Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu

GODZINY URZĘDOWANIA
Sekretariaty Wydziałów oraz Sekcji Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu, za wyjątkiem sekretariatu Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek – od godz. 10.00 do godz. 18.00
Wtorek – piątek – od godz. 8.00 do godz. 14.00

Sekretariat Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek – od godz. 7.30 do godz. 13.30 oraz od godz. 15.30 do godz. 18.00
Wtorek – piątek – od godz. 7.30 do godz. 13.30

Kasa Sądu
przy ulicy Żeromskiego 5, czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.30.


KONTA BANKOWE
Numery kont dla dokonywanych opłat sądowych:
Opłaty sądowe: NBP Oddział Okręgowy Opole
14 1010 1401 0052 4922 3100 0000
Depozyty: BGK O/Opole (przelew bankowy)
67 1130 1017 0021 1002 5090 0004
Depozyty: BGK O/Opole (wpłata gotówką w Banku Pekao S.A. w Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 6-7)
50 1240 6957 0111 0000 0000 1000
Zaliczki: BGK O/Opole
56 1130 1219 0026 3111 0620 0001
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
72 1130 1219 0026 3111 0620 0004

Wydziały

Wydział I Cywilny
Przewodniczący
SSR Anna Lipnicka
Z-ca Przewodniczącego
SSR Inga Kukla
Kierownik Sekretariatu
Aleksandra Lewczak
Budynek przy ul. Żeromskiego 5
Pokój numer 111 - I piętro
Adres e-mail: cywilny@kozle.sr.gov.pl
Telefony:
(77) 405-30-01
(77) 472-52-60
(77) 40 53 010
fax. 77 40 53 166
Informacje o sprawach rozpoznawanych w Wydziale I Cywilnym udziela Biuro Obs ł ugi Interesanta pod numerem telefonu : 77 40 53 001, 77 40 53 199


II Wydział Karny
Przewodniczący
SSR Igor Szwedkowicz
Z-ca Przewodniczącego
SSR Maria Adamów
Kierownik Sekretariatu
Bożena Budz
Adres siedziby Wydziału II Karnego
ul. Sądowa 6, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Adres dla doręczeń
ul. Żeromskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Adres e-mail: karny@kozle.sr.gov.pl
Telefony:
(77) 405-30-01
(77) 472-52-60
(77) 472-52-69
(77) 472-52-74
(77) 405-30-21
(77) 405-30-12
(77) 472-52-78.
Fax. (77) 472-52-82
Godziny urzędowania Wydziału:
poniedziałek od 10.00 do 18.00
wtorek – piątek od godz.8.00 do 14.00


III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu
Przewodniczący
SSR Elżbieta Semeniuk
Z-ca Przewodniczącej Wydziału
SSR Maciej Bainczyk
Kierownik Sekretariatu
Irena Minkiewicz
Budynek przy ulicy Żeromskiego 5
Pokój numer 314 - III piętro
Telefony:
(77) 405-30-01
(77) 472-52-60
(77) 40 53 185
(77) 40 53 171
fax: (77) 40 53 189
Adres e-mail: rodzinny@kozle.sr.gov.pl


V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący
Starszy Referendarz Edyta Janeczko
Kierownik Sekretariatu
Sabina Niestrój
Zakres prowadzonych czynności
orzekanie w sprawach wieczysto - księgowych, rozpoznawanie skarg na czynności referendarzy.
Godziny przyjęć
interesantów: w poniedziałki od 7:30 do 14:00 i od 15:30 do 18:00
od wtorku do piątku od godziny 7:30 do 14:30
47-200 Kędzierzyn-Koźle
ul. Żeromskiego 5
tel. 77 4053161
Adres e-mail: kw@kozle.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja