Sąd Rejonowy w Gnieźnie

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
Kierownik: Mariusz Kościelniak
Adres:
62-200 Gniezno, ul. Franciszkańska 9
budynek: A, parter, pokój: 4
E-mail: boi@gniezno.sr.gov.pl
Pracownicy Biura Obsługi Interesanta udzielają informacji bezpośrednio lub telefonicznie pod numerami telefonów:
61 423 93 60
61 423 93 61

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek: 7.30 - 11.30 ; 11.45 - 17.50
wtorek - piątek: 7.30 - 11.30 ; 11.45 - 15.20


KONTA BANKOWE
PROSIMY O KIEROWANIE WPŁAT NA KONKRETNE KONTA DLA KONKRETNYCH CZYNNOŚCI
Wpisy, koszty sądowe, grzywny, opłaty sądowe - dochody budżetowe:
NBP O/O Poznań 64 1010 1469 0012 2522 3100 0000
Opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym:
NBP O/O Poznań 04 1010 1469 0012 2513 9800 0000
Zapłata za faktury i rachunki obciążające Sąd Rejonowy w Gnieźnie - wydatki budżetowe:
NBP O/O Poznań 17 1010 1469 0012 2522 3000 0000
Zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów:
NBP O/O Poznań 04 1010 1469 0012 2513 9800 0000
Kod BIC Banku NBP Oddział w Poznaniu : NBPLPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski "PL"
Poręczenia majątkowe, wadia, kaucje, czynsze - sumy depozytowe:
BGK O/Poznań: 30 1130 1017 0021 1000 1690 0004 PLN
BGK O/Poznań: 03 1130 1017 0021 1000 1690 0005 USD
BGK O/Poznań: 84 1130 1017 0021 1000 1690 0002 EUR
BGK O/Poznań: 14 1130 1017 0021 1000 1690 0001 CHF
BGK O/Poznań: 57 1130 1017 0021 1000 1690 0003 GBP
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - należności z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych na rzecz tego funduszu:
BGK O/Poznań 93 1130 1088 0001 3116 4420 0001
Kod BIC Banku BGK Oddział w Poznaniu : GOSKPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski "PL"

Wydziały

WYDZIAŁ I CYWILNY
Przewodniczący Wydziału: SSR Anna Hyży-Sowińska
Kierownik Sekretariatu: Żaneta Petrović-Trzcińska
Adres:
62-200 Gniezno, ul. Franciszkańska 10
budynek: B, piętro: II, pokój: 37
Telefon:
61 423 93 10
Fax:
61 423 93 88
E-mail:
cywilny@gniezno.sr.gov.pl
Godziny urzędowania sekretariatu:
poniedziałek: 7.30 - 18.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30
Godziny urzędowania Przewodniczącego Wydziału:
poniedziałek: 10.00 - 15.00
Właściwość Wydziału:
Sprawy I instancji ze stosunków cywilnych: zobowiązania, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, sprawy egzekucyjne


WYDZIAŁ II KARNY
Przewodniczący Wydziału: SSR Ewa Pieprzyk
Kierownik Sekretariatu: Agnieszka Glinkowska
Adres:
62-200 Gniezno, ul. Franciszkańska 9
budynek: A, piętro: II, pokój: 38
Telefon:
61 423 93 20
61 423 93 45
Fax:
61 423 93 22
E-mail:
karny@gniezno.sr.gov.pl
Godziny urzędowania sekretariatu:
poniedziałek: 7.30 - 18.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30
Godziny urzędowania Przewodniczącego Wydziału:
środa: 9.00 - 12.00


WYDZIAŁ III RODZINNY I NIELETNICH
Przewodniczący Wydziału: SSR Arkadiusz Lewandowski
Kierownik Sekretariatu: Małgorzata Matuszak
Adres:
62-200 Gniezno, ul. Franciszkańska 10
budynek: B, piętro: I, pokój: 19
Telefon:
61 423 93 30
Fax:
61 423 93 19
E-mail:
rodzinny@gniezno.sr.gov.pl
Godziny urzędowania sekretariatu:
poniedziałek: 7.30 - 18.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30
Godziny urzędowania Przewodniczącego Wydziału:
poniedziałek: 10.00 - 14.00
czwartek: 10.00 - 14.00


WYDZIAŁ IV PRACY
Przewodniczący Wydziału: SSR Justyna Jarka
Kierownik Sekretariatu: Małgorzata Olejniczak
Adres:
62-200 Gniezno, ul. Franciszkańska 9
budynek: A, piętro: I, pokój: 21
Telefon:
61 423 93 40
E-mail:
pracy@gniezno.sr.gov.pl
Godziny urzędowania sekretariatu:
poniedziałek: 730 - 1800
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30
Godziny urzędowania Przewodniczącego Wydziału:
wtorek: 10.00 - 14.00
czwartek: 10.00 - 14.00


WYDZIAŁ V KSIĄG WIECZYSTYCH
Przewodniczący Wydziału: SSR Piotr Łosoś
Kierownik Sekretariatu: Paulina Kuligowska
Adres:
62-200 Gniezno, ul. Franciszkańska 9
budynek: A, parter, pokój: 9
Telefon:
61 423 93 50
E-mail:
ksiegi@gniezno.sr.gov.pl
Godziny urzędowania sekretariatu/przyjmowania interesantów:
poniedziałek: 8.30 - 14.30 oraz 15.30 - 18.00
wtorek - piątek: 8.30 - 14.30
Godziny wydawania odpisów ksiąg wieczystych (pok. 9):
poniedziałek: 8.30 - 14.30 oraz 15.30 - 18.00
wtorek - piątek: 8.30 - 14.30
Godziny udostępnienia sali przeglądowej dla interesantów (pok. 5):
poniedziałek - piątek: 8.00 - 9.30, 9.45 - 13.00, 13.15 - 14.00
Godziny urzędowania Przewodniczącego Wydziału:
poniedziałek: 10.00 - 14.00

Źródło

Ostatnia aktualizacja