Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Godziny pracy Sądu
Przyjęcia stron w BOI i Biurze Podawczym

V Wydziału Ksiąg Wieczystych
Poniedziałek
7.30 - 18.00
Wtorek
7.30 - 15.30
Środa
7.30 - 15.30
Czwartek
7.30 - 15.30
Piątek
7.30 - 15.30

Godziny otwarcia Kasy Sądu
Poniedziałek
8.00 - 17.30
przerwa
1145 - 1200
oraz 14.30-15.00
Wtorek
8.00 - 14.30
Środa
8.00 - 14.30
Czwartek
8.00 - 14.30
Piątek
8.00 - 14.30
Przerwa w pracy kasy od wt - pt
11.45 - 12.00
Każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca kasa czynna do godz. 13.30

Godziny otwarcia Biura Podawczego
Poniedziałek
7.30 - 18.00
Wtorek
7.30 - 15.15
Środa
7.30 - 15.15
Czwartek
7.30 - 15.15
Piątek
7.30 - 15.15

Wydziału Ksiąg Wieczystych
Poniedziałek
8.00 - 18.00
Wtorek
8.00 - 15.30
Środa
8.00 - 15.30
Czwartek
8.00 - 15.30
Piątek
8.00 - 15.30


NIP 792-106-37-95
REGON 000324300

KONTA BANKOWE
DOCHODY BUDŻETOWE (opłaty i koszty sądowe, grzywny )
NBP Oddział Okręgowy w Rzeszowie
Nr rachunku bankowego (konta): 03 1010 1528 0027 9822 3100 0000
SUMY NA ZLECENIE (zaliczki wnoszone przez strony na koszty postępowania sądowego: biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych , kuratorów)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr rachunku bankowego (konta): 64 1130 1105 0005 2163 3420 0005
SUMY DEPOZYTOWE w ZŁ ( poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe
sumy stanowiące przedmiot sporu ,wadia)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr rachunku bankowego(konta): 69 1130 1017 0021 1000 8790 0004
SUMY DEPOZYTOWE w USD ( poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe,
sumy stanowiące przedmiot sporu ,wadia w dolarach amerykańskich)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr rachunku bankowego(konta): 42 1130 1017 0021 1000 8790 0005
SUMY DEPOZYTOWE w EURO ( poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, sumy stanowiące przedmiot sporu ,wadia w euro)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr rachunku bankowego(konta): 26 1130 1017 0021 1000 8790 0002
SUMY DEPOZYTOWE w CHF ( poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe,
sumy stanowiące przedmiot sporu ,wadia w frankach szwajcarskich)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr rachunku bankowego(konta): 53 1130 1017 0021 1000 8790 0001
SUMY DEPOZYTOWE w GBP ( poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe,
sumy stanowiące przedmiot sporu ,wadia w funtach brytyjskich)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr rachunku bankowego(konta): 96 1130 1017 0021 1000 8790 000

Wydziały

I wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału - Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Początek
Kierownik Sekretariatu Wydziału Katarzyna Popkiewicz
tel. 016 621 40 24
fax. 016 623 42 51
cywilny@jaroslaw.sr.gov.pl
Sekcja Nieprocesowa
Kierownik Sekcji Nieprocesowej Sędzia Sądu Rejonowego Jadwiga Gil - Pawłowska
Kierownik Sekretariatu Sekcji Nieprocesowej Alicja Sikora
tel. 016 621 40 24
ffax. 016 623 42

II wydział Karny
Przewodniczący Wydziału SSR Andrzej Wachowski
Kierownik Sekretariatu Wydziału Józefa Kuras
tel. 016 621 40 24,
fax. 016 623 42 52
karny@jaroslaw.sr.gov.pl
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych
Kierownik Sekcji Wykonywania Orzeczeń Sądowych SSR Alicja Jaskuła
Kierownik sekretariatu Sekcji Wykonywania Orzeczeń Sądowych Anna Hordyńska
tel. 016 621 40 24,
ffax. 016 623 42 54

III Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący wydziału: SSR Wioletta Lotycz
Kierownik sekretariatu: Ewa Zatwardnicka
tel. 016 621 40 24
fax. 016 623 42 53
rodzinny@jaroslaw.sr.gov.pl

IV WYDZIAŁ PRACY
Przewodniczacy Wydziału SSR Małgorzata Filipek
Kierownik Sekretariatu Wydziału Alicja Pikulska - Chruściel
tel. 016 621 40 24
fax. 016 621 23 83
pracy@jaroslaw.sr.gov.pl

V Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału Katarzyna Nowak - Referendarz sądowy
Kierownik Sekretariatu Wydziału Dorota Bukowa
tel. 016 621 40 24
fax. 016 623 42 57
ksiegi@jaroslaw.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja