Sąd Rejonowy w Żaganiu

Godziny urzędowania
Sąd Rejonowy czynny jest w dni powszednie:
w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Wydział V Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów w godzinach:
poniedziałek: od 8.00 do 18.00
wtorek - piątek: od 7.30 do 14.30

Kasa sądu:
w poniedziałek: 8:00 - 18:00
przerwa 12:00 - 12:15 i od 15:00 - 16:00
od wtorku do piątku: 7:30 - 14:30
przerwa: 12:00 - 12:15

Prezes
SSR Michał Wołowicz
Prezes Sądu Rejonowego w Żaganiu:
Przyjmuje interesantów
wtorek: 10:00 - 12:00
Wiceprezes
SSR Agnieszka Królewicz-Kniat
Dyrektor
Iwona Matczak pokój nr 8 (I piętro)
Tel. 68 368120
Fax. 68 3671102
e-mail. dyrektor@zagan.sr.gov.pl

Oddział Administracyjny
Kierownik Oddziału
Agnieszka Radkiewicz pokój nr 9 (I piętro)
Tel. 68 3671102, 68 3671101
Fax. 68 3671102
e-mail. administracja@zagan.sr.gov.pl

Główna Księgowa
Joanna Czarnogrodzka pokój nr 6a (parter)
Tel. 68 478 4937
e-mail. j.czarnogrodzka@zagan.sr.gov.pl


Konta bankowe
1. Dochody budżetowe:
NBP Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
89 1010 1704 0085 3022 3100 0000
(opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków)
2. Zaliczki sądowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
78 1130 1222 0030 2044 3820 0004
(zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe)
3. Sumy depozytowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
PLN-22 1130 1017 0021 1002 8090 0004
USD-92 1130 1017 0021 1002 8090 0005
EUR-76 1130 1017 0021 1002 8090 0002
CHF-06 1130 1017 0021 1002 8090 0001
GBP-49 1130 1017 0021 1002 8090 0003
(zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe)
Sumy depozytowe: (depozyty walutowe)
4. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego
62 1130 1222 0030 2044 3820 0001

Wydziały

I Wydział Cywilny – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego.

II Wydział Karny – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich (Sąd Rodzinny) – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych.

IV Wydział Pracy (Sąd Pracy) – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy.

V Wydział Ksiąg Wieczystych – do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Źródło

Ostatnia aktualizacja