Sąd Rejonowy w Gostyninie

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny urzędowania Sądu
poniedziałek od godziny 09:00 do 18:00
wtorek - piątek w godzinach 08:00 - 15:00
Biuro Podawcze
Biuro podawcze czynne przez cały dzień urzędowania Sądu
tel. 24 352 08 64
Biuro Obsługi Interesanta
poniedziałek od 07:30 do 15:30 (z przerwą od 10:00 do 10:30)
wtorek - piątek od 07:45 do 15:15 (z przerwą od 10:00 do 10:30)

Godziny przyjęć interesantów
Prezes Sądu Rejonowego
poniedziałek w godz. 10:00 do 12:00

KONTA BANKOWE
I N F O R M A C J A
W zakresie numerów rachunków bankowych
Sądu Funkcjonalnego w Gostyninie.
Dochody budżetowe
Nr rachunku: 14 1010 0055 1223 0050 9600 0000
Narodowy Bank Polski Oddział Warszawa
Przykładowe tytuły wpłat: opłata od pism podlegających opłacie - pozew, wniosek, skarga, zażalenie, apelacja; grzywny, opłaty wieczysto księgowe
Sumy na zlecenie
Nr rachunku: 90 1130 1017 0020 1198 3620 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Przykładowe tytuły wpłat: wpłaty zaliczek należności za ogłoszenie, na biegłego, na kuratora
Sumy depozytowe
Nr rachunku (waluta PLN): 45 1130 1017 0021 1002 0090 0004
(waluta USD): 18 1130 1017 0021 1002 0090 0005
(waluta EUR): 02 1130 1017 0021 1002 0090 0002
(waluta CHF): 29 1130 1017 0021 1002 0090 0001
(waluta GBP): 72 1130 1017 0021 1002 0090 0003
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Przykładowe tytuły wpłat: poręczenie majątkowe, zabezpieczenie majątkowe, wadia
Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Nr rachunku: 68 1130 1017 0020 1198 3620 0009
Przykładowe tytuły wpłat: nawiązki, świadczenia

Informacja do realizacji przelewów z zagranicy.
Dot. Narodowy Bank Polski Oddział Warszawa
(IBAN) PL SWIFT GOSKPLPW
Dot. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział W Warszawie
(IBAN) PL SWIFT GOSKPLPW

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
SSR Anna Ostrowska - przewodniczący
tel. 24 352-08-32
pokój 102, I piętro
godz. przyjęć: pon. 10.00 -12.00
Jolanta Kotfasińska - kierownik sekretariatu
tel. (24) 352-08-35
pokój 104, I piętro
godz. przyjęć: pn 9.00 - 18.00
wt, śr, czw, pt 8.00 -15.00
e-mail: wydzial.cywilny@gostynin.sr.gov.pl


II WYDZIAŁ KARNY
SSR Marzena Małgorzata Petrykowska - Tarczyluk - przewodniczący
tel. (24) 352-08-40
pokój 202, II piętro
godz. przyjęć: środa, 10.00 - 12.00
Beata Wasilewska - kierownik sekretariatu
tel. (24) 352-08-42
pokój 204, II piętro
godz. przyjęć: pn 9.00 - 18.00
wt, śr, czw, pt 8.00 -15.00
e-mail: wydzial.karny@gostynin.sr.gov.pl


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
SSR Włodzimierz Ogłodziński - przewodniczący
tel. (24) 352-08-66
pokój 29, parter
godz. przyjęć: pon, wt 10.00 - 14.00
Ewa Rucińska - kierownik sekretariatu
tel./fax (24) 352-08-64
pokój 32, parter
godz. przyjęć: pn 9.00 - 18.00
wt, śr, czw, pt 8.00 -15.00
e-mail: wydzial.rodzinny@gostynin.sr.gov.pl


IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Aleksandra Mikołajczyk - przewodniczący
tel. (24) 352-08-60
pokój 6, parter
godz. przyjęć: pn, śr, czw 10.00 - 14.00
Anna Traczyk - kierownik sekretariatu
tel. (24) 352-08-59
pokój 4, parter
godz. przyjęć: pn 9.00 - 18.00
wt, śr, czw, pt 8.00 - 15.00
e-mail: ksiegi.wieczyste@gostynin.sr.gov.pl

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz