returnpowrót do listy sądów

dlajurystySąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Adres:

Al. Marcinkowskiego 32
61-745 Poznań
Woj. Wielkopolskie

E-mail:

[email protected]


Tel.

61 640 90 00

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny urzędowania Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
poniedziałek 7:30 – 18:00
wtorek - piątek 7:30 – 15:30
Biuro podawcze - godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 7:45 – 18:00
wtorek - piątek 7:45 – 15:15
Punkt Informacyjny - godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 7:45 – 18:00
wtorek - piątek 7:45 – 15:15
Czytelnia akt - godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 7:45 – 18:00
wtorek - piątek 7:45 – 15:15
Biuro podawcze VII Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów
poniedziałek 7:45 – 18:00
wtorek - piątek 7:45 – 15:15
Biuro podawcze VIII - IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego
poniedziałek 7:45 – 18:00
wtorek - piątek 7:45 – 15:15
Czytelnia akt rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów
poniedziałek 7:30 – 18:00 (przerwa od godz. 12:30 do godz. 13:30)
wtorek - piątek 7:30 – 15:30 (przerwa od godz. 12:30 do godz. 13:30)
Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych oraz Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego
poniedziałek 7:45 – 18:00
wtorek - piątek 7:45 – 15:15
Godziny przyjęć interesantów w trakcie dyżuru Prezesa Sądu oraz Wiceprezesa Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu:
(po wcześniejszym zgłoszeniu / zapisaniu i przedstawieniu podmiotu sprawy w sekretariacie Wydziału Prezydialnego pok. 412 lub telefonicznie: 61 647 36 00)
poniedziałek 10:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
Godziny urzędowania Przewodniczących Wydziałów:
poniedziałek 10:00 - 13:00, 14:30 - 15:30
piątek 10:00 - 13:00
Punkt kasowy w budynku przy Al. Marcinkowskiego 32 (hol główny budynku na parterze):
poniedziałek 7:45 - 17:45 (przerwa 11:30 - 11:50)
wtorek - piątek 7:45 - 15:15 (przerwa 11:30 - 11:50)
Punkt kasowy prowadzony przez agencję bankową - w holu budynku przy ul. Grochowe Łąki 6:
poniedziałek 7:30 - 17:50
wtorek - piątek 7:30 - 15:20


KONTA BANKOWE
przy wyborze numerów kont bankowych należy uwzględnić właściwy Wydział, w którym toczy się (lub będzie złożona) sprawa, z uwzględnieniem właściwości miejscowej i rzeczowej).
konto dochodów budżetowych (wpisy, opłaty, koszty, grzywny)
Bank NBP O/O w Poznaniu
I Wydział Cywilny
(opłaty należy uiszczać według właściwości miejscowej i rzeczowej)
67 1010 0055 3853 0041 9600 0001
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)
II Wydział Cywilny
(opłaty należy uiszczać według właściwości miejscowej i rzeczowej)
40 1010 0055 3853 0041 9600 0002
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. II Co 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)
III Wydział Karny
13 1010 0055 3853 0041 9600 0003
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. III K 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
(opłaty należy uiszczać według właściwości miejscowej i rzeczowej)
83 1010 0055 3853 0041 9600 0004
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. IV RNs 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)
V Wydział Cywilny
(opłaty należy uiszczać według właściwości miejscowej i rzeczowej)
56 1010 0055 3853 0041 9600 0005
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. V Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)
VI Wydział Karny
29 1010 0055 3853 0041 9600 0006
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. VI K 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)
VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów
02 1010 0055 3853 0041 9600 0007
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. VII RZ 123/16/1, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)
Numer konta dla opłat za zaświadczenia i odpisy z Rejestru Zastawów
02 1010 0055 3853 0041 9600 0007
Wnioski w zakresie zaświadczeń i odpisów z Rejestru Zastawów należy składać tylko osobiście !
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
72 1010 0055 3853 0041 9600 0008
Właściwość miejscowa: Luboń, Poznań, Puszczykowo oraz gminy: Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Murowana Goślina, Suchy Las, Swarzędz i Tarnowo Podgórne
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. VIII KRS 123/16/1, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
45 1010 0055 3853 0041 9600 0009
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. IX KRS 123/16/1, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)
Uzyskiwanie Informacji z Ekspozytury Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - tel. 61 64 09 000
Numer konta dla opłat za zaświadczenia i odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego
45 1010 0055 3853 0041 9600 0009
Wnioski w zakresie zaświadczeń i odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego należy składać tylko osobiście !
Oddział Finansowy
39 1010 0055 3853 0041 9600 0020
49 10101469 0071 7113 9800 0000 - sumy na zlecenie (zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków i tłumaczy, na poczet spisu z inwentarza)
Kod BIC Banku NBP Oddział w Poznaniu : NBPLPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski "PL"
Informujemy, iż wpłaty i wypłaty bezgotówkowe w walucie obcej bank NBP realizuje przeliczając wartość waluty na złoty wg tabeli kursów NBP.
86 1130 1017 0021 1000 1190 0004 - sumy depozytowe PLN (poręczenia, kaucje, depozyty, wadia)
43 1130 1017 0021 1000 1190 0002 - sumy depozytowe EUR (poręczenia, kaucje, depozyty, wadia)
59 1130 1017 0021 1000 1190 0005 - sumy depozytowe USD (poręczenia, kaucje, depozyty, wadia)
70 1130 1017 0021 1000 1190 0001 - sumy depozytowe CHF (poręczenia, kaucje, depozyty, wadia)
16 1130 1017 0021 1000 1190 0003 - sumy depozytowe GBP (poręczenia, kaucje, depozyty, wadia)
22 11301088 0001 3100 9620 0007 - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Funduszu)
Kod BIC Banku BGK Oddział w Poznaniu : GOSKPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski "PL"

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału - SSR Karol Resztak
Zastępca Przewodniczącego Wydziału - SSR Małgorzata Matusiewicz
Kierownik Sekretariatu - Beata Frątczak
61 647 36 37
[email protected]


II Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału - SSR Agnieszka Wilk - Klapczyńska
Zastępca Przewodniczącego Wydziału - SSR Magdalena Fluder
Kierownik Sekretariatu - Anna Róg - Górska
61 647 36 55
[email protected]


III Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału - SSR Karolina Słowińska - Dwornicka
Zastępca Przewodniczącego Wydziału - SSR Agnieszka Parnowska
Kierownik Sekretariatu - Małgorzata Misiak
61 647 36 64
[email protected]


IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału - SSR Eugeniusz Bosacki
Zastępca Przewodniczącego Wydziału - SSR Agnieszka Matuszewska
Kierownik Sekretariatu - Violetta Olszyna
61 647 36 82
[email protected]


V Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału - SSR Michał Tasarek
Zastępca Przewodniczącego Wydziału - SSR Lidia Mierzyńska
Kierownik Sekretariatu - Sylwia Duda
61 647 36 96
[email protected]


VI Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału - SSR Tamara Grzelak
Zastępca Przewodniczącego Wydziału - SSR Monika Małasiak
Kierownik Sekretariatu - Monika Michalak
61 647 37 06
[email protected]


VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów
Przewodniczący Wydziału - Ref. sąd. Edyta Purol
Zastępca Przewodniczącego Wydziału - Ref. sąd. Małgorzata Curyło
Kierownik Sekretariatu - Anna Stanicka
61 647 37 30
[email protected]


VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Przewodniczący Wydziału - Ref. sąd. Karol Mielewczyk
Zastępca Przewodniczącego Wydziału - Ref. sąd. Ryszard Skrzypczak
Kierownik Sekretariatu - Jolanta Weber
61 647 37 35
[email protected]


IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Przewodniczący Wydziału - Ref. sąd. Małgorzata Gałka
Zastępca Przewodniczącego Wydziału - Ref. sąd. Agnieszka Kowalewicz
Kierownik Sekretariatu - Ilona Strapagiel
61 647 37 76
[email protected]

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Nowe Miasto i Wilda, miast Luboń i Puszczykowo oraz gmin Czerwonak i Swarzędz

Źródło

https://www.poznan-nowemiasto.sr.gov.pl

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?