Sąd Rejonowy w Jaworze

Godziny urzędowania:
w poniedziałek od 7.30 do 18.00
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30


KONTA BANKOWE
Konto dochodów budżetowych
(wpisy, opłaty, koszty, grzywna)
61 1010 0055 2183 0050 7600 0000
Konto sum depozytowych
(poręczenia, wadia, kaucje)
19 1130 1017 0021 1001 8590 0004
Konto sum na zlecenie
(zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków)
74 1010 1674 0032 5813 9800 0000
Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
49 1130 1033 0018 8161 4320 0001

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący – SSR Robert Plata
Przyjmuje interesantów w środy od godz. 12.00 do godz. 14.00
Sekretariat Wydziału
Kierownik sekretariatu
Anna Witkowska
ul. Klasztorna 5
59-400 Jawor
pok. 26, I piętro
tel. 76 754-40-26
e-mail: wydzial.cywilny@jawor.sr.gov.pl
e-mail: a.witkowska@jawor.sr.gov.pl


II Wydział Karny
Przewodniczący – SSR Zygmunt Otto
Przyjmuje interesantów: w poniedziałki od godz. 12.00 do godz. 14.00
Sekretariat Wydziału
Kierownik sekretariatu
Beata Gaj
ul. Klasztorna 5
59-400 Jawor
pok. 23, I piętro
tel. 76 754-40-23
e-mail: wydzial.karny@jawor.sr.gov.pl
e-mail: b.gaj@jawor.sr.gov.pl


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący – SSR Katarzyna Kościów-Kowalczyk
Przyjmuje interesantów w czwartki od godz. 10.00 do godz. 12.00
Sekretariat Wydziału
Kierownik sekretariatu
Patrycja Głuszko
ul. Klasztorna 5
59-400 Jawor
pok. 20, I piętro
tel. 76 754-40-20
e-mail: wydzial.rodzinny@jawor.sr.gov.pl
e-mail: p.gluszko@jawor.sr.gov.pl


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący – referendarz sądowy Monika Madej
Przyjmuje interesantów w środy od godz. 10.00 do godz. 12.00
Sekretariat Wydziału
ul. Klasztorna 5
59-400 Jawor
pok.5, parter
tel. 76 754-40-05
e-mail: wkw@jawor.sr.gov.pl
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Wiśniewska

Źródło

Ostatnia aktualizacja