opłaty w sprawach
Konta sum depozytowych:
- kaucje, wadia - sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym - pozostałe sumy obce przechowywane przez Sąd
BGK O/Zielona Góra
PLN – 66 1130 1017 0021 1002 8390 0004
USD – 39 1130 1017 0021 1002 8390 0005
EUR – 23 1130 1017 0021 1002 8390 0002
CHF – 50 1130 1017 0021 1002 8390 0001
GBP – 93 1130 1017 0021 1002 8390 0003
Konto zaliczek sądowych:
BGK O/Zielona Góra
45 1130 1222 0030 2045 3920 0005
- środki wnoszone przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kpc w celu finansowania czynności połączonych z wydatkami. Między innymi: - zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza itp.
Konto Funduszu Postpenitencjarnego:
BGK O/Zielona Góra
56 1130 1222 0030 2045 3920 0001- zasądzone świadczenia pieniężne i nawiązki

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący I Wydziału Cywilnego SSR Maria Nowak
przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godzinach 10.00-12.00,
Sekretariat Wydziału:
po Kierownik Sekretariatu Dorota Wiciejewska
pokój nr 120 - telefon/fax 683830465
e-mail: cywilny@krosno-odrz.sr.gov.pl
pokój nr 108 - tel. 68 383 04 61
pokój nr 119 - tel. 68 383 04 57
godziny urzędowania sekretariatu
wt, śr, czw, pt - od 8.30 do 14.30;
pon od 9.00 do 12.00 i od 15.00. do 18.00


II Wydział Karny
Przewodniczący II Wydziału Karnego SSR Daniel Macur
przyjmuje interesantów w
piątek 10.00- 11.00.
Sekretariat Wydziału:
Kierownik Sekretariatu Agnieszka Nowak
pokój nr 3 - tel. 68 383 99 32 , fax 68 383 99 34
e-mail: karny_2@krosno-odrz.sr.gov.pl
pokój nr 1 - tel. 68 383 99 30
pokój nr 6 - tel. 68 383 04 45
godziny urzędowania sekretariatu
wt, śr, czw, pt - od 8.30 do 14.30;
pon od 9.00 do 12.00 i od 15.00. do 18.00


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału
SSR Danuta Olech
(przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 10°° do 13°° po uprzednim umówieniu telefonicznym za pośrednictwem Kierownika Sekretariatu)
Sekretariat Wydziału:
Kierownik Sekretariatu Irena Kolińska
pokój nr 123 - tel. 68 383 99 12, fax 68 3839913
e-mail: rodzinny@krosno-odrz.sr.gov.pl
pokój nr 124 - 68 383 99 14
pokój nr 125 - 68 383 99 13
godziny urzędowania sekretariatu
wt, śr, czw, pt - od 8.30 do 14.30;
pon od 9.00 do 12.00 i od 15.00. do 18.00


IV Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Gubinie
Przewodniczący Wydziału
SSR Elżbieta Rauch
(przyjmuje interesantów w każdą środę i piątek w godzinach od 10°° do 12°° po uprzednim umówieniu telefonicznym za pośrednictwem Kierownika Sekretariatu)
Sekretariat Wydziału:
Kierownik Sekretariatu Agnieszka Bronowska
pokój nr 24 - tel. 68 359 04 00, fax 68 359 04 04
e-mail: karny_7@krosno-odrz.sr.gov.pl
pokój nr 23 - tel. 68 359 04 01, 68 359 04 02, 68 359 04 03
godziny urzędowania sekretariatu
wt, śr, czw, pt - od 8.30 do 14.30;
pon od 9.00 do 12.00 i od 15.00. do 18.00


V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału
St. Ref. Sąd. Hanna Rogowska
(przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 10°° do 12°° po uprzednim umówieniu telefonicznym za pośrednictwem Kierownika Sekretariatu)
Sekretariat Wydziału:
Kierownik Sekretariatu Monika Korabiec
pokój nr 23 - tel. 68 383 99 21, fax 68 383 99 23
e-mail: ksiegi.k@krosno-odrz.sr.gov.pl
pokój nr 20 - tel. 68 383 99 23 Biuro podawcze wydziału
pokój nr 24 - tel. 68 383 99 22
godziny urzędowania sekretariatu:
wt, śr, czw, pt - od 8.30 do 14.30;
pon od 9.00 do 12.00 i od 15.00. do 18.00


VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gubinie
Przewodniczący Wydziału
SSR Maciej Kęsy
(przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach od 10°° do 12°° po uprzednim umówieniu telefonicznym za pośrednictwem Kierownika Sekretariatu)
Sekretariat Wydziału:
Kierownik Sekretariatu Anna Kotońska
pokój nr 04 - tel. 68 359 04 12 telefon
e-mail: ksiegi.g@krosno-odrz.sr.gov.pl
pokój nr 03 - tel./fax 68 359 04 10
godziny urzędowania sekretariatu
wt, śr, czw, pt - od 8.30 do 14.30;
pon od 9.00 do 12.00 i od 15.00. do 18.00

Źródło

Ostatnia aktualizacja