Sąd Rejonowy w Końskich

Godziny pracy Sądu Rejonowego w Końskich:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
poniedziałek - pełniony jest dyżur do godz. 18:00
 
Kasa Sądu:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 14:30
przerwa - 11:00 - 11.15
 
Ostatniego (pracującego) dnia miesiąca wpłaty przyjmujemy do godz. 11.30

W ostatnim dniu roboczym roku kasa nieczynna (inwentaryzacja)
 
Biuro Podawcze:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
 
Wydział Ksiąg Wieczystych:
Wnioski wieczystoksięgowe, co do zasady przyjmowane są:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 13:30
 
Godziny przyjęć interesantów:
Prezes Sądu
w poniedziałki od 12:00 - 14:00
Wiceprezes Sądu
w czwartki od 14:00 - 15:30

Wydziały

WYDZIAŁY
   
I Wydział Cywilny
Przewodniczący wydziału: SSR Bożenna Kamińska
Kierownik sekretariatu: Ewa Jedynak
Sekretariat I Wydziału Cywilnego:

pokój nr 111 (I piętro)

ul. Iwo Odrowąża 5

26-200 Końskie

Sąd Rejonowy w Końskich

tel. (41) 372-27-02 wew. 20 (sekretariat)
wew. 21 (Kierownik)
FAX: (41) 372-27-02 wew. 50
Właściwość Wydziału:
Sprawy I instancji ze stosunków cywilnych: zobowiązania, prawo rzeczowe , prawo spadkowe, sprawy egzekucyjne.
   
II Wydział Karny
Przewodniczący wydziału: SSR Dorota Kaniowska
Kierownik sekretariatu: Stanisława Salagierska
Sekretariat II Wydziału Karnego:
pokój nr 202 (II piętro)
ul. Iwo Odrowąża 5
26-200 Końskie
Sąd Rejonowy wKońskich
tel. (41) 372-27-02 wew. 25 i 35 (sekretariat)
wew. 26 (Kierownik)
FAX: (41) 372-27-02 wew. 50
Właściwość Wydziału:
Do rozpoznawania spraw karnych I instancji, rozstrzyganie w II instancji środków odwoławczych od orzeczeń prokuratorskich oraz postępowanie wykonawcze w zakresie wydawanych w wydziale orzeczeń.
   
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący wydziału: SSR Monika Zatora
Kierownik sekretariatu: Wanda Goworek
Sekretariat III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich:
pokój nr 213 (II piętro)
ul. Iwo Odrowąża 5
26-200 Końskie
Sąd Rejonowy w Końskich
tel. (41) 372-27-02 wew. 49 (sekretariat)
wew. 28 (Kierownik)
FAX: (41) 372-27-02 wew. 50
Właściwość Wydziału:
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego (bez rozwodów) i opiekuńczego.
1. Sprawy dotyczące nieletnich, w szczególności: pochodzenie dziecka, alimenty,
2. Rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny, zezwolenie na zawarcie małżeństwa, sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, o przysposobienie, rozstrzyganie istotnych spraw dziecka i rodziny w razie braku porozumienia między rodzicami, ustalenie kontaktu z małoletnim, opieka, kuratela.
3. Sprawy o leczenie odwykowe osób uzależnionych.
4. Sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
   
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący wydziału: Starszy Referendarz Sądowy Renata Korzeniewska
Kierownik sekretariatu: Barbara Góral
Sekretariat IV Wydziału Ksiąg Wieczystych:
pokój nr 1 (parter)
ul. Iwo Odrowąża 5
26-200 Końskie
Sąd Rejonowy w Końskich
Tel: (41) 372-27-02 wew.42
Właściwość Wydziału:
Prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz