Sąd Rejonowy w Kozienicach

Godziny urzędowania Sądu
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Godziny przyjęć interesantów
codziennie: 8:00 - 15:00
a dodatkowo w poniedziałki: 8:00 - 18:00
Telefon: centrala - (0 48) 614 29 13; (0 48) 614 29 56
Fax:(0 48) 614 29 88; (0 48) 614 25 79
Biuro Obsługi Interesanta
tel. (048) 614 29 13 wew. 251
pokój nr 2
e-mail: biuro@kozienice.sr.gov.pl
Godziny urzędowania Biura Obsługi Interesanta oraz czytelni akt:
codziennie: 7:30 - 15:30
a dodatkowo w poniedziałki: 7:30 - 18:00
Kasa i Biuro Podawcze
czynne codziennie: 8:00 - 14:30
tel. (048) 614 29 13 wew. 238
pokój nr 1


NUMERY KONT BANKOWYCH

Konto dochodów:
Nr 07 1010 1010 0065 5222 3100 0000
w NBP O/O Warszawa
Konto sum depozytowych PLN :
Nr 95 1130 1017 0021 1000 0590 0004
w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie
Konto sum depozytowych w CHF :
Nr 79 1130 1017 0021 1000 0590 0001
w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie
Konto sum depozytowych w USD :
Nr 68 1130 1017 0021 1000 0590 0005
w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie
Konto sum depozytowych w EURO :
Nr 52 1130 1017 0021 1000 0590 0002
w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie
Konto sum depozytowych w GBP :
Nr 25 1130 1017 0021 1000 0590 0003
w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie
Konto zaliczek :
Nr 98 1130 1062 0000 0579 6120 0001
w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie
Konto Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
Nr 48 1130 1017 0000 0579 6120 0005
w Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodniczący Beata Fikus
Kierownik Sekretariatu Iwona Boryczka
pokój nr 107
tel (048) 614 29 13 wew. 218
email: 1.cywilny@kozienice.sr.gov.pl

II WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący Lech Wiśniewski
Kierownik Sekretariatu Elżbieta Wysocka
pokój nr 114
tel (048) 614 29 13 wew. 225
email: 2.karny@kozienice.sr.gov.pl

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Przewodniczący Magdalena Luśtyk-Barańska
Kierownik Sekretariatu Irena Szewc
pokój nr 207
tel (048) 614 29 13 wew. 245
email: 3.rodzinny@kozienice.sr.gov.pl

V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Przewodniczący Wydziału - Starszy referendarz sądowy Barbara Wysmolińska-Paciorek
Kierownik Sekretariatu Anna Rutkowska-Kominek
pokój nr 18
tel. (048) 614 29 13 wew. 255
email: 5.kw@kozienice.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja