Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim

Godziny pracy sekretariatów i godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7.30 - 18.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


KONTA BANKOWE
Uprzejmie informujemy, iż w związku z reorganizacją sądownictwa z dniem 1 stycznia 2015 roku dla Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. będą obowiązywały nowe numery rachunków bankowych:
odrębny rachunek dochodów budżetowych dla Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp.
77 1010 0055 1303 0050 2800 0000
Począwszy od 13 maja 2016 roku w ramach głównego rachunku dochodów zostały utworzone mikrorachunki, które zostały przypisane do poszczególnych wydziałów orzeczniczych:
I Wydział Cywilny - 77 1010 0055 1303 0050 2800 0000
II Wydział Karny - 23 1010 0055 1303 0050 2800 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 93 1010 0055 1303 0050 2800 0003
IV Wydział Pracy - 66 1010 0055 1303 0050 2800 0004
V Wydział Ksiąg Wieczystych - 39 1010 0055 1303 0050 2800 0005
Rachunek sum na zlecenie:
83 1010 1469 0081 7813 9800 0000
Dla powyższego rachunku SWIFT: NBPLPLP
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu „PL”
Rachunki prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego o/Poznań
Rachunki depozytowe:
PLN
68 1130 1017 0021 1000 2390 0004
USD
41 1130 1017 0021 1000 2390 0005
EUR
25 1130 1017 0021 1000 2390 0002
CHF
52 1130 1017 0021 1000 2390 0001
GBP
95 1130 1017 0021 1000 2390 0003

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
p.o. Przewodniczący Wydziału - SSR Michał Meisnerowski
dni dyżuru Przewodniczącego:
poniedziałek 10.00 - 12.00
Kierownik sekretariatu wydziału
Hanna Drożdżyńska
Dane kontaktowe
ul. Żwirki i Wigury nr 3, 62 - 065 Grodzisk Wlkp.
e-mail: cywilny@grodziskwlkp.sr.gov.pl
parter, pokój nr 10 i 11
kierownik sekretariatu
tel. 61-628-48-01
zastępca kierownika sekretariatu
tel. 61-628-48-36
sekretariat
tel. 61-628-48-02,
tel. 61-628-48-03,
tel. 61-628-48-40
fax. 61-44-44-944
Godziny pracy sekretariatu i godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7.30 - 18.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


II WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący Wydziału - SSR Emil Ohde
dni dyżuru Przewodniczącego:
środy 11.00 - 13.00
Kierownik sekretariatu wydziału
Hanna Janus
Dane kontaktowe
ul. Żwirki i Wigury nr 3, 62 - 065 Grodzisk Wlkp.
e-mail: karny@grodziskwlkp.sr.gov.pl.
I piętro, pokój nr 17
kierownik sekretariatu
tel. 61-628-48-29
z-ca kierownika sekretariatu
tel. 61-628-48-04
sekretariat
tel. 61-628-48-05
tel. 61-628-48-41
sekretariat fax. 61-44-44-953
księga należności sądowych/ wykonawstwo
tel. 61-628-48-19
Godziny pracy sekretariatu i godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7.30 - 18.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Przewodnicząca Wydziału - SSR Alina Radny
dni dyżuru Przewodniczącego:
poniedziałek 12.00 - 14.00
Kierownik sekretariatu wydziału
Dane kontaktowe
ul. Żwirki i Wigury nr 3, 62 - 065 Grodzisk Wlkp.
e-mail: rodzinny@grodziskwlkp.sr.gov.pl
parter, pokój nr 9
kierownik sekretariatu
tel. 61-628-48-06
sekretariat
tel. 61-628-48-07
sekretariat fax.
61-44-44-948
Godziny pracy sekretariatu i godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7.30 - 18.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


IV WYDZIAŁ PRACY
Przewodnicząca Wydziału - SSR Joanna Harazin
dni dyżuru Przewodniczącego:
poniedziałek 9.00 - 11.00
Kierownik sekretariatu wydziału
Dominika Brudło
Dane kontaktowe
ul. Żwirki i Wigury nr 3, 62 - 065 Grodzisk Wlkp.
e-mail: pracy@grodziskwlkp.sr.gov.pl
I piętro, pokój nr 25


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Przewodniczący Wydziału - SSR Rafał Gałkowski
dni dyżuru Przewodniczącego:
wtorki 10.00 - 12.00
Kierownik sekretariatu wydziału
Monika Hejmlich
Dane kontaktowe
ul. Żwirki i Wigury nr 3, 62 - 065 Grodzisk Wlkp.
e-mail: ksiegi_wieczyste@grodziskwlkp.sr.gov.pl
parter, pokój nr 3 i 4
kierownik sekretariatu
tel. 61-628-48-16
zastępca kierownika sekretariatu
tel. 61-628-48-37
sekretariat
tel. 61-628-48-38
fax. 61-44-44-952
Centralna Informacja Nowej Księgi Wieczystej
parter, pokój nr 3
tel. 61-628-48-17

Źródło

Ostatnia aktualizacja