Sąd Rejonowy w Bochni

GODZINY URZĘDOWANIA
GODZINY OTWARCIA
Godziny przyjęć interesantów przez sekretariaty wydziałów:
Poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 14.00
Poniedziałek w godz. 16.00 - 18.00 w Biurze Obsługi Interesanta
Sąd Rejonowy w Bochni:
poniedziałek: 8.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00
Kasa Sądu Rejonowego w Bochni:
poniedziałek: 8:00-17:00
z przerwą od godz. 12:00 do 12:45
wtorek - piątek: 8:00-15:00
z przerwą od godz. 12:00 do 12:45
w ostatni roboczy dzień miesiąca: kasa czynna do godziny 12:00
Biuro podawcze:
poniedziałek 8.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 16.00
Biuro podawcze ksiąg wieczystych:
poniedziałek 8.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 16.00
Biuro Obsługi Interesanta:
poniedziałek 8.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 16.00


KONTA BANKOWE
Dokonując wpłaty na poniższe rachunki przelewem należy podać następujące dane:
- Imię i nazwisko wpłacającego,
- nazwa Sądu i Wydziału do którego jest kierowana wpłata,
- określenie strony przeciwko której wnoszony jest pozew,
- sygnatura akt, jeżeli jest nadana sprawie
Konto dochodów budżetowych
- opłaty sądowe, koszty postępowania, grzywny
24 1010 0055 1243 0050 9900 0000
Konto sum depozytowych
- poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, depozyty, wadia
PLN 98 1130 1017 0021 1002 9490 0004
USD 71 1130 1017 0021 1002 9490 0005
EUR 55 1130 1017 0021 1002 9490 0002
CHF 82 1130 1017 0021 1002 9490 0001
GBP 28 1130 1017 0021 1002 9490 0003
Od wpłat gotówkowych dokonywanych na konto sum depozytowych w placówkach pośrednika kasowego:
Banku Pekao SA - nr 07 1240 6957 0111 0000 0000 1095 – nie są pobierane opłaty.
Konto sum na zlecenie
- zaliczki sądowe
88 1010 1270 0027 0113 9800 0000
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
29 1130 1235 0031 5019 7420 0001

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału:
SSR Anna Migdał
Sekretariat Wydziału:
Kierownik Sekretariatu - Małgorzata Klimek
pok. 121
tel.: 14 615 21 18
fax.:14 615 21 10
Przyjmowanie stron:
Poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 14.00
Poniedziałek w godz. 16.00 - 18.00 w Biurze Obsługi Interesanta


II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału:
SSR Piotr Sajdera
Sekretariat Wydziału:
Kierownik Sekretariatu - Elżbieta Szewczyk
pok. 116
tel.: 14 615 21 20
fax.:14 615 21 24
tel.: 14 615 21 21
Przyjmowanie stron:
Poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 14.00
Poniedziałek w godz. 16.00 - 18.00 w Biurze Obsługi Interesanta


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału:
SSR Rafał Rosiek
Sekretariat Wydziału:
Kierownik Sekretariatu - Maria Sarlej
pok. 110
tel.: 14 615 21 07
fax.:14 615 21 08
Przyjmowanie stron:
Poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 14.00
Poniedziałek w godz. 16.00 - 18.00 w Biurze Obsługi Interesanta


IV Wydział Pracy
Przewodniczący Wydziału:
SSR Marzena Famielec-Roch
Sekretariat Wydziału:
Kierownik Sekretariatu - Monika Tyka
pok. 108
tel.: 14 615 21 06
Przyjmowanie stron:
Poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 14.00
Poniedziałek w godz. 16.00 - 18.00 w Biurze Obsługi Interesanta


V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału:
RSR Agnieszka Sułuja-Wąsik
Sekretariat Wydziału:
Kierownik Sekretariatu - Krystyna Michałowska
pok. 14
tel.: 14 615 21 26
Na podstawie Zarządzenia nr 4/18 Prezesa Sądu Rejonowego w Bochni z dnia 9 kwietnia 2018 roku - od dnia 9 kwietnia 2018r. do dnia 13 kwietnia 2018r. Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych czynny będzie w godzinach od 9:00 do 13:00.

Źródło

Ostatnia aktualizacja