Sąd Rejonowy w Chodzieży

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Chodzieży
poniedziałek 7:30 – 18:00
wtorek - piątek 7:30 – 15:30

NUMERY KONT BANKWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2015 R. W SĄDZIE REJONOWYM W CHODZIEŻY.
Konto dochodów budżetowych
wpisy, opłaty, koszty, grzywna
NBP o/Poznań 80 1010 0055 1303 0050 2600 0000
Rachunek sum na zlecenie
zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków
NBP o/Poznań 83 1010 1469 0081 7813 9800 0000
Konto świadczeń pieniężnych oraz nawiązek Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK o/Poznań
14 1130 1088 0001 3121 1720 0001
Rachunek sum depozytowych
poręczenia, wadia, kaucje BGK o/Poznań 68 1130 1017 0021 1000 2390 0004
USD 41 1130 1017 0021 1000 2390 0005
EUR 25 1130 1017 0021 1000 2390 0002
CHF 25 1130 1017 0021 1000 2390 0001
GBP 25 1130 1017 0021 1000 2390 0003
Z uwagi na fakt, iż numery kont obowiązują dla kilku sądów proszę o wpisanie w tytułach przelewów:
"sygnatura sprawy; SR Chodzież; 5026; tytuł opłaty"
tytuł opłaty: opłata, koszty, grzywna, odpis, zaliczka, poręczenie, wadium, kaucja, świadczenie, depozyt

Wydziały

I Wydział Cywilny
Tel 67 356 77 11, e-mail:cywilny@chodziez.sr.gov.pl

II Wydział Karny
tel. 67 356 77 21, e-mail:karny@chodziez.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
tel. 67 356 77 31, e-mail:rodzinny@chodziez.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
tel. 67 356 77 41, e-mail:wkw.chodziez@chodziez.sr.gov.pl

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wyrzysku
tel. 67 356 77 44, email: wkw.wyrzysk@chodziez.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja