Sąd Rejonowy w Gostyniu

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Gostyniu:
poniedziałek 7:30-18:00
wtorek - piątek 7:30-15:30

Godziny urzędowania Biura Podawczego
poniedziałek 7:30-17:00
wtorek - piątek 7:30-15:00
w sekretariatach wydziałów orzeczniczych wtorek - piątek 8:00-15:00

Godziny pracy Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
i sali przeglądowej Wydziału IV Ksiąg Wieczystych:
poniedziałek 7:30-18:00
wtorek - piątek 7:30-15:30

Godziny przyjęć interesantów przez Prezesa Sądu Rejonowego w Gostyniu:
Prezes Sądu przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 14:00-15:00.
Godziny przyjęć interesantów w sekretariatach wydziałów:
poniedziałek 9:00-18:00
wtorek-piątek 7:30-14:30


KONTA BANKOWE
Konto dochodów budżetowych­
wpisy, opłaty, koszty, grzywna
I Wydział Cywilny
30 1010 0055 1303 0050 2700 0000
II Wydział Karny
73 1010 0055 1303 0050 2700 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
46 1010 0055 1303 0050 2700 0003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
19 1010 0055 1303 0050 2700 0004
Konto sum depozytowych ­
poręczenia, wadia, kaucje
BGK o/o Poznań
68 1130 1017 0021 1000 2390 0004
Konto sum na zlecenie
zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków
NBP o/o Poznań
83 1010 1469 0081 7813 9800 0000
Zapłata za faktury i rachunki obciążające Sąd Rejonowy w Gostyniu - wydatki budżetowe
NBP o/o Poznań
96 1010 1469 0081 7822 3000 0000

NIP: 696-187-83-79
REGON: 000323855-00104

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału
Kierownik Sekretariatu - Małgorzata Nowak
Adres:
63-800 Gostyń, ul. Sądowa 1
budynek B, I piętro , pokój: 22
Telefon:
65 521 44 10
65 521 44 11
65 521 44 12
65 521 44 13
Fax:
65 575 85 72
Email:
cywilny@gostyn.sr.gov.pl
Godziny urzędowania sekretariatu:
poniedziałek: 7:30 – 18:00
wtorek - piątek: 7:30 – 15:30
Godziny przyjęć interesantów:
codziennie: 8:00 – 15:00
Właściwość Wydziału:
Sprawy I instancji ze stosunków cywilnych: zobowiązania, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, sprawy egzekucyjne


II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału - SSR Leszek Antkowiak
Kierownik Sekretariatu - Elżbieta Ciążyńska
Adres:
63-800 Gostyń, ul. Sądowa 1
budynek A, I piętro , pokój: 12
Telefon:
65 521 44 20
65 521 44 21
Fax:
65 575 85 70
Email:
karny@gostyn.sr.gov.pl
Należności sądowe
Telefon:
65 521 44 26
Wykonawstwo
Telefon:
65 521 44 22
Godziny urzędowania sekretariatu:
poniedziałek: 7:30 – 18:00
wtorek - piątek: 7:30 – 15:30
Godziny przyjęć interesantów:
codziennie: 8:00 – 15:00
Właściwość Wydziału:
Do rozpoznawania spraw karnych I instancji, rozstrzyganie w II instancji środków odwoławczych od orzeczeń prokuratorskich oraz postępowanie wykonawcze w zakresie wydawanych w wydziale orzeczeń.


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału - SSR Andrzej Niewrzęda
Kierownik Sekretariatu - Katarzyna Krawiec
Adres:
63-800 Gostyń, ul. Sądowa 1
budynek A, I piętro , pokój: 15
Telefon:
65 521 44 30
Fax:
65 575 85 77
email:
rodzinny@gostyn.sr.gov.pl
Godziny urzędowania sekretariatu:
poniedziałek: 7:30 – 18:00
wtorek - piątek: 7:30 – 15:30
Godziny przyjęć interesantów:
codziennie: 8:00 – 15:00
Właściwość Wydziału:
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego (bez rozwodów) i opiekuńczego:
Sprawy dotyczące nieletnich, w szczególności: pochodzenie dziecka, alimenty.
Rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny, zezwolenie na zawarcie małżeństwa, sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, o przysposobienie, rozstrzyganie istotnych spraw dziecka i rodziny w razie braku porozumienia między rodzicami, ustalenie kontaktu z małoletnim, opieka, kuratela.
Sprawy o leczenie odwykowe osób uzależnionych.
Sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału - Starszy referendarz Monika Grochulska
Kierownik Sekretariatu - Magdalena Smektała
Adres:
63-800 Gostyń, ul. Sądowa 1
budynek A, parter, pokój: 5
Telefon:
65 521 44 40
65 521 44 41
65 521 44 42
65 521 44 43
65 521 44 44
Fax:
65 575 85 75
Email:
ksiegiwieczyste@gostyn.sr.gov.pl
Godziny urzędowania sekretariatu:
poniedziałek: 7:30 – 18:00
wtorek - piątek: 7:30 – 15:30
Godziny przyjęć interesantów:
codziennie: 8:00 – 15:00
Właściwość Wydziału:
Prowadzenie ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Źródło

Ostatnia aktualizacja