returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Adres:

ul. Świdnicka 51
58-200 Dzierżoniów
Woj. Dolnośląskie

E-mail:

[email protected]


Tel.

74 6334 100

Godziny urzędowania i godziny przyjmowania interesantów
Biuro Obsługi Interesantów czynne:
poniedziałki: 7.30 - 18.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

Kasa Sądu:
poniedziałek-piątek: 7.30 - 14.00

Biuro Podawcze czynne:
poniedziałki: 7.30 - 18.00
wtorek - piątek: 7.30 - 14.00

Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych czynne:
poniedziałki: 7.30 - 18.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

Prezes Sądu
SSR Adriana Skorupska
przyjmuje interesantów:
w środy, godz. od 10.00 do 12.00

Dyrektor Sądu
Katarzyna Zawiła
przyjmuje interesantów:
we wtorki i czwartki, godz. od 10.00 do 11.00

Przewodniczący Wydziałów
Przewodniczący I Wydziału Cywilnego SSR Leszek Kawecki - wtorki i czwartki, godz. od 10.00 do 11.00
Przewodnicząca II Wydziału Karnego SSR Adriana Skorupska - środy, godz. od 10.00 do 12.00
Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich SSR Izabela Żylińska-Małecka - czwartki od 10.00 do 11.00
Przewodniczący V Wydziału Gospodarczego SSR Piotr Jasiński - czwartki, godz. od 10.00 do 12.00
Przewodnicząca VI Wydziału Ksiąg Wieczystych starszy referendarz Ewelina Kmieć - poniedziałki od 9.30 do 14.30


Numery kont Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie
Wpłaty sum depozytowych należy dokonywać na wskazane poniżej rachunki:
Rachunek realizujący wpłaty i wypłaty dla polskich złotych
78 1130 1017 0021 1001 7890 0004 dla PLN (np. poręczenia i zabezpieczenia majątkowe)
Rachunki realizujące wpłaty i wypłaty walutowe
51 1130 1017 0021 1001 7890 0005 dla USD
35 1130 1017 0021 1001 7890 0002 dla EUR
62 1130 1017 0021 1001 7890 0001 dla CHF
08 1130 1017 0021 1001 7890 0003 dla GBP
RACHUNEK SUM NA ZLECENIE (zaliczki):
BGK 73 1130 1033 0018 8160 5520 0005
Wpłaty z tytułu DOCHODÓW (grzywny, koszty sądowe, wpisy i opłaty sądowe, opłaty do ksiąg wieczystych) należy wpłacać bezpośrednio na rachunek bankowy przypisany do danego wydziału, sekcji, oddziału, którego dotyczy wpłata.
I WYDZIAŁ CYWILNY (wpisy i opłaty sądowe)
75 1010 0055 2323 0040 1700 0001
II WYDZIAŁ KARNY (wpisy i opłaty sądowe)
48 1010 0055 2323 0040 1700 0002
III WYDZIAŁ RODZINNY (wpisy i opłaty sądowe)
21 1010 0055 2323 0040 1700 0003
V WYDZIAŁ GOSPODARCZY (wpisy i opłaty sądowe)
64 1010 0055 2323 0040 1700 0005
VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (opłaty dotyczące ksiąg wieczystych)
37 1010 0055 2323 0040 1700 0006
SEKCJA REALIZACJI NALEŻNOŚCI SĄDOWYCH (grzywny, koszty, raty dotyczące karty dłużnika)
10 1010 0055 2323 0040 1700 0007
ODDZIAŁ FINANSOWY (zwroty zaliczek komorniczych, pozostałe zwroty dotyczące rozliczeń lat ubiegłych)
47 1010 0055 2323 0040 1700 0020

Wydziały

Wydział I Cywilny
I WYDZIAŁ CYWILNY SĄDU REJONOWEGO W DZIERŻONIOWIE
Kierownik sekretariatu Grażyna Hendryk
Zastępca Kierownika sekretariatu Monika Chmiel
kontakt:
tel.: 74 6334 211
fax: 74 6334 181
[email protected]
przyjmowanie interesantów:
Biuro Obsługi Interesantów (parter)
poniedziałki w godzinach 7.30 - 18:00
wtorki - piątki w godzinach 7:30 - 15:30
Przewodniczący Wydziału SSR Leszek Kawecki
Zastępca Przewodniczącego Wydziału SSR Radosław Florek
przyjmowanie interesantów:
pokój 313 (III piętro)
wtorki, czwartki w godzinach 10:00 - 11:00


Wydział II Karny
II WYDZIAŁ KARNY SĄDU REJONOWEGO W DZIERŻONIOWIE
Kierownik sekretariatu Anna Biała
Zastępca Kierownika sekretariatu Joanna Ginalska
kontakt:
tel.: 74 6334 222
fax: 74 6334 182
[email protected]
przyjmowanie interesantów:
Biuro Obsługi Interesantów (parter)
poniedziałki w godzinach 7.30- 18:00
wtorki - piątki w godzinach 7:30 - 15:30
Przewodnicząca Wydziału SSR Adriana Skorupska
Zastępca Przewodniczącej Wydiału SSR Magdalena Kuczka
przyjmowanie interesantów:
pokój 509 (V piętro)
środy w godzinach 10:00 - 12:00


Wydział III Rodzinny i Nieletnich
III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH SĄDU REJONOWEGO
W DZIERŻONIOWIE
Kierownik sekretariatu Mariola Stolarek
Zastępca Kierownika sekretariatu Małgorzata Krzos
kontakt:
tel.: 74 6334 233
fax: 74 6334 183
[email protected]
przyjmowanie interesantów:
Biuro Obsługi Interesantów (parter)
poniedziałki w godzinach 7.30- 18:00
wtorki - piątki w godzinach 7:30 - 15:30
Przewodnicząca Wydziału SSR Izabela Żylińska-Małecka
przyjmowanie interesantów:
pokój 320 (III piętro)
czwartek w godzinach 10:00 - 11:00


Wydział V Gospodarczy
V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SĄDU REJONOWEGO W DZIERŻONIOWIE
Kierownik sekretariatu Beata Chlipała
Zastępca Kierownika sekretariatu Małgorzata Duraj
kontakt:
tel.: 74 6334 255
fax: 74 6334 185
[email protected]
przyjmowanie interesantów:
Biuro Obsługi Interesantów (parter)
poniedziałki w godzinach 7.30- 18:00
wtorki - piątki w godzinach 7:30 - 15:30
Przewodniczący Wydziału SSR Piotr Jasiński
przyjmowanie interesantów:
pokój 513 (V piętro)
czwartki w godzinach 10:00 - 12:00


Wydział VI Ksiąg Wieczystych
VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDU REJONOWEGO W DZIERŻONIOWIE
Kierownik sekretariatu Adriana Porzybót
Zastępca Kierownika sekretariatu Aleksandra Kwiek
kontakt:
tel.: 74 6334 260
tel.: 74 6334 261
fax: 74 6334 186
[email protected]
Przyjmowanie interesantów odbywa się w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych:
poniedziałki w godzinach 7.30 - 18:00
wtorki - piątki w godzinach 7:30 - 15:30
Przewodnicząca Wydziału starszy referendarz Ewelina Kmieć
przyjmowanie interesantów:
pokój 020 (parter)
poniedziałki w godzinach 9:30 - 14:30

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

dla miast: Bielawa, Dzierżoniów i Piława Górna oraz gmin: Dzierżoniów, Łagiewniki, Niemcza i Pieszyce

Źródło

http://www.dzierzoniow.sr.gov.pl

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?