Sąd Rejonowy w Brzesku

GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy w Brzesku:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kasa Sądu Rejonowego w Brzesku:
poniedziałek - piątek: 8.30 – 14.30
Biuro podawcze:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Biuro podawcze ksiąg wieczystych:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00
Godziny przyjęć interesantów przez sekretariaty wydziałów:
poniedziałek : 9.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.30 – 15.30
z tym, że w poniedziałek w godz. od 16.00 - 18.00
przyjmowanie stron odbywa się w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesantów.


Konta Sądu Rejonowego w Brzesku
Rachunek dochodów budżetowych Sądu
(opłaty, grzywny, wpisy do ksiąg wieczystych)
25 1010 1270 0029 5822 3100 0000
Sumy na zlecenie
(m.in. zaliczki na biegłych, geodetów,
opłaty za wpis do rejestru spadkowego)
98 1130 1150 0031 5020 0120 0002
Sumy depozytowe
48 1130 1017 0021 1002 9590 0004
Rachunek wydatków bieżących Sądu
75 1010 1270 0029 5822 3000 0000
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
37 1130 1235 0031 5020 0120 0001
Numer konta Urzędu Miasta w Brzesku:
KBS O/Szczurowa Nr 72 8591 0007 0100 0902 1786 0004,
na które można uiszczać opłatę skarbową zgodnie z ustawą z dn. 16.12.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 21.12.2006r. (Dz.U. Nr 246 poz. 1804) w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz jej zwrotu.

Wydziały

I Wydzial Cywilny
Przewodniczący wydziału - pok. 223
SSR Wanda Zaleśna-Dziedzic
Kierownik sekretariatu pok. 216, tel. 14 66-46-126
Katarzyna Czyżycka
Sekretariat pok. 215, tel. 14 66-46-128
cywilny@brzesko.sr.gov.pl


II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału - pok. 110
SSR Zbigniew Małysa
Kierownik sekretariatu pok. 107, tel. 14 66-46-154
Małgorzata Wąs
Sekretariat 1 pok. 113 parter, tel. 14 66-46-152, 14 66-46-153
Sekretariat 2 pok. 111 parter, tel. 14 66-46-145, 14 66-46-179
karny@brzesko.sr.gov.pl


III Wydział Rodzinny
Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich pok. 222
SSR Sławomir Świerczek
Kierownik sekretariatu pok. 219, tel. 14 66-46-131
Joanna Nosek
Sekretariat pok. 221, tel.: 14 66-46-132
rodzinny@brzesko.sr.gov.pl


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału pok. nr 104
St. RSR Jolanta Jeziorek
Kierownik sekretariatu pok. 102, tel. 14 66-46-147
Ewa Serwatka
Centralna Ekspozytura KW tel. 14 66-46-149
kw@brzesko.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja