Sąd Rejonowy w Grójcu

GODZINY URZEDOWANIA
Godziny urzędowania Sądu:
poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00
Godziny urzędowania Biura Obsługi Interesenta:
poniedziałek od 8:00 do 18:00
wtorek – piątek od 8:00 do 16:00
Godziny urzędowania zastępczej Obługi Kasowej w Banku Spółdzielczym im. Stefczyka w Belsku Dużym w Filii Nr 1 w Grójcu ul. Sportowa 4.:
poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:45
Godziny urzędowania Biura Podawczego Sądu
poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00
Godziny urzędowania Biura Podawczego
Ksiąg Wieczystych:
poniedziałek – piątek od 9:00 do 15:00


KONTA BANKOWE
Numery rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Grójcu
Rachunek dochodów budżetowych: NBP O/O Warszawa 82 1010 1010 0112 2422 3100 0000
- opłaty i koszty sądowe, grzywny, wpisy, opłaty za odpisy ksiąg wieczystych
Rachunek sum na zlecenie: BGK III O/Warszawa 57 1130 1062 0000 0582 9020 0004
- zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy
Rachunek sum depozytowych: BGK III O/Warszawa
-depozyty składane w związku z postępowaniem karnym, karnym-skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenie tj. poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadium, sumy złożone do depozytu sądowego
Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 stycznia 2015 roku uległy zmianie numery rachunków bankowych sum depozytowych Sądu Rejonowego w Grójcu w Banku Gospodarstwa Krajowego:
Konto sum depozytowych PLN :
45 1130 1017 0021 1000 0690 0004
Konto sum depozytowych w USD:
18 1130 1017 0021 1000 0690 0005
Konto sum depozytowych w EURO :
02 1130 1017 0021 1000 0690 0002
Konto sum depozytowych w CHF :
29 1130 1017 0021 1000 0690 0001
Konto sum depozytowych w GBP :
72 1130 1017 0021 1000 0690 0003
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
88 1130 1017 0000 0582 9020 0005
Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać dane:
-Imię i nazwisko,
-Nazwa Sądu i Wydziału
-Dokładną sygnaturę sprawy
NIP Sądu: 797-12-98-023

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Grójcu Rozpoznaje sprawy cywilne z terenu gmin: Grójec, Tarczyn, Białobrzegin/Pilicą, Wyśmierzyce, Radzanów Goszczyn, Błotnica, Promna, Stromiec, Warka, Chynów, Pniewy, Belsk Duży, Błędów, Mogielnica, Nowe Miasto/n.Pilicą, Jasieniec.
Sekretariat:
Grójec, ul. Sportowa 14
pokój nr 205
tel. (048) 664 – 83 – 71
fax (048) 664 – 83 – 72
email: cywilny@grojec.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału:
SSR Paweł Pszczółka
pokój nr 208
tel. (048) 664 - 83 - 78
Z-ca Przewodniczącego
SSR Piotr Folik
pokój nr 201
tel. (048) 664 - 83 - 78
Kierownik Sekretariatu:
Agnieszka Mich
pokój nr 207
tel. (048) 664 – 83 – 78
Sędziowie orzekający w I Wydziale Cywilnym:
SSR Wioletta Markowska
SSR Piotr Folik
SSR Paweł Pszczółka
SSR Joanna Skiba
SSR Piotr Gagacki
SSR Katarzyna Studzińska
SSR Ewa Bednarczyk
Referendarze Sądowi:
ref. Katarzyna Piskorek


II WYDZIAŁ KARNY
Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin: Belsk Duży, Białobrzegi, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto n. Pilicą i Pniewy, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Tarczyn, Warka i Wyśmierzyce.
Sekretariat:
Grójec, ul. Sportowa 14
pokój nr 238
tel. (048) 664 – 84 – 23
(048) 664 - 84 - 25
(048) 664 - 84 - 28
fax (048) 664 – 84 – 21
email: 2karny@grojec.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału:
SSR Katarzyna Trzosińska
pokój nr 237
tel.( 048) 664 – 84 –22
Z-ca Przewodniczącego
SSR Joanna Radlińska-Kostrubała
pokój nr 236
tel. (048) 664 - 84 - 22
Kierownik Sekretariatu:
Justyna Bożek
pokój nr 239
tel.( 048) 664 – 84 – 22
Sędziowie orzekający w II Wydziale Karnym:
SSR Joanna Radlińska-Kostrubała
SSR Barbara Kowalczyk
SSR Katarzyna Trzosińska
SSR Tadeusz Rączkowski
SSR Piotr Grabowski
SSR Ewa Wajs-Szczygieł
SSR Katarzyna Studzińska


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
III Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego w Grójcu Rozpoznaje sprawy cywilne z terenu gmin: Grójec, Tarczyn, Białobrzegin/Pilicą, Wyśmierzyce, Radzanów Goszczyn, Błotnica, Promna, Stromiec, Warka, Chynów, Pniewy, Belsk Duży, Błędów, Mogielnica, Nowe Miasto/n.Pilicą, Jasieniec.
Sekretariat:
Grójec, ul. Sportowa 14
pokój nr 5
tel. (048) 664 – 83 – 11
fax ( 048) 664 – 83 – 12
email: rodzinny@grojec.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału:
SSR Małgorzata Jakubowska
pokój nr 18
tel. (048) 664 – 83 – 10
Kierownik Sekretariatu:
Aneta Skoczek
pokój nr 5
tel. (048) 664 – 83 – 11
orzekający w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich:
SSR Małgorzata Jakubowska
SRR Ewa Bednarczyk
SRR Renata Rączkowska


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Rozpoznaje sprawy wieczysto-księgowe z terenu gmin: Grójec, Chynów, Tarczyn, Pniewy, Goszczyn, Warka, Mogielnica, Nowe Miasto n.Pilcą, Jasieniec, Błędów, Besk Duży .
Sekretariat:
Grójec, ul. Sportowa 14
pokój nr 56
tel.(048) 664 – 84 – 65
fax (048) 664 – 83 – 52
email: kw@grojec.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału:
Referendarz Piotr Białkowski
pokój nr 46
tel. (048) 664 – 83 – 51
Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów:
- we wtorki godz. 12.00 – 15.00
- w piątki godz. 9.00 – 12.00
Kierownik Sekretariatu:
Joanna Boniecka
pokój nr 50
tel.(048) 664 – 83 – 51
Referendarze Sądowi:
ref. Piotr Białkowski
ref. Michał Jaśkiewicz
ref. Agnieszka Chodyra
ref. Katarzyna Piskorek


VIII ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Rozpoznaje sprawy wieczysto-księgowe z terenu gmin: Białobrzegi, Radzanów, Wyśmierzyce, Stromiec, Błotnica, Promna.
Sekretariat:
Białobrzegi 26-800, ul. Kościelna 110
pokój nr 18
tel./fax (48) 613 20 19
email: kwbialobrzegi@grojec.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału:
SRR Ewa Wajs-Szczygieł
pokój nr 18
tel. (48) 613 20 19
Kierownik Sekretariatu:
Iwona Krzciuk
Tel. (48) 613 20 19

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz