Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Godziny urzędowania Sądu
Poniedziałek od 8.00 do 18.00
Wtorek - Piątek od 8.00 do 16.00

Biuro Podawcze przyjmuje interesantów
Poniedziałek od 8.00 do 18.00 z przerwą od 12.00 - 12.15
Wtorek - Piątek od 80.0 do 15.30 z przerwą od 12.00 - 12.15

Biuro Obsługi Interesanta czynne jest w:
Poniedziałek od 8.00 do 15.30 , 16.00 - 18.00 z przerwą od 12.00 - 12.15
Wtorek - Piątek od 8.00 do 15.30 z przerwą od 12.00 - 12.15

Sprzedaż znaków sądowych:
Poniedziałek - Piątek od 8.30 do 15.30
tel. 23 674 17 71 fax 23 682 14 35
e-mail: informacja@ciechanow.sr.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:
Prezes Sądu Rejonowego
czwartki w godz. od 10.00 do 15.00
w pokoju 206, II piętro, budynek A

Wiceprezes Sądu Rejonowego
wtorki w godz. od 10.00 do 15.00
w pokoju 208, II piętro, budynek A

Sekretariaty Wydziałów sądu przyjmują interesantów w:
poniedziałki w godz. od 9.00 do 18.00
pozostałe dni w godz. od 9.00 do 16.00


KONTA BANKOWE
Numer rachunku dochodów budżetowych sądu na który należy uiszczać opłaty sądowe w sprawach cywilnych i karnych
BANK NBP O/O Warszawa
Nr 18 1010 1010 0004 3322 3100 0000 Dochody budżetowe (grzywny, koszty sądowe, wpisy i opłaty sądowe)
Nr 68 1010 1010 0004 3322 3000 0000 Wydatki budżetowe
BANK BGK Warszawa
Nr 13 1130 1017 0020 1194 7420 0006 Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Numer rachunku sum depozytowych, na który należy wpłacać zaliczki sądowe w sprawach cywilnych oraz wadia i zabezpieczenia dotyczące zamówień publicznych
BANK BGK Warszawa
Nr 95 1130 1017 0021 1001 9990 0004 Sumy depozytowe, poręczenia i zabezpieczenia majątkowe
Nr 94 1130 1017 0020 1194 7420 0003 Zaliczki na koszty postępowania /np.:biegłych sądowych/
Numer rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
BANK BGK Warszawa
Nr 40 1130 1017 0020 1194 7420 0005
Numer rachunku bankowego na który należy uiszczać opłatę skarbową od udzielonego pełnomocnictwa
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Ciechanowie
Nr 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001
Dokonując wpłaty na konta bankowe Sądu należy koniecznie w miejscu "Tytułem" wskazać sygnaturę sprawy do jakiej jest wpłacana kwota oraz tytuł tzn. informacja czy jest to opłata do sprawy, grzywna czy koszty sądowe.

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
I WYDZIAŁ CYWILNY
06-400 Ciechanów ul. Mikołajczyka 6
Przewodniczący Wydziału SSR Daniel Mychliński
Przewodniczący wydziału przyjmuje interesantów - poniedziałek 10.00 - 15.00
Starszy Referendarz Sądowy Magdalena Szwejkowska
Kierownik Sekretariatu Mariola Kalinowska - pokój nr 7
Telefony Sekretariatu Wydziału
fax 23 682 14 34
tel. 23 674 17 21/22
e-mail: cywilny@ciechanow.sr.gov.pl


II WYDZIAŁ KARNY
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
II WYDZIAŁ KARNY
06-400 Ciechanów ul. Mikołajczyka 5
Przewodniczący Wydziału SSR Maciej Osiński
Przewodniczący wydziału przyjmuje interesantów - wtorek, czwartek 1000 - 1500
Kierownik Sekretariatu Elżbieta Czaplicka - pokój nr 114
Telefony Sekretariatu Wydziału
tel. 23 674 17 25
fax 23 682 14 32
e-mail: karny@ciechanow.sr.gov.pl


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
06-400 Ciechanów ul. Mikołajczyka 6
Przewodniczący Wydziału SSR Jolanta Kołakowska
Przewodniczący wydziału przyjmuje interesantów - poniedziałek, czwartek 10.00 - 15.00
Kierownik Sekretariatu Grażyna Trętowska
Telefony Sekretariatu Wydziału
fax 23 682 14 33
tel. 23 674 17 33
e-mail: rodzinny@ciechanow.sr.gov.pl


VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
06-400 Ciechanów ul. Mikołajczyka 5
Przewodnicząca Wydziału SRS Katarzyna Mychlińska
Przewodnicząca wydziału przyjmuje interesantów – wtorek, środa w godzinach 1000 - 1500
Referendarz Sądowy Jolanta Tarnacka
Kierownik Sekretariatu Anna Murawska - pokój nr 10
Telefony Sekretariatu Wydziału
tel. 23 674 17 43
fax 23 682 14 35
e-mail: ksiegi@ciechanow.sr.gov.pl


VIII WYDZIAŁ WYKONYWANIA ORZECZEŃ
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
VIII WYDZIAŁ WYKONYWANIA ORZECZEŃ
06-400 Ciechanów ul. Mikołajczyka 5
Przewodniczący Wydziału SSR Angelika Jędrzejczak
Przewodniczący wydziału przyjmuje interesantów - wtorek godz. przyjęć 1000 - 1500
Kierownik Sekretariatu Mariola Linke - pokój nr 102
Telefony Sekretariatu Wydziału
fax 23 682 13 97
tel. 23 674 17 51
e-mail: wykonawczy@ciechanow.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja