Sąd Rejonowy w Łasku

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny pracy Sądu Rejonowego w Łasku:
poniedziałek: 7:30 - 18:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30
Godziny przyjęć interesantów przez sekretariaty wydziałów:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - piątek: 9:00 - 15:00
Prezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów:
(po wcześniejszym ustaleniu terminu) w środy w godzinach od 12:00 do 13:00


KONTA BANKOWE
Konta bankowe:
rachunek nr 24 1010 1371 0028 8622 3100 0000 w NBP O/O w Łodzi, na który należy wpłacać dochody budżetowe takie jak: opłaty cywilne, opłaty karne, grzywny, koszty sądowe, itd.
rachunek nr 61 1010 1371 0028 8613 9800 0000 w NBP O/O w Łodzi, na który należy wpłacać zaliczki na koszty postępowania sądowego (np. zaliczki na biegłego, tłumacza, zaliczki na koszty ogłoszeń w prasie itp.)
rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Łódź, na które należy wpłacać sumy depozytowe złożone w postępowaniu cywilnym, karnym, karno-skarbowym (np. kwoty poręczeń, zabezpieczeń majątkowych itp.)
PLN 79 1130 1017 0021 1001 4590 0004
EUR 36 1130 1017 0021 1001 4590 0002

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Łask ul. Kolejowa 12
Kierownik Sekretariatu
Anna Rakowska
telefon: 43 676-85-27
fax: 43 656-89-83
Wydawanie orzeczeń oraz udzielanie informacji o należnościach sądowych i pozostałych informacji w sprawach cywilnych:
43 676-85-24
43 676-85-25
43 676-85-26
43 676-85-29
SSR Michał Hendzlik - Przewodniczący I Wydziału Cywilnego
SSR Krzysztof Ćwiek
SSR Elżbieta Kwaśniak
SSR Monika Kolasa


II WYDZIAŁ KARNY
Łask ul. Kolejowa 12
Kierownik Sekretariatu
Anna Bulzacka
telefon: 43 676-85-36
fax: 43 656-89-84
SSR Joanna Pycio-Pustelnik
SSR Edyta Rudnik - Przewodnicząca II Wydziału Karnego
SSR Arleta Puzder - Zastępca Przewodniczącej II Wydziału Karneg


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Łask ul. Kolejowa 12
Kierownik Sekretariatu
Monika Kruk
telefon: 43 676-85-56
fax: 43 656-89-85
SSR Ewa Grzybowska - Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
SSR Magdalena Szataniak
SSR Justyna Sieruga


IV WYDZIAŁ PRACY
Zniesiony na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Od 1 kwietnia 2011 roku sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Łasku są rozpatrywane w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19.


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W ŁASKU
Łask ul. Przemysłowa 5
Kierownik Sekretariatu
Dorota Uznańska
telefon: 43 675-26-43
fax: 43 656-89-90
SSR Magdalena Szataniak - Przewodnicząca V Wydziału Ksiąg Wieczystych
Referendarz: Robert Orłowski, Tomasz Kasprzak


VI ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W PODDĘBICACH
Poddębice ul. Północna 5
Kierownik Sekretariatu
Monika Terlecka
telefon: 43 678-75-61
fax: 43 656-89-87
dodatkowe numery:
43 678 75 68,
43 678 75 67,
43 678 75 65,
43 678 75 63,
SSR Magdalena Szataniak - Przewodnicząca VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych
Referendarz: Anna Radomska


VII ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KARNY W PODDĘBICACH
Poddębice ul. Północna 5
Kierownik Sekretariatu
Beata Ożadowicz
telefon: 43 678-75-50
fax 43 656-89-88
SSR Beata Młynarczyk - Przewodnicząca VII Zamiejscowego Wydziału Karnego
SSR Aleksandra Łuczyńska
SSR Małgorzata Kaczmarek


ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ
fax: 43 656-89-89

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz