Sąd Rejonowy w Częstochowie

Godziny urzędowania Sądu
-poniedziałek - piątek 7:30-15:30
-w każdy poniedziałek dodatkowo dyżur w sekretariatach Wydziałów do 18:00

Kasa
tel.: (34) 36 44 264
Godziny pracy:
-poniedziałek 8:00 - 17:00
-wtorek-piątek 8:00 - 14:30
(przerwa 12:00 - 12:15)

Biuro podawcze
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-202 Częstochowa
Zakres zadań:
Przyjmowanie korespondencji kierowanej do wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Częstochowie mających swoją siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35.
stanowisko nr 5 (parter)
Kierownik:
Izabela Wieczorek
tel.: (34) 36 44 175
Godziny pracy Biura:
-poniedziałek 7:45 - 18:00
-wtorek - piątek 7:45 - 15:15
(przerwa 12:00- 12:15)

Biuro Podawcze i Biuro Przyjęć Interesantów
ul. Śląska 8
42-217 Częstochowa
Pokój 1/3
Zakres zadań:
Przyjmowanie korespondencji kierowanej do IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Częstochowie, VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Częstochowie oraz przyjęcia interesantów w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych rozpatrywanych w Sądzie Okręgowym i w Sądzie Rejonowym w Częstochowie. Prowadzenie czytelni akt.
Kierownik:
Dorota Parandyk
tel.: (34) 36 07 506
Godziny pracy Biura:
-poniedziałek 7:30 - 18:00
-wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze
ul. Żwirki i Wigury 9/11
42-217 Częstochowa
Pokój 100
Zakres zadań:
Przyjmowanie i ekspedycja korespondencji kierowanej do wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Częstochowie mających swoją siedzibę w budynku Sądu przy ul. Żwirki i Wigury 9/11
Kierownik:
Danuta Gał
tel./fax: (34) 37 79 901
Godziny pracy Biura:
-poniedziałek 7:45 - 18:00
-wtorek - piątek 7:45-15:15
(przerwa . 12:00-12:15)

Punkt przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego
ul. Żwirki i Wigury 9/11
42-217 Częstochowa,
Pok. 104
tel.: (34) 37 79 982
Godziny pracy Biura:
-poniedziałek 7:45 - 18:00
-wtorek - piątek 7:45-15:15
(przerwa . 12:00-12:15)

Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - wydawanie odpisów
ul. Żwirki i Wigury 9/11
42-217 Częstochowa,
Pok. 104
tel.: (34) 37 79 982
Godziny pracy Biura:
-poniedziałek 7:45 - 18:00
-wtorek - piątek 7:45-15:15
(przerwa . 12:00-12:15)

Czytelnia akt :
sprawy toczących się w:
*I Wydziale Cywilnym, II Wydziale Cywilnym, III Wydziale Karnym, IV Wydziale Karnym, XI Wydziale Karnym, XII Wydziale Cywilnym, XIV Wydziale Karnym Wykonawczym, XV Wydziale Cywilnym Wykonawczym, XVI Wydziale Karnym oraz Sekcji Wykonywania Orzeczeń XIV Wydział Karny Wykonawczy
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-202 Częstochowa,
pomieszczenie nr 14 (niski parter)
Godziny pracy czytelni:
-poniedziałek 8:00 - 18:00
-wtorek - piątek 8:00 - 15:00
*V Wydziale Rodzinnym Nieletnich, VI Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, VIII Wydziale Gospodarczym (w tym spraw upadłościowo - naprawczych), XVII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Żwirki i Wigury 9/11
42-217 Częstochowa,
pomieszczenie nr 109
Godziny pracy czytelni:
-poniedziałek 12:00 - 18:00
-wtorek - piątek 8:00 - 12:00

Wydziały

I Wydział Cywilny
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-202 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Rędziniak
tel.: (34) 36 44 232
fax: (34) 36 44 234
e-mail: i.cywilny@czestochowa.sr.gov.pl

II Wydział Cywilny
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-202 Częstochowa
Kierownik sekretariatu:
Ewa Wicińska
tel.: (34) 36 44 319
fax: (34) 36 44 324
email: ii.cywilny@czestochowa.sr.gov.pl

III Wydział Karny
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-202 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Gabriela Kubat
tel.: (34) 36 44 262
fax:(34) 36 44 262
e-mail: iii.karny@czestochowa.sr.gov.pl

IV Wydział Karny
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-202 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Urszula Porzega
tel.: (34) 36 44 257
fax:(34) 36 44 313
e-mail: iv.karny@czestochowa.sr.gov.pl

V Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Żwirki i Wigury 9/11
42-217 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Elżbieta Cembrzyńska
Punkt Obsługi Interesantów: (34) 36 84 488
tel.: (34) 37 79 962
fax:(34) 37 79 992
e-mail: v.rodzinny@czestochowa.sr.gov.pl

VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Żwirki i Wigury 9/11
42-217 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Iwona Gil
Punkt Obsługi Interesantów: (0 34) 36 84 488
tel.: (34) 37 79 972
fax:(34) 37 79 972
e-mail: vi.rodzinny@czestochowa.sr.gov.pl

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Śląska 8
42-217 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Wiesława Szewczyk
Punkt Obsługi Interesantów: (0 34) 36 84 488
tel.: (34) 36 07 521
fax: (34) 36 07 521
e-mail: vii.pracy@czestochowa.sr.gov.pl

VIII Wydział Gospodarczy
ul. Żwirki i Wigury 9/11
42-217 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Marzanna Czekała
Punkt Obsługi Interesantów: (0 34) 36 84 488
tel.: (34) 37 79 921
fax: (34) 37 79 943
e-mail: viii.gospodarczy@czestochowa.sr.gov.pl

IX Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-202 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Renata Jabłońska
Biuro Podawcze IX Wydziału Ksiąg Wieczystych
-poniedziałek - piątek 7:45-15:15
w każdy poniedziałek pełni dyżur do godz. 1800
Wydawanie odpisów w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych
-poniedziałek - piątek 7:45-15:15
w każdy poniedziałek dyżur do godz. 18:00
Przeglądanie ksiąg wieczystych w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych
-poniedziałek - piątek 7:45-15:15
w każdy poniedziałek dyżur do godz. 18:00
tel./fax: (34) 36 44 358
tel.: (34) 36 44 363
e-mail: ix.kw@czestochowa.sr.gov.pl

X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Wieluńska 17, pok. 2
42-100 Kłobuck
Kierownik sekretariatu
Dorota Poliszewska
Biuro Podawcze X Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych
-poniedziałek - piątek 7:45-15:15
w każdy poniedziałek pełni dyżur do godz. 18:00
Wydawanie odpisów w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz przeglądanie ksiąg wieczystych
-poniedziałek - piątek 7:45-15:15
w każdy poniedziałek dyżur do godz. 18:00
tel./fax: (34) 31 72 365
e-mail: x.kw@czestochowa.sr.gov.pl

XI Wydział Karny
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-202 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Dorota Talar
tel.: (34) 36 44 151
fax: (34) 36 44 151
e-mail: xi.karny@czestochowa.sr.gov.pl

XII Wydział Cywilny
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-202 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Cezary Kucharski
tel.: (34) 36 44 323
fax: (34) 36 44 322
e-mail: xii.cywilny@czestochowa.sr.gov.pl

XIV Wydział Karny Wykonawczy
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-202 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Gikler
tel.: (34) 36 44 225
fax: (34) 36 44 229
e-mail: xiv.wykonawczy@czestochowa.sr.gov.pl

XV Wydział Cywilny Wykonawczy
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-202 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Dorota Suchecka
tel.: (34) 36 44 35
fax: (34) 36 44 344
e-mail: xv.cywilnywyk@czestochowa.sr.gov.pl

XVI Wydział Karny
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-202 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Elżbieta Majewska
tel.: (34) 36 44 305
fax: (34) 36 44 308
e-mail: xvi.karny@czestochowa.sr.gov.pl

XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Żwirki i Wigury 9/11
42-217 Częstochowa
Kierownik sekretariatu:
Marzena Grzyb
Punkt Obsługi Interesantów: (0 34) 37 79 993
tel.: (34) 37 79 930
fax: (34) 37 79 932
e-mail: xvii.krs@czestochowa.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja