Sąd Rejonowy w Człuchowie

Godziny urzędowania Sądu
-poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
w każdy poniedziałek dodatkowo dyżur w Sekretariatach Wydziałów 15:30 - 18:00

Biuro Obsługi Interesantów
-poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Kasa
-poniedziałek - piątek 8:30-14:30
(W kasie można nabyć znaki sądowe.)

Biuro Podawcze
-poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Godziny przyjęć interesantów:
Prezes Sądu Rejonowego
-środy 12:00 - 14:00 w pokoju 3.50
Wiceprezes Sądu Rejonowego
-wtorek 10:00 - 13:00 w pokoju 2.50
Przyjmowanie interesantów odbywa się po uprzednim ustaleniu terminu i godziny spotkania w sekretariacie Prezesa telefonicznie (tel. 59 83 46 990) bądź osobiście.

Wydziały

I Wydzial Cywilny
ul. Szczecińska 1 pok. 2.37; 2.40; 2.41
Kierownik Sekretariatu
Halina Chmielecka pok. 2.40
Przyjmowanie interesantów w godzinach:
-poniedziałek 8.30 - 18.00
-wtorek - piątek 8.00 - 15.00
tel.: (59) 83 46 987
fax: (59) 83 46 966

II Wydział Karny
ul. Szczecińska 1, pok. 1.3; 1.4; 1.5
Kierownik Sekretariatu
Paweł Zabłocki pok. 1.4
Przyjmowanie interesantów w godzinach:
-poniedziałek 8.30 - 18.00
-wtorek - piątek 8.00 - 15.00
tel.: (59) 83 46 953
fax: (59) 83 46 952

Sekcja Windykacji Należności Sądowych i Wykonywania Orzeczeń w ramach
II Wydziału Karnego

do spraw związanych z windykacją należności sądowych i wykonywania orzeczeń w sprawach karnych
ul. Szczecińska 1, pok. 1.11; 1.12; 1.13
Kierownik Sekretariatu
Iwona Petrecka pok. 1.12
Przyjmowanie interesantów w godzinach:
-poniedziałek 8.30 - 18.00
-wtorek - piątek 8.00 - 15.00
tel.: (59) 83 46 978
fax: (59) 83 46 955

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Szczecińska 1, pok. 2.51; 2.52
fax.: (59) 821 21 80
Kierownik Sekretariatu
Barbara Swędrzyńska pok. 2.31
Przyjmowanie interesantów w godzinach:
-poniedziałek 8.30 - 18.00
-wtorek - piątku 8.00 - 15.00

IV Wydział Pracy
ul. Szczecińska 1, pok. 2.49
Kierownik Sekretariatu
Anna Górska pok. 2.49
mail: pracy@czluchow.sr.gov.pl
Przyjmowanie interesantów w godzinach:
-poniedziałek 8.30 - 18.00
-wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Szczecińska 1, pok. 1.29; 1.36; 1.42; 1.43
tel.: (59) 834 69 57

Źródło

Ostatnia aktualizacja