Sąd Rejonowy w Koszalinie

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny urzędowania sądu:
poniedziałek: 7:00 - 18:00, wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Informacja
poniedziałek: 7:00 - 18:00, wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Biuro Podawcze:
poniedziałek: 7:00 - 18:00, wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Czytelnia akt (po wcześniejszym zamówieniu akt bezpośrednio w sekretariatach właściwego wydziału sądu):
poniedziałek: 8:00 - 17:00, wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

Kasa Sądu
poniedziałek: 10:00 - 17:00 (przerwa w godzinach 12:10 - 12:30), wtorek - czwartek: 7:30 - 14:30 (przerwa w godzinach 10:40 - 11:00), piątek: 7:30 - 14:00 (przerwa w godzinach 10:40 - 11:00), obsługa bankowa w dniach wtorek - piątek: 9:00 - 10:00


KONTA BANKOWE
DOCHODY (np. opłaty i koszty sądowe, grzywny)
46 1010 1599 0143 6822 3100 0000 - NBP O/O Szczecin
SUMY NA ZLECENIE, ZALICZKI (np. zaliczki na biegłych, kuratorów)
83 1010 1599 0143 6813 9800 0000 - NBP O/O Szczecin
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
66 1010 1599 0143 6818 9110 0000 - NBP O/O Szczecin
DEPOZYTY
PLN 17 1130 1017 0021 1001 5490 0004
USD 87 1130 1017 0021 1001 5490 0005
EUR 71 1130 1017 0021 1001 5490 0002
CHF 98 1130 1017 0021 1001 5490 0001
GBP 44 1130 1017 0021 1001 5490 0003
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
70 1130 1046 0016 0161 7620 0006 - BGK

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału: SSR Bogna Maria Mazur
Kierownik Sekretariatu: Monika Kochanowska
ul. Władysława Andersa 17, 75-950 Koszalin
tel. 94 34 55 527
fax 94 34 27 270
Właściwość wydziału:
w procesie sprawy pozwanych o nazwiskach od "A" do "R",
w nieprocesie sprawy wnioskodawców o nazwiskach od "A" do "R",
w egzekucji sprawy dłużników o nazwiskach od "A" do "R".


II Wydział Karny
Przewodniczący: SSR Jarosław Sroczyński
Kierownik Sekretariatu: Joanna Lange-Błaszczyk
ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin
tel. 94 31 70 258
fax 94 31 70 258
Właściwość wydziału:
sprawy oskarżonych i obwinionych o nazwiskach zaczynających się na litery od "A" do "L" (jeżeli jest kilku, decyduje nazwisko pierwszego z nich).


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący: SSR Agnieszka Augustynowicz
Kierownik Sekretariatu: Renata Walczak
ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin
tel. 94 34 28 626
fax 94 34 28 626


IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR Ewa Jon
Kierownik Sekretariatu: Regina Iwona Kawęcka
ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin
tel. 94 34 28 647
fax 94 34 71 911


V Wydział Gospodarczy
Przewodniczący: SSR Krzysztof Pietkowski
Kierownik Sekretariatu: Krystyna Grykień - Musiał
ul. Grottgera 4, 75-950 Koszalin
tel. 94 34 79 527
fax 94 34 79 527


VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący: ref. Agnieszka Woźnicka
Kierownik Sekretariatu: Agata Skrzypczak
ul. Grottgera 4, 75-950 Koszalin
tel. 94 34 79 512
fax 94 34 79 513


VII Wydział Gospodarczy
Przewodniczący: SSR Dariusz Szymczak
Kierownik Sekretariatu: Patrycja Wysoczańska
ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin
tel. 94 31 70 201
fax 94 34 24 756
Właściwość wydziału:
sprawy z zakresu Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego.


VIII Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR Tomasz Klemke
Kierownik Sekretariatu: Anna Wilkiewicz
ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin (pokój 127)
tel. 94 31 70 231
fax 94 31 70 240
Właściwość wydziału:
w procesie sprawy pozwanych o nazwiskach od "S" do "Ż",
w nieprocesie sprawy wnioskodawców o nazwiskach od "S" do "Ż",
w egzekucji sprawy dłużników o nazwiskach od "S" do "Ż".


IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Przewodniczący: ref. Lilianna Simińska
Kierownik Sekretariatu: Ewa Parys
ul.Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin
tel. 94 34 28 260
fax 94 34 26 773


X Wydział Karny
Przewodniczący: SSR Sylwia Wróbel
Kierownik Sekretariatu: Agnieszka Zdulska
ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin (pokój 145
tel. 94 31 70 295
fax 94 31 70 295
Właściwość wydziału:
sprawy oskarżonych i obwinionych o nazwiskach zaczynających się na litery od "Ł" do "Ż" (jeżeli jest kilku, decyduje nazwisko pierwszego z nich).
XI Wydział Wykonywania Orzeczeń
Przewodniczący: SSR Małgorzata Wiśniewska
Kierownik Sekretariatu: Aleksandra Radzikowska
ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin
tel./fax 94 34 28 607 lub w sprawach windykacji karnej 94 34 28 637

Źródło

Ostatnia aktualizacja