Sąd Rejonowy w Głogowie

GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy w Głogowie
ul. St. Kutrzeby 2, 67-200 Głogow
Godziny urzędowania:
- w poniedziałek 7:30 do 18:00,
- od wtorku do piątku 7:30 do 15:30

Kasa Sądu Rejonowego w Głogowie
ul.St. Kutrzeby 2, 67-200 Głogów
pok. 1 parter
tel. 76 754-52--02
Godziny urzędowania:
- codziennie od 9:00 do 14:00,
- w ostatni dzień miesiąca od 9:00 do 13:00

Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Głogowie
ul.St. Kutrzeby 2, 67-200 Głogów
pok. 2 parter
tel. 76 754-52-11
Godziny urzędowania:
- codziennie od 7:30 do 15:30

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Głogowie
ul. St. Kutrzeby 2, 67-200 Głogów
parter
tel. 76 754-52-40
Godziny przyjęć interesantów:
-codziennie od 8:00 - 15:00

I Wydział Cywilny
Godziny przyjęć interesantów:
- w poniedziałek 10:00 - 18:00
- od wtorku do piątku 8:00 - 15:00

II Wydział Karny
Godziny przyjęć interesantów:
- w poniedziałek 10:00 - 18:00
- od wtorku do piątku 8:00 - 15:00

III Wydział Rodzinny
Godziny przyjęć interesantów:
- w poniedziałek 10:00 - 18:00
- od wtorku do piątku 8:00 - 15:00

IV Wydział Pracy
Godziny przyjęć interesantów:
- w poniedziałek 10:00 - 18:00
- od wtorku do piątku 8:00 - 15:00

V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul.St. Kutrzeby 2, 67-200 Głogów
pok. 14 parter
tel. 76 754-52-23
Godziny przyjęć interesantów:
- w poniedziałek 10:00 - 18:00
- od wtorku do piątku 8:00 - 15:00


KONTA BANKOWE
Konto dochodów:
Sąd Rejonowy w Głogowie
NBP O/Okr. we Wrocławiu
36 1010 1674 0037 7922 3100 0000
Konto zaliczek:
Sąd Rejonowy w Głogowie
NBP O/Okr. we Wrocławiu
73 1010 1674 0037 7913 9800 0000
Konto depozytów:
Sąd Rejonowy w Głogowie
BGK Oddział we Wrocławiu
16 1130 1017 0021 1001 8790 0004
Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Sąd Rejonowy w Głogowie
Bank Gospodarstwa Krajowego
Numer konta:
83 1130 1033 0018 8161 8520 0001

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodniczący – SSR Michał Gabrysz - zakres czynnościotwiera się w nowym oknie
Przyjmuje interesantów:
w poniedziałki w godzinach 1000 - 1200
Kierownik Sekretariatu – Joanna Błasiak
Sekretariat Wydziału
Sąd Rejonowy w Głogowie
ul. St. Kutrzeby 2
67- 200 Głogów
pok. 207, II piętro
tel.: 76 754-52-24
fax.: 76 754-52-25
cywilny@glogow.sr.gov.pl


II WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący – SSR Katarzyna Szynal
Przyjmuje interesantów:
w środę w godzinach 1030 - 1230
Kierownik Sekretariatu – Elżbieta Wallner
Sekretariat Wydziału
Sąd Rejonowy w Głogowie
ul. St. Kutrzeby 2
67-200 Głogów
pok. 106, I piętro
tel.: 76 754-52-37
fax.: 76 754-52-36
karny@glogow.sr.gov.pl


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Przewodniczący – SSR Katarzyna Dąbrówny - zakres czynności
Przyjmuje interesantów:
we wtorek w godzinach 1000 - 1200
Kierownik Sekretariatu – Iwona Bochen-Głowicka
Sekretariat Wydziału
Sąd Rejonowy w Głogowie
ul. St. Kutrzeby 2
67-200 Głogów
pok. 11, parter
tel.: 76 754-52-51
fax.: 76 833-30-85
rodzinny@glogow.sr.gov.pl


IV WYDZIAŁ PRACY
Przewodniczący – SSR Jadwiga Kawalec Walorska - zakres czynnościotwiera się w nowym oknie
Przyjmuje interesantów:
w poniedziałek w godzinach 1000 - 1200
Kierownik Sekretariatu – Sylwia Młynarczyk
Sekretariat Wydziału
Sąd Rejonowy w Głogowie
ul. St. Kutrzeby 2
67-200 Głogów
pok. 208, II piętro
tel.: 76 754-52-19
fax.: 76 754-52-50
pracy@glogow.sr.gov.pl


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Wydział Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów:
Poniedziałek 10.00 - 18.00
Wtorek-Piątek 8.00 - 15.00
Przewodniczący – Starszy Referendarz Sądowy Marcin Macioł
Przyjmuje interesantów:
we wtorek w godzinach 800 - 1000
Kierownik Sekretariatu – Agata Bagińska
Sekretariat Wydziału
Sąd Rejonowy w Głogowie
ul. St. Kutrzeby 2
67-200 Głogów
pok.14, parter
tel/fax.: 76 754-52-23
wkw@glogow.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja