returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Adres:

ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
Woj. Wielkopolskie

E-mail:

[email protected]


Tel.

61 666 08 50

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny urzędowania Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu:
poniedziałek 7:30 – 18:00
wtorek - piątek 7:30 – 15:30
Biuro Podawcze (ul. Młyńska 1a):
parter, pokój 42 (okienko)
poniedziałek 7:45 – 18:00
wtorek - piątek 7:45 – 15:15
Biuro Podawcze (ul. Dożynkowa 9H):
parter (okienko)
poniedziałek 7:45 – 18:00
wtorek - piątek 7:45 – 15:15
przerwa 11:00 - 11:15 oraz 13:00 - 13:15
Biuro Obsługi Interesantów (ul. Młyńska 1a):
parter, pokój 45
poniedziałek 7:45 – 18:00
wtorek - piątek 7:45 – 15:15
Czytelnia Akt:
parter, pokój 46
poniedziałek 7:45 – 18:00
wtorek - piątek 7:45 – 15:15
Zamówienia na akta złożone w Czytelni Akt od poniedizałku do piątku po godzinie 14:00 realizowane będą w następnym dniu.
Punkt Informacyjny i Czytelnia Akt przy Wydziałach IX i X Gospodarczym:
Poznań, ul. Dożynkowa 9h
parter, pokój 6
poniedziałek 7:45 – 18:00
wtorek - piątek 7:45 – 15:15
przerwa 11:00 - 11:15 oraz 13:00 - 13:15
Zamówienia na akta złożone od poniedizałku do piątku po godzinie 14:00 realizowane będą w następnym dniu.
Biuro Podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
parter, pokój 38
poniedziałek 7:45 – 18:00
wtorek - piątek 7:45 – 15:15
przerwa 13:00 - 13:30
Biuro Podawcze VI Wydziału Ksiąg Wieczystych:
parter, pokój 24
poniedziałek 7:45 – 18:00
wtorek - piątek 7:45 – 15:15
przerwa 13:00 - 13:30
Sala Przeglądowa Ksiąg Wieczystych:
parter, pokój 13
poniedziałek 7:45 – 18:00
wtorek - piątek 7:45 – 15:15
przerwa 13:00 - 13:30
Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych:
parter, pokój 26
poniedziałek 7:45 – 18:00
wtorek - piątek 7:45 – 15:15
przerwa 13:00 - 13:30
Godziny przyjęć interesantów w Sekretariatach Wydziałów
poniedziałek-piątek 7:45 – 15:30
Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczących Wydziałów
poniedziałek: 10:00-13:00, 14:30-15:30
piątek: 10:00-13:00
Godziny przyjęć interesantów w Oddziałach Sądu (Oddz. Administracyjny, Oddz. Kadr, Oddz.Finansowy, Oddz. Gospodarczy, Oddz. Informatyczny, Kandelaria Tajna, Inspektor ds. BHP i PPOŻ)
poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Agencja Bankowa BPH S.A. (przyjmowanie bankowych opłat sądowych bez prowizji)
parter, pokój 2 (okienko)
poniedziałek 7:30– 17:45 (przerwy: 9:30– 9:45, 13:00– 13:15, 15:30–15:45)
wtorek - piątek 7:30– 15:15 (przerwy: 9:30– 9:45, 13:00–13:15)


KONTA BANKOWE
Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
NIP 778-145-05-68
REGON 300705978
Konta Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu:
konto dochodów budżetowych (wpisy, opłaty, koszty, grzywny)
Bank NBP O/O w Poznaniu
Wydziały Cywilne (Wydział I Cywilny, Wydział II Cywilny, Wydział VII Cywilny)
34 1010 0055 3843 0041 9700 0001
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)
III Wydział Karny
77 1010 0055 3843 0041 9700 0003
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
50 1010 0055 3843 0041 9700 0004
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)
V Wydział Ksiąg Wieczystych
(opłaty należy uiszczać według właściwości miejscowej - sprawdź właściwość)
23 1010 0055 3843 0041 9700 0005
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
(opłaty należy uiszczać według właściwości miejscowej - sprawdź właściwość)
93 1010 0055 3843 0041 9700 0006
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)
VIII Wydział Karny
39 1010 0055 3843 0041 9700 0008
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)
Wydziały Gospodarcze (Wydział IX Gospodarczy, Wydział X Gospodarczy, Wydział XI Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Wydział XII Gospodarczy)
12 1010 0055 3843 0041 9700 0009
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)
Oddział Finansowy
06 1010 0055 3843 0041 9700 0020
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)
Konto bankowe dla płatności za odpisy ksiąg wieczystych:
93 1010 0055 3843 0041 9700 0006 Bank NBP O/O w Poznaniu
W przypadku braku możliwości wskazania wydziału przelewy dotyczące opłat należy kierować na konto Oddziału Finansowego
Informujemy, że z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomiona została nowa platforma internetowa służąca dokonywaniu opłat sądowych online. Jej celem jest znaczne przyspieszenie procesu wnoszenia opłat oraz zwiększenie oszczędności czasu i pieniędzy w stosunku do obecnego systemu płacenia w kasach sądowych. Więcej informacji dostępnych na platformie pod adresem https://oplaty.ms.gov.plotwiera się w nowym oknie.
konto sum na zlecenie (zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków i tłumaczy, opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym)
41 1010 1469 0071 6813 9800 0000
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)
konto sum depozytowych (wadia, poręczenia majątkowe)
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Poznaniu, ul. Składowa 5:
89 1130 1017 0021 1000 0990 0004 PLN
62 1130 1017 0021 1000 0990 0005 USD
46 1130 1017 0021 1000 0990 0002 EUR
73 1130 1017 0021 1000 0990 0001 CHF
19 1130 1017 0021 1000 0990 0003 GBP
Kod SWIFT: GOSKPLPW
Kod IBAN: PL
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (należności z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych na rzecz tego funduszu)
96 1130 1088 0001 3100 2520 0010 PLN

Wydziały

I Wydział Cywilny

II Wydział Cywilny

III Wydział Karny

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

V Wydział Ksiąg Wieczystych

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

VII Wydział Cywilny

VIII Wydział Karny

IX Wydział Gospodarczy

X Wydział Gospodarczy

XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

XII Wydział Gospodarczy

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto oraz gmin Murowana Goślina i Suchy Las

Źródło

https://www.poznan-staremiasto.sr.gov.pl

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?