Sąd Rejonowy w Chrzanowie

godziny urzędowania Sądu:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
godziny przyjęć interesantów:
Punkt Obsługi Interesanta
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00
Czytelnia akt
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.30
Przyjmowanie interesantów przez sekretariaty sądowe
w poniedziałek od 8.00 do 18.00
od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00
Kasa
w poniedziałek od 9.00 do 16.00(przerwa od godz.12.00 do 12.15)
od wtorku do piątku od 8.30 do 14.30(przerwa od godz.12.00 do 12.15)
Dziennik podawczy
w poniedziałek od 8.00 do 17.00
od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00
Przyjmowanie wniosków wieczystoksięgowych
w poniedziałek od 8.30 do 16.30
od wtorku do piątku od 8.30 do 14.30

NUMERY KONT BANKOWYCH
Konto dochodów budżetowych
NBP o/o Kraków
70 1010 1270 0029 8722 3100 0000
- opłaty sądowe, grzywny, wpisy, opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych,
Konto dla SUM DEPOZYTOWYCH
BGK
77 1130 1017 0021 1001 1490 0004 – PLN
50 1130 1017 0021 1001 1490 0005 – USD
34 1130 1017 0021 1001 1490 0002 – EUR
61 1130 1017 0021 1001 1490 0001 – CHF
07 1130 1017 0021 1001 1490 0003 - GBP
- wadia, zabezpieczenia, poręczenia majątkowe,
Konto dla SUM NA ZLECENIE / ZALICZEK
NBP o/o Kraków.
10 1010 1270 0029 8713 9800 0000
- zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy,
Konto dla FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
24 1130 1150 0012 1247 3420 0001
- nawiązki

Wydziały

I Wydział Cywilny
Sądu Rejonowego w Chrzanowie
ul. Sądowa 7
32-500 Chrzanów
(adres do korespondencji Al. Henryka 23, 32-500 Chrzanów)
tel.:32 649-40-80
fax.: 32 649-40-81
e-mail:cywilny@chrzanow.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału
SSR Elżbieta Chudzik
Zastępca przewodniczącego Wydziału
SSR Monika Sebastyanka


II Wydział Karny
Sądu Rejonowego w Chrzanowie
al. Henryka 23
32-500 Chrzanów
tel.:32 649-40-20
fax.:32 649-40-21
e-mail:karny@chrzanow.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału
SSR Katarzyna Rejdych
Kierownik Sekretariatu
Danuta Liszka
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałki w godz. 8.00-18.00
wtorki-piątki w godz. 8.00-15.00
(pierwsze piętro, pok. 102)
Sekcja wykonawcza:
Kierownik Sekcji
SSR Joanna Smoter - Piąty
Kierownik Sekretariatu
Teresa Mirek
egzekucja należności tel. 32 649-40-23
wykonanie orzeczeń tel. 32 649-40-24
email: sekcja.wykonawcza@chrzanow.sr.gov.pl


II Wydział Karny
Sądu Rejonowego w Chrzanowie
al. Henryka 23
32-500 Chrzanów
tel.:32 649-40-20
fax.:32 649-40-21
e-mail:karny@chrzanow.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału
SSR Katarzyna Rejdych
Kierownik Sekretariatu
Danuta Liszka
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałki w godz. 800-1800
wtorki-piątki w godz. 800-1500
(pierwsze piętro, pok. 102)
Sekcja wykonawcza:
Kierownik Sekcji
SSR Joanna Smoter - Piąty
Kierownik Sekretariatu
Teresa Mirek
egzekucja należności tel. 32 649-40-23
wykonanie orzeczeń tel. 32 649-40-24
email: sekcja.wykonawcza@chrzanow.sr.gov.pl


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sądu Rejonowego w Chrzanowie
al. Henryka 23
32-500 Chrzanów
tel.:32 649-40-30
fax.:32 649-40-31
e-mail:rodzinny@chrzanow.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału
SSR Katarzyna Kot
Kierownik Sekretariatu
Anna Frosik
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałki w godz. 8.00-18.00
wtorki-piątki w godz. 8.00-15.00
(trzecie piętro, pok. 30]


IV Wydział Pracy
Sądu Rejonowego w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 6
32-500 Chrzanów
(adres do korespondencji al. Henryka 23, 32-500 Chrzanów)
tel.:32 626-13-40
fax.:32 626-13-41
e-mail:pracy@chrzanow.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału
SSR Rafał Sobczuk
Kierownik Sekretariatu
Beata Wiecheć
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałki w godz. 8.00-18.00
wtorki-piątki w godz. 8.00-15.00
(pierwsze piętro, pok. 105)


V Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Chrzanowie
ul. Sądowa 7
32-500 Chrzanów
(adres do korespondencji al. Henryka 23, 32-500 Chrzanów)
tel.:32 649-40-50
fax.:32 649-40-51
e-mail:ksiegi_wieczyste@chrzanow.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału
RSR Marek Smardz
Kierownik Sekretariatu
Dorota Siedlecka
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałki w godz. 800-1800
wtorki-piątki w godz. 800-1500
(pierwsze piętro, pok. 6)
Przyjmowanie wniosków wieczystoksięgowych:
poniedziałek od 8.30 do 16.30
wtorek-piątek od 8.30 do 14.30
W innych sprawach informacje udzielane są w godzinach:
poniedziałek od 8.00 do 18.00
wtorek-piątek od 8.00 do 15.00
Kasa Sądu czynna jest w godzinach:
poniedziałek od 9.00 do 16.00(przerwa od godz.12.00 do 12.15)
wtorek-piątek od 8.30 do 14.30(przerwa od godz.12.00 do 12.15)

Źródło

Ostatnia aktualizacja