Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim

SIEDZIBA I GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskie
ul. Jasna 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskie
ul. Złocieniecka 5
78-500 Drawsko Pomorskie

Godziny urzędowania
poniedziałek: 7.15 - 18.00
wtorek - piątek: 7.15 - 15.15


RACHUNKI BANKOWE
dochody (np. opłaty i koszty sądowe, grzywny)
96 1010 1599 0140 2322 3100 0000 – NBP O/O Szczecin
środki postpenitencjarne (np. świadczenia pieniężne)
08 1130 1176 0022 2108 6720 0004 – Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa
sumy na zlecenie (np. zaliczki na biegłych)
35 1130 1176 0022 2108 6720 0003 – Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa
mikrowpłaty (np. zabezpieczenia majątkowe, poręczenia majątkowe, depozyty komornicze)
PLN 56 1130 1017 0021 1002 2590 0004
USD 29 1130 1017 0021 1002 2590 0005
EUR 13 1130 1017 0021 1002 2590 0002
CHF 40 1130 1017 0021 1002 2590 0001
GBP 83 1130 1017 0021 1002 2590 0003
– Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału: SSR
Kierownik Sekretariatu: Monika Stefanowicz
ul. Jasna 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
Sekretariat: mieści się w pokoju nr 6
tel.: 94 36 30 204
fax: 94 36 30 204
e-mail: cywilny@drawsko-pom.sr.gov.pl


II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału: SSR Paweł Jaworski
Kierownik Sekretariatu: Grażyna Grzyb
ul. Złocieniecka 5, 78-500 Drawsko Pomorskie
Sekretariat: mieści się w pokoju nr 10
tel.: 94 36 36 441
fax: 94 36 36 466
e-mail: karny@drawsko-pom.sr.gov.pl


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału: SSR Karolina Grams
Kierownik Sekretariatu: Bożena Łosin
ul. Złocieniecka 5, 78-500 Drawsko Pomorskie
Sekretariat: mieści się w pokoju nr 17
tel.: 94 36 36 445
fax: 94 36 36 445
e-mail: rodzinny@drawsko-pom.sr.gov.pl


V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału: SSR Robert Kucharski
Kierownik Sekretariatu: Anna Nachaj
ul. Jasna 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
Sekretariat: mieści się w pokoju nr 11
tel.: 94 36 30 213
fax: 94 36 30 212
e-mail: ksiegiwieczyste@drawsko-pom.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja