Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

GODZINY URZĘDOWANIA I DOJAZD
Siedziba Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
ul. Kamiennogórska 26
60 -179 Poznań
Biuro Podawcze
ul. Kamiennogórska 26
parter, pokój 33
tel. (61) 65-85-147
poniedziałek 730 - 1800
wtorek - piątek 730 - 1530
KASA - parter
ul. Kamiennogórska 26
poniedziałek 7.40 - 17.00 (przerwa 12.00 - 12.20)
wtorek - piątek 7.40 - 15.00 (przerwa 12.00 - 12.20)
Biuro Obsługi Interesantów wraz z czytelnią
ul. Kamiennogórsa 26
parter, pokój 32
tel. (61) 65-85-220
(61) 62-89-700
(61) 62-89-730
fax.(61) 62-89-701
e-mail: boi@poznan-grunwald.sr.gov.pl
poniedziałek 7.45 – 18.00
wtorek - piątek 7.45 - 15.00
Lokalizacja Sądu ul. Wawrzyniaka 40, 60-923 Poznań
Biuro Obsługi Interesantów i Biuro Podawcze
ul. Wawrzyniaka 40
parter, pokój 1
tel. (61) 64 -74 - 496
(61) 64 -74 - 490
fax: (61) 62 - 89 - 718, 62 - 89 - 720
e-mail: boi.waw@poznan-grunwald.sr.gov.pl
Obsługa Interesantów
poniedziałek 7.45 - 18.00
wtorek - piątek 7.45- 15.00
Przyjmowanie korespondencji
poniedziałek 7.30 - 18.00
wtorek - piątek 7.30- 15.30
Wydział IV Rodzinny i Nieletnich
ul. Wawrzyniaka 40, 60-923 Poznań
tel. (61) 64-73-799
fax. (61) 62-89-716
I ZKSS
ul. Wawrzyniaka 40, 60-923 Poznań
tel. (61) 64-73-800
II ZKSS
ul. Wawrzyniaka 40, 60-923 Poznań
tel. (61) 64-73-800
III ZKSS
ul. Wawrzyniaka 40, 60-923 Poznań
tel. (61) 64-73-784


KONTA BANKOWE
Konta bankowe Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
dla wpłat z tytułu:
dochodów budżetowych (opłaty sądowe, wpisy, koszty, grzywny):
NBP O/O Poznań Nr 79 10101469 0071 8422 3100 0000
sum na zlecenie (zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków i tłumaczy):
NBP O/O Poznań Nr 19 10101469 0071 8413 9800 0000
Kod BIC Banku NBP: NBPLPLPW,
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski „PL".
Informujemy, że wpłaty i wypłaty bezgotówkowe w walucie obcej Bank NBP realizuje przeliczając wartość waluty na złote wg. tabeli kursów NBP.
sum depozytowych - (poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty, wadia):
39 1130 1017 0021 1000 1090 0004 PLN
12 1130 1017 0021 1000 1090 0005 USD
93 1130 1017 0021 1000 1090 0002 EUR
23 1130 1017 0021 1000 1090 0001 CHF
66 1130 1017 0021 1000 1090 0003 GBP
Kod SWIFT: GOSKPLPW
Kod IBAN: PL
Wszystkie rachunki sum depozytowych prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Poznaniu ul. Składowa 5
Jednocześnie informujemy, że od dnia 01.01.2015r kasa Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nie będzie realizować wpłat gotówkowych na konto sum depozytowych. Wpłat środków na konta depozytowe należy dokonywać przelewem na wskazane numery rachunków bankowych.
PRZY KAŻDEJ WPŁACIE PROSIMY WPISAĆ SYGNATURĘ AKT SPRAWY, NR KD, IMIĘ I NAZWISKO WPŁACAJĄCEGO.
Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym
BGK o/Poznań Nr 39 1130 1088 0001 3100 3820 0006
*Przy każdej wpłacie należy podać sygnaturę sprawy NF*

Wydziały

WYDZIAŁ I CYWILNY
Przewodniczący Wydziału - Marta Welbel
Z-ca Przewodniczącego Wydziału - Magdalena Kociorska
Kierownik Sekretariatu - Małgorzata Dobrzańska
Adres
60-179 Poznań, ul.Kamiennogórska 26
pokój 3.17
Telefon (61) 65-85-062
Fax (61) 62-89-710
email: wydzial1@poznan-grunwald.sr.gov.pl


WYDZIAŁ II CYWILNY
Przewodniczący Wydziału - Sylwia Bąk-Machowiak
Z-ca Przewodniczącego Wydziału - Marcin Walasik
Kierownik Sekretariatu - Monika Walendowska
Adres
60-179 Poznań, ul.Kamiennogórska 26
pokój 2.33
Telefon
61 65-85-185
61 65-85-009
Fax (61) 62-89-711
email: wydzial2@poznan-grunwald.sr.gov.pl


WYDZIAŁ III KARNY
Przewodniczący Wydziału - Katarzyna Stolarek
Z-ca Przewodniczącego Wydziału - Anna Michałowska
Kierownik Sekretariatu - Paulina Wower
Adres
60-179 Poznań, ul. Kamiennnogórska 26
Pokój 2.03
Telefon (61) 65-85-134
Fax (61) 62-89-712
e-mail: wydzial3@poznan-grunwald.sr.gov.pl


WYDZIAŁ IV RODZINNY I NIELETNICH
Przewodniczący Wydziału - Magdalena Orwat
Z-ca Przewodniczącego Wydziału - Anna Drzewiecka
Kierownik sekretariatu - Justyna Hoffa
Adres
60-923 Poznań, ul. Wawrzyniaka 40
Pokój 228
Telefon (61) 6473-799
Fax (61) 6289-716
Email: wydzial4@poznan-grunwald.sr.gov.pl


WYDZIAŁ V PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Przewodniczący Wydziału - Agata Chabir
Z-ca Przewodniczącego Wydziału - Ewa Piotrowska
Kierownik Sekretariatu - Małgorzata Krawczak
Adres
60-179 Poznań ul.Kamiennogórska 26
Pokój 4.20
Telefon (61) 6585 100
Fax (61) 6289 713
e-mail: wydzial5@poznan-grunwald.sr.gov.pl


WYDZIAŁ VIII KARNY
Przewodniczący Wydziału - Marzena Gumpert-Frąckowiak
Z-ca Przewodniczącego - Marcin Kieroński
Kierownik Sekretariatu - Agnieszka Gromek
Adres
60-179 Poznań, ul. Kamiennogórska 26
Telefon (61) 6585115
Fax (61) 6289715
e-mail: wydzial8@poznan-grunwald.sr.gov.pl


WYDZIAŁ IX CYWILNY
Przewodniczący Wydziału - Tomasz Sroka
Z-ca Przewodniczącego - Anna Tarasewicz
Kierownik Sekretariatu - Grażyna Dzieciątkowska
Adres
60-179 Poznań, ul. Kamiennogórska 26
pokój 3.06
Telefon (61) 6474-481
Fax (61) 6289-717
e-mail: wydzial9@poznan-grunwald.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja