Sąd Rejonowy w Żarach

Sąd Rejonowy w Żarach
ul. Spokojna 20
68-200 Żary
pok. 30, parter
e-mail: poi@zary.sr.gov.pl
tel. 68 363 53 42
fax 68 419 83 33
Pracownik BOI starszy sekretarz sądowy Joanna Szewczy
BOI wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego
i podlega Kierownikowi Oddziału Administracyjnego
Anna Zawiślak
pok. 301 III piętro
tel. 68 363 53 00
fax 68 419 83 21

Godziny urzędowania:
Poniedziałek*
7:30 - 12:00 oraz 12.15-14.30
od wtorku do piątku
7:00 - 15:00
od 14.30-17.30 Interesanci przyjmowani są w Sekretariatach Wydziałów


Konta bankowe
Konto przeznaczone na dochody budżetowe:
Narodowy Bank Polski
Oddział w Zielonej Górze
Al. Wojska Polskiego 25, 65-077 Zielone Góra
25 1010 1704 0058 8722 3100 0000
na to konto należy dokonywać wpłat typu:
grzywny
opłaty i koszty sądowe
wpisy do sprawy
Konto przeznaczone na sumy na zlecenia:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Zielonej Górze
ul. Kupiecka 32c, 65-058 Zielone Góra
83 1130 1222 0030 2046 4320 0005
na to konto należy dokonywać wpłat typu:
zaliczki na wynagrodzenie biegłych, kuratorów, tłumaczy, mediatorów, itp.,
fundusz zabezpieczenia należytego wykonania umów,
za wpis do Rejestru Spadkowego, które będą przekazywane na rachunek KRN (Ustawa z dnia 10.07.2015r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z późn. zm.)
Konta sum depozytowych:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Zielonej Górze
ul. Kupiecka 32c, 65-058 Zielone Góra
60 1130 1017 0021 1002 8790 0004 - waluta PLN
33 1130 1017 0021 1002 8790 0005 - waluta USD
17 1130 1017 0021 1002 8790 0002 - waluta EUR
44 1130 1017 0021 1002 8790 0001 - waluta CHF
87 1130 1017 0021 1002 8790 0003 - waluta GBP
na te konta należy dokonywać wpłat typu:
poręczenia majątkowe, zabezpieczenia
wadia
Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Zielonej Górze
ul. Kupiecka 32c, 65-058 Zielone Góra
94 1130 1222 0030 2046 4320 0001
na to konto należy dokonywać wpłat typu:
nawiązki
świadczenia pieniężne

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Sąd Rejonowy w Żarach
ul. Spokojna 20
68-200 Żary
cywilny@zary.sr.gov.pl


II WYDZIAŁ CYWILNY
Sąd Rejonowy w Żarach
ul. Spokojna 20
68-200 Żary
karny@zary.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału:
SSR Anna Tecław
Zastępca Przewodniczącego Wydziału:
SSR Grzegorz Krzemiński
Kierownik Sekretariatu Wydziału:
Jolanta Pietrowiak


SEKCJA WYKONAWCZA II WYDZIAŁU KARNEGO
Sąd Rejonowy w Żarach
ul. Spokojna 20
68-200 Żary
sekcjawykonawcza@zary.sr.gov.pl
Kierownik Sekcji Wykonawczej
SSR Dariusz Szczygieł
Kierownik Sekretariatu Sekcji Wykonawczej
Weronika Tobojka


III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Żarach
Sąd Rejonowy w Żarach
ul. Spokojna 20
68-200 Żary
rodzinny@zary.sr.gov.pl


IV Wydział Pracy Sądu Rejonowego w Żarach
Sąd Rejonowy w Żarach
ul. Spokojna 20
68-200 Żary
pracy@zary.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału:
SSR Arkadiusz Pintal
Kierownik Sekretariatu Wydziału:
Teresa Walewska


V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żarach
Sąd Rejonowy w Żarach
ul. Spokojna 20
68-200 Żary
kw@zary.sr.gov.pl
Przewodnicząc Wydziału:
SSR Mariusz Chmal
p. o. Kierownik Sekretariatu Wydziału:
Julianna Kuczak

Źródło

Ostatnia aktualizacja