returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Adres:

ul. Jakuba Bojki 2
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Woj. Małopolskie

E-mail:

[email protected]


Tel.

14 64 44 100

GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej oraz wydziały:
poniedziałek: 8.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00
Kasa Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.30
ostatni roboczy dzień miesiąca: nieczynna
Biuro podawcze Sądu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Biuro podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.30
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00
Godziny przyjęć interesantów: w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych
poniedziałek: 8.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.00 - 14.30
Godziny udostępniania akt księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznych, ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) założonych przed dniem 1 stycznia 1947 roku oraz akt tych ksiąg, ksiąg zamkniętych lub dokumentów przekazanych na przechowywanie przez notariusza - członkom tych korporacji
wtorek - czwartek: 11.30 - 14.00


KONTA BANKOWE
Rachunek dochodów budżetowych:
51 1010 1270 0027 0122 3100 0000
- opłaty sądowe, grzywny, wpisy.
Rachunek depozytów sądowych
PLN 98 1130 1017 0021 1002 9490 0004
USD 71 1130 1017 0021 1002 9490 0005
EUR 55 1130 1017 0021 1002 9490 0002
CHF 82 1130 1017 0021 1002 9490 0001
GBP 28 1130 1017 0021 1002 9490 0003
- poręczenia majątkowe.
Rachunek sum na zlecenie:
88 1010 1270 0027 0113 9800 0000
- zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy.
Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
29 1130 1235 0031 5019 7420 0001
- nawiązki i świadczenia pieniężne.
Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać następujące dane:
- Imię i nazwisko wpłacającego,
- nazwa Sądu i Wydziału do którego jest kierowana wpłata,
- określenie strony przeciwko której wnoszony jest pozew,
- sygnatura akt, jeżeli jest nadana sprawie.
Wpłaty można dokonywać również w kasie Sądu.

Wydziały

WYKAZ WYDZIAŁÓW
I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału:
SSR Maria Bem-Flasińska
Sekretariat Wydziału:
Kierownik Sekretariatu - Jolanta Micek
33-200 Dąbrowa Tarnowska,
ul. J. Bojki 2, pok. 118
14 64 44 118
[email protected]
Przyjmowanie stron:
Poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
Przewodniczący wydziału przyjmuje strony we wtorki w godzinach 9.00 - 13.30


II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału:
SSR Andrzej Franczyk
Sekretariat Wydziału:
Kierownik Sekretariatu - mgr Renata Węgiel
Z-ca Kierownika Sekretariatu – mgr Danuta Czupryna
33-200 Dąbrowa Tarnowska,
ul. J. Bojki 2, pok. 232
14 64 44 232
[email protected]
Przyjmowanie stron:
Poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
Przewodniczący wydziału przyjmuje strony we wtorki w godzinach 9.00 - 13.30


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału:
SSR Zbigniew Lis
Sekretariat Wydziału:
Kierownik Sekretariatu - Bożena Siepiora
33-200 Dąbrowa Tarnowska,
ul. J. Bojki 2, pok. 110
14 64 44110
[email protected]
Przyjmowanie stron:
Poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
Przewodniczący wydziału przyjmuje strony we wtorki w godzinach 9.00 - 13.30


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału:
Starszy Referendarz Sądowy Elżbieta Siutaj
Sekretariat Wydziału:
Kierownik Sekretariatu - mgr Teresa Szczebak
Z-ca Kierownika Sekretariatu - Jolanta Stawarz
33-200 Dąbrowa Tarnowska,
ul. J. Bojki 2, pok. 210
14 64 44210
[email protected]
Przyjmowanie stron:
Poniedziałek w godz. 8.00 - 18.00
Wtorek - piątek w godz. 8.00 - 14.30
Godziny udostępniania akt księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznych, ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) założonych przed dniem 1 stycznia 1947 roku oraz akt tych ksiąg, ksiąg zamkniętych lub dokumentów przekazanych na przechowywanie przez notariusza - członkom tych korporacji
wtorek - czwartek: 1130 - 1400
Ekspozytura Centralnej Informacji przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej:
Przyjmowanie stron:
Poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 14.30
Przerwa w obsłudze interesantów
Codziennie w godz. 11.00 – 11.20
Przewodniczący wydziału przyjmuje strony we wtorki w godzinach 9.00 - 13.30

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

dla gmin: Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin, Wietrzychowice i Żabno

Źródło

https://www.dabrowatar.sr.gov.pl

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?