Sąd Rejonowy w Białymstoku

Godziny otwarcia Sądu
-poniedziałek 8.00 - 18.00
-wtorek - piątek 7.30 - 15.30

Biuro Obsługi Interesanta
Godziny przyjęć interesantów:
-poniedziałek 8.00 - 18.00
-wtorek - piątek 8.00 - 15.30
tel.: (85) 66 56 510
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl

Kasa Sądu
-poniedziałek 8.00 - 17.30
-wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Czytelnia akt
-poniedziałek 8.00 - 18.00
-wtorek - piątek 8.00 - 15.00
akt do godziny 14.00
tel.: (85) 665 65 20

Biuro Podawcze
-poniedziałek 8.00 - 17.00
-wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Wydziały

I Wydział Cywilny
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Kierownik Sekretariatu
Teresa Popko pok. A 305 (piętro III)
tel.: (85) 66 56 510
fax: (85) 66 56 301
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl
Godziny pracy:
-poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

II Wydział Cywilny
Telefon do Biura Obsługi Interesanta ws. cywilnych:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Droździewicz pok. B 316 (piętro III)
tel.: (85) 66 56 510
fax: (85) 66 56 302
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl
Godziny pracy:
-poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Sekcja Egzekucyjna
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Kierownik Sekretariatu
Dorota Adadyńska pok. B 315 (piętro III)
tel.: (85) 66 56 510
fax: (85) 66 56 581
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl
Godziny pracy:
-poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

III Wydział Karny
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Kierownik Sekretariatu
Anna Kruhlej pok. B 436 (piętro IV)
tel.: (85) 66 56 510
fax: (85) 66 56 303
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl
Godziny pracy:
-poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Sekcja ds. Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Andrysewicz pok. B 132 (piętro I)
tel.: (85) 66 56 510
fax: (85) 66 56 316
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl
Godziny pracy:
-poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Kierownik Sekretariatu
Halina Sitek pok. C 303 (piętro III)
tel.: (85) 66 56 510
fax: (85) 66 56 304
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl
Godziny pracy:
-poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

V Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Kierownik Sekretariatu
Anna Ławrynowicz-Kwiecińska pok. C 326 (piętro III)
tel.: (85) 66 56 510
fax: (85) 66 56 305
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl
Godziny pracy:
-poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Kierownik Sekretariatu
Artur Żochowski pok. B 334 (piętro III)
tel.: (85) 66 56 510
fax: (85) 66 56 306
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl
Godziny pracy:
-poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

VII Wydział Karny
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Kierownik Sekretariatu
Aneta Borys pok. B 432 (piętro IV)
tel.: (85) 66 56 510
faks: (85) 66 56 307
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl
Godziny pracy:
-poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

VIII Wydział Gospodarczy
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Grusza pok. C 120 (piętro I)
tal.: (85) 66 56 510
fax: (85) 66 56 308
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl
Godziny pracy:
-poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

IX Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Breczko pok. E 009 (parter)
tel.: (85) 66 56 510
fax: (85) 66 56 309
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl
Godziny pracy:
-poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

X Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Kierownik Sekretariatu
Urszula Lewszuk pok. C 109 (piętro I)
tel.: (85) 66 56 510
fax: (85) 66 56 310
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl
Godziny pracy:
-poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

XI Wydział Cywilny
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Kierownik Sekretariatu
Alina Korpacz pok. A 322 (piętro III)
tel.: (85) 66 56 510
fax: (85) 66 56 311
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl
Godziny pracy:
-poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Kierownik Sekretariatu
Iwona Ciborowska pok. C 114 (piętro I)
tel.: (85) 66 56 510
fax: (85) 66 56 312
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl
Godziny pracy:
-poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Sekcja I prowadząca Rejestr Przedsiębiorstw
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Kierownik Sekretariatu
Alicja Szkil pok. C 114 (piętro I)
tel.: (85) 66 56 510
fax: (85) 66 56 312
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl
Godziny pracy:
-poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Sekcja II prowadząca Rejestr Stowarzyszeń
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Kierownik Sekretariatu
Grzegorz Bieniewski pok. C 120 (piętro I)
tel.: (85) 66 56 510
fax: (85) 66 56 312
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl
Godziny pracy:
-poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Sekcja III prowadząca Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Kierownik Sekretariatu
Grażyna Tarasewicz pok. C 117 (piętro I)
tel.: (85) 66 56 510
fax: (85) 66 56 312
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl
Godziny pracy:
-poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

XIII Wydział Karny
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Kierownik Sekretariatu
Beata Małyszko pok. E 303 (piętro III)
tel.: (85) 66 56 510
fax: (85) 66 56 313
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl
Godziny pracy:
-poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

XV Wydział Karny
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Piotrowska pok. B 411, piętro IV
tel.: (85) 66 56 510
fax: (85) 66 56 315
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl
Godziny pracy:
-poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Źródło

Ostatnia aktualizacja