Sąd Rejonowy w Kościanie

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Kościanie
poniedziałek 7.30 – 18.00
wtorek - piątek 7.30 – 15.30

Godziny urzędowania Biura Podawczego
poniedziałek 9.00 – 18.00, od godz. 15.00 w sekretariatach wydziałów orzeczniczych
wtorek - piątek 7.30 – 14.30

Godziny pracy Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych i sali przeglądowej Wydziału V Ksiąg Wieczystych:
poniedziałek 7.30 – 18.00
wtorek-piątek 7.30 – 15.30

Godziny przyjęć interesantów przez Prezesa Sądu Rejonowego w Kościanie:
Prezes Sądu przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 1100 – 1300.

Godziny przyjęć interesantów w sekretariatach wydziałów:
poniedziałek 9.00 – 18.00
wtorek-piątek 7.30 – 14.30


KONTA BANKOWE
Sąd Rejonowy w Kościanie
Plac Niezłomnych 2
64-000 Kościan

NIP 698-10-13-814
REGON 000323855-00182

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 13.05.2016r. obowiązują nowe numery rachunków bankowych, rachunki prowadzone przez Narodowy Bank Polski o/Poznań.
Rachunek dochodów budżetowych:
I Wydział Cywilny:
27 1010 0055 1303 0050 2900 0000
II Wydział Karny:
70 1010 0055 1303 0050 2900 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich:
43 1010 0055 1303 0050 2900 0003
V Wydział Ksiąg Wieczystych:
86 1010 0055 1303 0050 2900 0005
Rachunek Sądu Okręgowego w Poznaniu dot. Wydatków:
96 1010 1469 0081 7822 3000 0000
Rachunek Sądu Okręgowego w Poznaniu dot. sum na zlecenie:
83 1010 1469 0081 7813 9800 0000
Rachunek Sądu Okręgowego w Poznaniu dot. Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
14 1130 1088 0001 3121 1720 0001

Wydziały

I Wydział Cywilny
Sekretariat Wydziału:
pok. nr 26 budynek A
Przewodnicząca Wydziału - SSR Sandra Kraszewska
Kierownik sekretariatu - Ewa Stróżyńska
kierownik sekretariatu:
tel. (65) 521 45 01
faks (65) 521 45 45

II Wydział Karny
Sekretariat Wydziału:
pok. nr 11 budynek B
Przewodnicząca Wydziału - SSR Joanna Nyczka
Kierownik sekretariatu - Beata Talarczyk
kierownik sekretariatu:
tel. (65) 521 45 06
faks (65) 521 45 45

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sekretariat Wydziału:
pok. nr 15 budynek A
Przewodnicząca Wydziału - SSR Violetta Dodot
Kierownik sekretariatu - Jolanta Szudra
kierownik sekretariatu:
tel. (65) 521 45 12
faks (65) 521 45 45
sekretariat:
tel. (65) 521 45 13
e-mail: wydzial3@koscian.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Sekretariat Wydziału:
pok. nr 2 budynek B
Przewodniczący Wydziału - SSR Michał Olszewski
Kierownik sekretariatu - Bogdan Józefowicz
kierownik sekretariatu:
tel. (65) 521 45 16
faks (65) 521 45 45
sekretariat:
tel. (65) 521 45 14
tel. (65) 521 45 15
tel. (65) 521 45 18
e-mail: wydzial5@koscian.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja