Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju:
-poniedziałek 7:30 - 18:00
-wtorek - piątek 7.:30 - 15:30

Godziny przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju
-poniedziałek 8:00 - 18:00
-wtorek - piątek 8:00 - 15:00

Biuro Podawcze/Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (32) 478 74 00
(32) 478 74 11
-poniedziałek - piątek 7:30 - 14:30

Kasa Sądu:
-poniedziałek 10:00 - 17:00
-wtorek -piątek 8:00 -14:30
-w ostatni dzień roboczy miesiąca 8:00 – 11:00

Wydziały

I Wydział Cywilny
ul. Staszica 3
44-330 Jastrzębie-Zdrój
I piętro- pokój nr 129
tel.: (32) 47 87 511
fax: (32) 47 87 510
e-mail: w1cywilny@jastrzebie.sr.gov.pl

II Wydział Karny
ul. Staszica 3
44-330 Jastrzębie-Zdrój
I piętro - pokój nr 106
tel.: (32) 47 87 512
fax: (32) 47 87 520
e-mail: w2karny@jastrzebie.sr.gov.pl

Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym
ul. Staszica 3
44-330 Jastrzębie-Zdrój
I piętro - pokój nr 118
tel.: (32) 47 87 477
fax: (32) 47 87 520

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Staszica 3
44-330 Jastrzębie-Zdrój
I piętro - pokój nr 136
tel.: (32) 47 87 513
fax: (32) 47 87 530
e-mail: w3rodzinny@jastrzebie.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
ul. Staszica 3
44-330 Jastrzębie-Zdrój
I piętro - pokój nr 149
tel.: (32) 47 87 514
fax: (32) 47 87 540
e-mail: w4pracy@jastrzebie.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Staszica 3
44-330 Jastrzębie-Zdrój
parter - pokój nr 10
tel.: (32) 47 87 515
e-mail: w5kw@jastrzebie.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów przez V Wydziału Ksiąg Wieczystych
-poniedziałek 9:00 - 18:00
-wtorek - piątek 8:00 - 15:00
Przyjmowanie wniosków o wpis w Księdze Wieczystej:
-poniedziałek 9:00 - 16:45
-wtorek - piątek 8:00 - 14:15
W piątki archiwum dla stron nieczynne

Źródło

Ostatnia aktualizacja