Sąd Rejonowy w Cieszynie

Godziny urzędowania Sądu
-poniedziałek - piątek 7:30-15:30
Dodatkowo w poniedziałek dyżur pełni Biuro Obsługi Interesantów w godzinach 1530-1800

Kasa
Pokój 36, parter Biuro Obsługi Interesantów
-poniedziałek - piątek 8:00-14:00
W kasie można nabyć znaki sądowe

Biuro podawcze
-poniedziałek - piątek 7:45-14:30
(przerwa 11:30 - 11:45)
-14:30-15:30 - wyłącznie osoby prywatne ( nie jest przyjmowana korespondencja od instytucj,i kancelarii itp.)
Korespondencja jest przyjmowana przy Biurze Obsługi Interesantów w pokoju 36 na parterze -poniedziałek - piątek 7:30-7:45
-dodatkowo w każdy poniedziałek w godzinach od 15:30 - 18:00. (Dotyczy wyłącznie osób prywatnych)

Biuro podawcze Ksiąg Wieczystych
-poniedziałek - piątek 7:30-15:15
(przerwa 11:30 - 11:45)
Pokój 36, parter Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów
-poniedziałek - piątek 7:30–15:00
-dodatkowo w poniedziałki w godzinach 15:30 – 18:00.
(Przerwa 11:30 - 11:45)
Pokój 36 na parterze.
tel.: (33) 479 46 06
tel.: (33) 479 47 06

Biuro Dowodów Rzeczowych:
-poniedziałek - piątek 7:30 - 8:00
-poniedziałek 14:00 - 15:30
Pokój 36 na parterze
tel.: (33) 479 46 58

Wydziały

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Tybor pok. 76 (parter)
tel./fax: (33) 479 46 30 (Sekretariat nie udziela informacji o biegu sprawy)
e-mail: wydzial.cywilny@cieszyn.sr.gov.pl
Godziny urzędowania sekretariatu:
-poniedziałek - piątek 8:30 - 15:00

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Ewelina Kajstura pok. 106 (I piętrze)
Tel./fax: (33) 479 46 16 (Sekretariat nie udziela informacji o biegu sprawy)
e-mail: wydzial.karny@cieszyn.sr.gov.pl
Godziny urzędowania sekretariatu:
-poniedziałek - piątek 8:30 - 15:00

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Halina Kozieł pok. 129 (II pięter)
tel./fax: (33) 479 46 11 (Sekretariat nie udziela informacji o biegu sprawy)
e-mail: wydzial.rodzinny@cieszyn.sr.gov.pl
Godziny urzędowania sekretariatu:
-poniedziałek - piątek 8:30 - 15:00

IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Sylwia Zabłocka pok. 40 (parter)
tel./fax: (33) 479 46 33 (Sekretariat nie udziela informacji o biegu sprawy)
e-mail: wydzial.pracy@cieszyn.sr.gov.pl
Godziny urzędowania sekretariatu:
-poniedziałek - piątek 8:30 - 15:00

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Urszula Kuziw pok. 90 (I piętrze)
tel./fax: (33) 479 46 43
e-mail: ksiegi.wieczyste@cieszyn.sr.gov.pl
Godziny obsługi interesantów:
-poniedziałek: 8.00 - 13.00
-wtorek-piątek: 8.00-14.00
Przeglądanie ksiąg wieczystych:
Pok. 85 na I piętrze
tel.: (33) 479 46 44
-poniedziałek 8:00 - 13:00
-15.00 - 18.00 - przeglądanie ksiąg zapisanych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych
-wtorek - piątek: 8:00 - 14:00
Wydawanie odpisów ksiąg wieczystych:
Pok. 36 na parterze
tel.: (33) 479 46 46
-poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:15
(przerwa 11:30 - 11:45)
Biuro podawcze ksiąg wieczystych:
Pok. 36 na parterze
tel.: (33) 479 46 46
-poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:15
(przerwa 11:30 - 11:45)

Sekcja Wykonawcza
Kierownik sekretariatu
Klaudia Hliśnikowska pok. 49 (parter)
tel./fax: (33) 479 46 13 (Sekretariat nie udziela informacji o biegu sprawy)
e-mail: sekcja.wykonawcza@cieszyn.sr.gov.pl
Godziny urzędowania sekretariatu:
-poniedziałek - piątek 8:30 - 15:00

Źródło

Ostatnia aktualizacja