Sąd Rejonowy w Kluczborku

GODZINY URZĘDOWANIA
Sekretariaty Wydziałów Sądu Rejonowego w Kluczborku urzędują w każdym z budynków:
Poniedziałek - od godz. 7.30 do godz. 18.00
Wtorek - Piątek - od godz. 7.30 do godz. 15.30


NUMERY KONT BANKOWYCH
Dochody:
Wpłaty dotyczące:
wpisów sądowych
opłat sądowych
kosztów sądowych
grzywny,
należy wpłacać na rachunek bankowy:
N.B.P. O/O Opole nr konta: 42 1010 1401 0053 0822 3100 0000
Sumy depozytowe PLN:
Wpłaty dotyczące:
poręczeń majątkowych
kaucji
gwarancji
wadia,
należy wpłacać na rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu
nr konta 23 1130 1017 0021 1002 4790 0004
Zaliczki sądowe:
Wpłaty dotyczące:
opłata za wpis do rejestru sądowego
zaliczek sądowych na koszty postępowania sądowego
zaliczki na biegłych
zaliczki na kuratorów, świadków
zaliczki na ogłoszenia prasowe,
należy wpłacać na rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu
nr konta: 18 1130 1219 0026 3110 6320 0003
Nawiązki i Świadczenia pieniężne:
Wpłaty dotyczące:
nawiązek na rzecz Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
świadczeń pieniężnych na rzecz Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
należy wpłacać na rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu
nr konta: 88 1130 1219 0026 3110 6320 0004

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodniczący wydziału
Monika Kromp
Zastępca przewodniczącego
Joanna Popiel-Lipska
Sekretariat:
Kierownik Sekretariatu: Małgorzata Harendarz
Zastępca Kierownika: Krystyna Konieczna
tel. 77 447 16 69-71
Kluczbork, ul. M. Skłodowskiej - Curie 15
pokój 13, I piętro
Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 7.30-18.00
wtorek-piątek: od godz. 7.30-15.30


II WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący wydziału
SSR Adrian Mamzer
Sekretariat:
Kierownik Sekretariatu: Izabela Rojowska
Zastępca Kierownika: Maria Gąsiorowska
tel. 77 447 16 69-71
Kluczbork, ul. Katowicka 2
pokój 25, I piętro
Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 7.30-18.00
wtorek-piątek: od godz. 7.30-15.30


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Przewodniczący wydziału
SSR Małgorzata Pawlicka
Sekretariat:
Kierownik Sekretariatu: Maria Sitarz
Zastępca Kierownika: Karina Lechowska
tel. 77 447 16 69-71
Kluczbork, ul. Katowicka 2
pokój 60, II piętro
Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 7.30-18.00
wtorek-piątek: od godz. 7.30-15.30


IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Przewodniczący wydziału
Starszy Referendarz Renata Kozioł
Sekretariat:
Kierownik Sekretariatu: Magdalena Milczarek
tel. 77 447 0 258
Kluczbork, ul. M. Skłodowskiej - Curie 15
pokój 1, parter
Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 7.30-18.00
wtorek-piątek: od godz. 7.30-15.30

Źródło

Ostatnia aktualizacja