Sąd Rejonowy w Kraśniku

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK
07:30 – 15:30
WTOREK
07:30 – 15:30
ŚRODA
07:30 – 15:30
CZWARTEK
07:30 – 15:30
PIĄTEK
07:30 – 15:30
SOBOTA Nieczynne
NIEDZIELA Nieczynne


NUMERY KONT BANKOWYCH, na które należy wpłacać opłaty sądowe, koszty, grzywny
Sąd Okręgowy w Lublinie
Krakowskie Przedmieście 43
20-076 Lublin
NIP: 712-19-34-656
Wpłaty należy kierować na rachunki przypisane do konkretnego Wydziału.
NBP O/O Lublin
06 1010 0055 1013 0050 9500 0001 I Wydział Cywilny
76 1010 0055 1013 0050 9500 0002 II Wydział Karny
49 1010 0055 1013 0050 9500 0003 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
92 1010 0055 1013 0050 9500 0005 V Wydział Ksiąg Wieczystych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
60 1130 1206 0028 9102 8420 0004 BGK
rachunek sum na zlecenie (zaliczki) w postępowaniu cywilnym
49 1130 1206 0028 9102 8420 0008 BGK
rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej FPPoPP (nawiązki, świadczenia pieniężne)

UWAGA! W przypadku dokonywania przelewów bankowych i przekazów pocztowych prosimy o wskazywanie sygnatury akt i tytułu wpłaty.

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Wyznaczony jest do rozpoznawania spraw cywilnych należących do właściwości sądu rejonowego jako sądu pierwszej instancji z wyłaczeniem spraw rodzinnych i gospodarczych.
Obszar właściwości: miasto Kraśnik oraz gminy: Annopol. Borzechów, Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Niedrzwica Duża, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek.

Przewodniczący - SSR Magdalena Plapis
tel.: +48 81 8252001-03 wew. 230
Sekretariat
Kierownik sekretariatu: Joanna Mlonka
tel./fax.: +48 81 8252001-03 wew. 237
email: cywilny@krasnik.sr.gov.pl

Lista sędziów:
SSR Magdalena Plapis - przewodniczący wydziału
SSR Marek Radziszewski
SSR Ewa Delekta
Lista asesorów sądowych:
ASR Magdalena Kołtun-Tudorowska

II WYDZIAŁ KARNY
Wyznaczony jest do rozpoznawania spraw o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, wykroczenia i wykroczenia skarbowe, wydania wyroku łącznego, rozpoznawania wniosków o uchylenie mandatu karnego i innych dla których właściwy do orzekania w pierwszej instancji jest sąd rejonowy.
Obszar właściwości: miasto Kraśnik oraz gminy: Annopol, Borzechów, Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Niedrzwica Duża, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek.
Przewodniczący - SSR Marzena Goleń
tel.: +48 81 8252001-03 wew. 271
Zastępca Przewodniczącego - SSR Ernest Plewa
tel.: +48 81 8252001-03 wew. 271

Sekretariat
Kierownik sekretariatu - Edyta Baran
tel./fax.: +48 81 8252001-03 wew. 241
email: karny@krasnik.sr.gov.pl

Lista sędziów:
SSR Marzena Goleń - przewodniczący wydziału
SSR Ernest Plewa - zastępca przewodniczącego wydziału
SSR Monika Ostrowska
Lista asesorów sądowych:
ASR Paulina Wesołowska

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Wyznaczony do rozpoznawania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających, innych spraw należących do sądu opiekuńczego jako sądu pierwszej instancji.
Obszar właściwości: miasto Kraśnik oraz gminy: Annopol, Borzechów, Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Niedrzwica Duża, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek.

Przewodniczący - SSR Anna Plewa
tel.: +48 81 8252001-03 wew. 415

Sekretariat:
Kierownik sekretariatu - Michał Kozik
tel/fax.: +48 81 8252001-03 wew. 415
email: rodzinny@krasnik.sr.gov.pl

Lista sędziów:
SSR Anna Plewa - przewodniczący wydziału
SSR Renata Załuska
SSR Rafał Różański - 3/4 etatu

V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Wyznaczony jest do rozpatrywania wniosków o założenie księgi wieczystej, wpis w księdzie wieczystej.
Obszar właściwości: miasto Kraśnik oraz gminy: Annopol, Borzechów, Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Niedrzwica Duża, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek.

Przewodniczący - Anna Madras
tel. +48 81 8252001-03 wew. 120

Referendarze sądowi:
tel. +48 81 8252001-03 wew. 120

Sekretariat:
Kierownik sekretariatu - Agnieszka Szatan
tel./fax.: +48 81 8252001-03 wew. 159
email: ksiegi@krasnik.sr.gov.pl

Lista sędziów:
SSR Rafał Różański - 1/4 etatu
Lista referendarzy:
Anna Madras - przewodniczący wydziału
Natalia Oślizło-Doskocz

Źródło

Ostatnia aktualizacja