Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

SIEDZIBA I GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

ul.Chopina 52 bl. 10 i 15
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 957 256 400 (centrala)

REGON: 000325469
NIP: 599-10-87-386

GODZINY PRACY SĄDU:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

GODZINY OTWARCIA KASY:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 14:45
Przerwa: 11:30 - 12:00


KONTA BANKOWE
REGON: 000325469
NIP: 599-10-87-386

Konto dochodów budżetowych
wpisy i opłaty do spraw sądowych, koszty, grzywny, hipoteka, księgi wieczyste
NBP/O Zielona Góra
I Wydział Cywilny
11 1010 0055 2153 0042 2000 0001
II Wydział Karny
81 1010 0055 2153 0042 2000 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
54 1010 0055 2153 0042 2000 0003
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
27 1010 0055 2153 0042 2000 0004
V Wydział Gospodarczy
97 1010 0055 2153 0042 2000 0005
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
70 1010 0055 2153 0042 2000 0006
VII Wydział Karny
43 1010 0055 2153 0042 2000 0007
VIII Wydział Egzekucyjny
16 1010 0055 2153 0042 2000 0008
IX Wydział Orzeczeń i Należności Sądowych
86 1010 0055 2153 0042 2000 X Wydział Cywilny
59 1010 0055 2153 0042 2000 0010
Wpłaty na konto dochodów budżetowych z zagranicy:
SWIFT - NBPLPLPW
IBAN - PL i rachunek danego wydziału merytorycznego
Konto sum depozytowych
poręczenia, kaucje, zabezpieczenia, wadia
1) wpłaty dokonywane przelewem:
adresat: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp
bank: BGK/O Zielona Góra
19 1130 1017 0021 1002 8290 0004
2) wpłaty dokonywane osobiście w Banku Pekao SA (zwolnione z opłat za dokonanie wpłaty) :
adresat: Bank Gospodarstwa Krajowego
bank: BGK/O Zielona Góra
07 1240 6957 0111 0000 0000 0998
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(świadczenie pieniężne)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział Zielona Góra
43 1130 1222 0030 2044 8320 0001
Konto sum na zlecenie
zaliczki na biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, świadków
BGK O/Zielona Góra
32 1130 1222 0030 2044 8320 0005
Konto wydatków budżetowych
NBP/O Zielona Góra
79 1010 1704 0022 5122 3000 0000
Konto Zakładowego Funduszu Socjalnego
NBP/O Zielona Góra
15 1010 1704 0022 5118 9110 1000

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodniczący
SSR Dariusz Pokorski
Kierownik sekretariatu
Krzysztof Woźny
Tel. 957 256 445
Fax. 957 256 449
email: 1cywilny@gorzow-wlkp.sr.gov.pl


II WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący
SSR Aleksandra Zygmund-Bogacz
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Żmijska
Tel. 957 256 496
oraz 957 256 497
fax. 957 256 485
email: 2karny@gorzow-wlkp.sr.gov.pl


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
WYDZIAŁ III RODZINNY I NIELETNICH - blok 10
Przewodniczący
SSR Artur Baniowski
Kierownik Sekretariatu
Halina Cecota
tel. 957 256 472
fax. 957 256 499
email: 3rodzinny@gorzow-wlkp.sr.gov.pl
Sędzia Dyżurujący
tel. 957 256 472


IV WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Przewodniczący
SSR Jacek Przybylski
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Skrzypczak
tel. 957 256 423
fax. 957 256 430
email: 4pius@gorzow-wlkp.sr.gov.pl
Przyjęcia interesantów: WTOREK od 10:00 do 11:00


V WYDZIAŁ GOSPODARCZY
Przewodniczący
SSR Sebastian Górecki
Kierownik Sekretariatu
Marta Grupa
tel. 957 256 847
fax. 957 256 821
email: 5gospodarczy@gorzow-wlkp.sr.gov.pl
Sekcja Rejestrowa i Upadłościowo-Układowa
Kierownik Sekcji
SSR Anna Kuśnierz-Milczarek
Kierownik Sekretariatu Sekcji
Aleksandra Chojnacka
tel. 957 256 835
fax. 957 256 823
e-mail: sekcja.upad@gorzow-wlkp.sr.gov.pl


VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Przewodniczący
Referendarz Sądowy Małgorzata Stachowiak
Kierownik Sekretariatu
Bożena Jedynak
tel. 957 256 800 lub 957 256 807 (informacja)
fax. 957 256 824
email: 6kw@gorzow-wlkp.sr.gov.pl


VII WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący
SSR Andrzej Krzyżowski
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Waniszewska
Tel. 957 256 467
oraz 957 256 468, 957 256 469
Fax. 957 256 483
email: 7karny@gorzow-wlkp.sr.gov.pl


VIII WYDZIAŁ EGZEKUCYJNY
Przewodniczący
SSR Katarzyna Sydor
Kierownik Sekretariatu
Irena Wilman
tel. 957 256 477
fax. 957 256 429
email: 8egzekucyjny@gorzow-wlkp.sr.gov.pl
Sędzia Dyżurujący
tel. 957 256 477


IX WYDZIAŁ WYKONANIA ORZECZEŃ I NALEŻNOŚCI SĄDOWYCH
Przewodniczący
SSR Agata Smolińska
Kierownik sekretariatu
Sylwia Suchocka
tel. 957 256 491
fax 957 256 881
Księga Należności Sądowych
tel. 957 256 487
fax. 957 256 460
email: 9wykonania@gorzow-wlkp.sr.gov.pl


X WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodniczący
Tomasz Modzelewski
Kierownik Sekretariat
Małgorzata Bohdziewicz
Tel. 957 256 439
oraz 957 256 440 lub 957 256 456
Fax. 957 256 447
email: 10cywilny@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja